Vzhledem k současné rodinné situaci jsem svůj obchod dočasně pozastavils. Děkuji za pochopení.
Profil uživatele
Žaneta - grafika
Prodávající
Krakov
Registrace: 6.7.2010

Vítejte v mé galerii!

Obrazy mě fascinují od dětství. Nejprve jsem se je snažila zachytit pastelkami, posléze jsem objevila kouzlo fotografie. S tátou jsem trávila dlouhé hodiny v temné komoře a pomáhala mu míchat vývojku a ustalovač. Pastelky mě tak na čas opustily a vrátily se až v dospělosti. Mám ráda jejich hravost a barevnost.

Před lety jsem našla cestu i k olejovým a akrylovým barvám. Spolu s nimi přišla malířská plátna, kartony, dřevěné desky. Podléhám kouzlu i dalších výtvarných a tvůrčích technik.

Dnes ráda při své tvorbě využívám fotoaparát i barvy. Nahlédněte do světa mých obrazů!

***

 

Již několik let vytvářím novoročenky. Miluji Vánoce a vánoční tematiku. A tvořit novoročenky je pro mě vždy radostí a zábavou. Díky Fleru jsem se dostala k možnosti tvořit návrhy novoročenek pro Konto Bariéry. A mám radost, když se některé z těchto návrhů realizovaly. Podívejte se na ukázku realizovaných novoročenek: 

 

Tvorbě grafických prezentací se věnuji již více než 20 let. Za tu dobu jsem zpracovala řadu návrhů, počínaje firemními prezentacemi, přes internetové stránky a tištěné inzeráty, až po letáky neziskových organizací. Spolupracovala jsem i na komplexních realizacích, jakými jsou například firemní prezentace na veletrzích.

V současnosti se věnuji "malým" projektům, kde mohu snáze uplatnit svoje představy. Zpracovávám plakáty, pozvánky a další obrazové materiály. 

Podívejte se na malou ukázku: 

 

  

 

 

Mojí velikou láskou a radostí jsou mandaly. Kreslím je pastelkami, maluji akrylovými nebo olejovými barvami. Mandaly vidím všude kolem sebe - téměř každý obraz se mi přerodí do kruhu, do symetrie. Vnímám barvy, tvary, rytmus. V krajině, architektuře, v lidech. 

Zvu Vás do záložky mandaly a tím i do mého vnitřního světa!

 

Nechť se Vám v mé galerii líbí!

 

Žaneta

 

PS: pro Fler MAG jsem zpracovala téma produktových fotografií pořizovaných dostupnými prostředky do série článků Než stiskneme spoušť...

Díl 1. o výběru pozadí
Díl 2. o světle
Díl 3. o výřezech
Díl 4: o úhlu pohledu a měřítku
Díl 5: o kompozici a aranžování
 
Díl 6: o fotografování v prostoru
Díl 7: shrnutí 

 

 

 

Mandaly mě pohlcují do svého středu. Od dětství jsem fascinovaná vitrážemi. Dodnes si pamatuji svoje vytržení z obrovské rozety v katedrále sv. Víta. Tenkrát jsem po návratu domů vzala voskovky a začala ji kreslit. Moje první mandala!

Svět vidím v mandalách. Vnímám kruhy kolem nás, nechávám je na sebe působit. Jejich odrazy tvořím intuitivně. Barvy i tvary přichází samy a já jsem jen zprostředkovatelem obrazu a jeho sdělení.

Mandaly tvořím několik let. Jejich témata mě napadají spontánně. Jsou chvíle, kdy se přede mnou objeví mandala a já vím, že ji musím namalovat. Pracuji s uměleckými pastelkami, akrylovými i olejovými barvami. Každá mandala „chce své“. Některé se dané technice vzpírají, zatímco při použití té správné vznikají s lehkostí.

S láskou Vám nakreslím, či namaluji mandalu dle Vašeho přání. Napište mi své téma, nebo si prostě přejte mandalu pro radost. Bude mi ctí ji pro Vás vytvořit.

 

Fotografování je jedním z mých vyjadřovacích prostředků. Na své amatérské počátky jsem navázala studiem v soukromém ateliéru Fabion pod vedením MgA. Josefa Ptáčka a Prof. Ludvíka Barana. 

Fotografie jsem prezentovala na výstavě Nevidomí (mezi) námi, která vznikla v rámci spolupráce s občanským sdružením Okamžik. Spoluautorkou putovní výstavy, která získala i řadu ocenění, byla Petra Chmelařová (autorka konceptu a kurátorka výstavy). K výstavě vyšel i tištěný katalog (již rozebraný).

Nahlédněte do portfolia mých fotografií.

