lustrare  -  osvětlit

illustrare  -  vysvětlit

 

V klubu KRESLÍME téma střídá téma a tak není od věci střídat i náročnost...

A ilustrace bezesporu k náročnám tématům patří. Autor se musí podřídit zadanému textu a poměrně srozumitelnou formou doplnit jeho obsah o vizuální podobu, které porozumí i ten, co slova nepřečte. Onehdy výtvarník, režisér, animátor a rovněž ilustrátor Jan Karpaš mudroval nad obrženým textem Ludvíka Středy ...

 

Vyšly si dva suché listy,

špinavý a druhý čistý.

Na procházce hlavní třídou

uviděly kluka s křídou.

Jedním tahem na chodníku

kreslil sedm kominíků.

 

„On si to, nádhera básnická, napíše, a já to mám kreslit“ - podařilo se to až napočtvrté...

 

Při pročítání veršů Otmara Chvaliny se zcela pochopitelně dostavila troufalá myšlenka si ilustraci vyzkoušet i v rámci klubového tématu. Jelikož u nás témata stojí ve frontě, volba padla již na konci léta na dvě básně -

Nad duby letí holubi a Sbohem, léto

 

Jak se to podařilo našim členům můžete nyní posoudit sami...

 

L MArt

By Terez

Toril

Žaneta - grafika

hrohlik

888

 

 

 

 

 

 

 

Některá díla jsou určena k prodeji:

L MArt - Nad duby letí holubi

ByTerez - "something ends and something begins"

Toril - Prolínání

Žaneta - grafika - Tajemství stromu

hrohlik - Sbohem, léto

 

Děkujeme mistru Chvalinovi za možnost připojit své kresby k jeho vzletným veršům...

 

 

Za klub KRESLÍME připravil hrohlik

 

ilustrace v záhlaví - Podzimní dobrodružství

Jan Karpaš, Ludvík Středa - Z holubí pošty