Bedýnka tato archivační založena byla, by třístou desátou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Po sváteční návštěvě Chvalinovy chalupy rodné a aleje březové obklopují nás v stesku našem samé radostné vzpomínky na Mistra a na počátky našeho obchodu básněmi jeho.

 

Druhý listopad
(dosud nezařazena do žádné sbírky)

Smutný čas dušiček.

A slzy od víček
těkají,
potají
smývají žal.

Křížkem
a pomníkem
přikoval
myšlenek sten.

V nitru mém -
podzimem -
vzpomínek žalm.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.