 

Nevidomí (mezi) námi (výběr z vystavovaných fotografií):

image

image

image

image

image

Knižně moje fotografie vyšly v publikaci Palác Akropolis, publikace o novodobé historii paláce (J-Press, 2009) a v knize O psaní 1… chci vědět víc! (MÁM TALENT Nakladatelství)

Volná tvorba

 

image

 

 

Již několik let vedu kurzy kreslené a malované mandaly. S radostí sleduji, jak si účastníci tvoří svůj vlastní obraz, jak vznikají nové originální mandaly. 

 

Tématu mandal se věnuji i při venkovních workshopech, kde tvoříme mandaly z přírodnin, nebo sypeme mandaly z obarveného písku, či rýže. Tento způsob tvoření mandaly umožňuje projít celým cyklem mandaly - od jejího vzniku až po její vědomý zánik (zničení). 

 

Vedu také relaxační workshopy, na kterých (zpravidla) ženy zkouší různé výtvarné techniky (malba na textil, výroba šperků a dekorací, nitěná grafika, atd.). Na jedné základní škole vedu dětské rukodílny, ve kterých s dětmi vyrábíme šperky, dekorativní předměty a další drobnosti. Ty následně prodáváme na školním jarmarku. 

 

 

 

Způsob dopravy
Zboží zasílám doporučeně Českou poštou. Elektronické soubory zasílám v dohodnutém formátu.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) jsou platné pro nákup zboží a/nebo služeb (dále jen “Zboží”) u prodejce Žaneta – grafika. Podmínky stanovují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

  2. Kupujícím se pro účely Podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která učiní u Prodávajícího objednávku Zboží prostřednictvím nákupního serveru Fler.cz.

 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Prodávající uvádí u každé položky Zboží jeho popis. V případě, že se jedná o Zboží ve formě digitálního obsahu, je toto v popisu jasně uvedeno (vč. digitálního formátu v jakém je Zboží dodáváno). Kupující má právo požadovat od Prodávajícího dodatečné informace týkající se Zboží, a to ještě před uzavřením Smlouvy dle těchto Podmínek. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se s popisem Zboží seznámil a je s ním srozuměn.

  2. Uzavřením objednávky (jejím odesláním prostřednictvím nákupního serveru Fler.cz) Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a Reklamačním řádem a vyslovuje s nimi svůj souhlas.

  3. Poznámka zákazníka k objednávce neslouží pro požadavky Kupujícího na jakoukoliv změnu prodávaného Zboží. Veškeré změny a úpravy Zboží jsou možné jedině na základě předchozí dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím.

  4. Přijetí objednávky Prodávajícím bude potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty serveru Fler.cz, a to do schránky profilu, z nějž Kupující objednávku učinil.

  5. Prodávající má právo objednávku odmítnout v případech jakými jsou například (nikoliv však výhradně):

   1. Kupující požaduje změny nebo úpravu Zboží, na kterých se předem s Prodávajícím nedohodl

   2. předchozí opakovaná špatná platební morálka Kupujícího

   3. zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů ze strany Kupujícího

  6. Kupní smlouva (dále jen “Smlouva”) vzniká v okamžiku odeslání objednávky a zakládá vzájemná práva a povinnosti mezi Kupujícím a Prodávajícím. Smlouva a veškerá další komunikace je vedena v Českém jazyce, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající uzavřenou Smlouvu archivuje, a to za účelem splnění jejího předmětu a dále v souladu s platnou legislativou.

  7. Kupující a Prodávající se mohou dohodnout na dodání Zboží vyrobeného na zakázku. Pravidla a podmínky pro takový nákup jsou uvedeny v článku 8. Podmínek.

 3. Úhrada zboží

  1. Kupující získá Zboží za cenu platnou k okamžiku odeslání objednávky / uzavření Smlouvy. V případě dodávky Zboží na zakázku je cena předmětem dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím a může být po předchozím odsouhlasení Kupujícím navýšena za uvedených podmínek (dále viz článek. 8. Podmínek)

  2. Celková cena uvedená ve Smlouvě zahrnuje cenu objednaného Zboží a cenu poštovného. Poštovné obsahuje i náklady na balné. Výše poštovného je určena pro každou položku Zboží. Pokud Kupující objedná více položek zboží, může Prodávající výši poštovného upravit, a to v závislosti na tarifu dopravce (tedy více položek může celkové poštovné navýšit).

  3. Kupující je povinen uhradit cenu odpovídající celkové výši Prodávajícím potvrzené objednávky, a to nejdéle do 7 pracovních dnů od jejího potvrzení Prodávajícím.

  4. Úhrada Zboží se provádí bezhotovostně, na bankovní účet Prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky.

  5. Jestliže Kupující do lhůty uvedené v článku 3.1. Zboží neuhradí, má Prodávající právo Smlouvu zrušit a nabídnout Zboží k dalšímu prodeji.

  6. Kupující je o průběhu vyřizování objednávky informován prostřednictvím interního informačního systému Fler.cz.

  7. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, a to pod podmínkou jeho plné úhrady.

  8. Prodávají vystaví Kupujícímu účetní doklad o koupi sloužící zároveň jako záruční list.

 4. Odeslání Zboží (dodací podmínky)

  1. Prodávající odešle Zboží Kupujícímu po předchozí úhradě celkové ceny stanovené Smlouvou. Zboží je odesláno na adresu uvedenou Kupujícím ve Smlouvě.

  2. Prodávající Zboží zasílá prostřednictvím České pošty, a to jako běžnou doporučenou zásilku. Odeslání Zboží jiným způsobem přepravy (jiný dopravce, zaslání jako Balík do ruky, Balík na poštu, apod.) je možné pouze po předchozí dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo na zvýšení ceny přepravného, a to v závislosti na dohodnutém způsobu přepravy.

  3. Lhůta pro odeslání Zboží je uvedena u každé položky Zboží. Informace je k dispozici Kupujícímu před uzavřením Smlouvy. Lhůta pro odeslání zboží počíná dnem následujícím po dni připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího.

  4. Pokud si Kupující objedná více položek je pro odeslání Zboží rozhodná nejdelší lhůta uvedená ve Smlouvě (objednávka je vyřízena jako kompletní a odeslána jednou zásilkou). Odeslání Zboží po jednotlivých položkách je možné pouze po předchozí dohodě Kupujícího s Prodávajícím. V takovém případě Kupující hradí náklady na balné a odeslání každé položky Zboží resp. každé zásilky Zboží. 

  5. Délka doručení zásilky Zboží závisí na podmínkách přepravce.

  6. Náklady na opětovné zaslání Zboží (pokud si Kupující Zboží od přepravní společnosti nepřevezme a zásilka je vrácena Prodávajícímu) hradí Kupující, a to před dalším odesláním Zboží.

  7. Prodávající informuje Kupujícího o odeslání Zboží, a to prostřednictvím interní pošty serveru Fler.cz. Zároveň prodávající poskytne Kupujícímu číslo zásilky, pod kterým je tato evidována v systému přepravce.

  8. Pokud nedojde v obvyklé lhůtě od odeslání zásilky Zboží k jejímu doručení přepravcem, informuje Kupující o této skutečnosti Prodávajícího. Prodávající následně vede reklamační řízení s dopravcem. V tomto případě se Prodávající s Kupujícím dohodne na dalším postupu.

 5. Odstoupení od Smlouvy

  1. Kupující má právo podle par. 53 odst. 7 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůže do 14 dnů od převzetí Zboží. Pokud se tak Kupující rozhodne, je povinen zaslat nepoškozené Zboží v originálním obalu a beze známek užívání nebo opotřebení společně s dokladem o koupi Zboží zpět Prodávajícímu (lhůta se počítá ke dni odeslání Zboží). Před odesláním Zboží je Kupující povinen o odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího prostřednictvím interní pošty serveru Fler.cz.

  2. V případě vrácení zboží dle článku 5.1. Podmínek vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částku (cenu Zboží a náklady na nejlevnější způsob přepravy Zboží v případě, že Kupující vrací všechny položky Smlouvy) zpět, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího.

  3. Uplatní-li Kupující právo na odstoupení od Smlouvy, má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Stejně tak má Prodávající nárok na náhradu (přiměřené snížení Kupní ceny) v případě, že Kupující vrátí Zboží nekompletní, opotřebované nebo jinak poškozené.

  4. Náklady na zalání Zboží zpět Prodávajícímu hradí Kupující.

  5. Pokud Kupující obdrží spolu se Zbožím dárek od Prodávajícího, je povinen spolu se Zbožím vrátit i tento dárek, a to v původním (neporušeném) stavu. V případě, že Kupující tyto dárky Prodávajícímu nevrátí, bude toto jednání považováno za bezdůvodné obohacení Kupujícího. V takovém případě má Prodávající nárok na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku.

  6. Zboží vyrobené/upravené na zakázku nelze vrátit dle článku 5.1.

  7. Kupující nemá nárok odstoupit od Smlouvy, pokud je předmětem plnění Zboží ve formě digitálního obsahu (datový soubor zaslaný prostřednictvím elektronické komunikace), pokud tento nebyl dodán na hmotném nosiči a pokud bylo takové Zboží dodáno se souhlasem Kupujícího.

 6. Práva a povinnosti Prodávajícího

  1. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku učiněnou Kupujícím, a to bez zbytečného odkladu. V případě nepřítomnosti Prodávajícího delší než 5 pracovních dnů oznámí tuto skutečnost Prodávající na svém prodejním profilu v sekci “krátkodobá informace pro zákazníky”. Objednávky došlé v rámci nepřítomnosti potvrdí Prodávající po svém návratu, a to bez zbytečného odkladu.

  2. Prodávající je povinen odeslat Kupujícímu Zboží dle článku 4.3. a 4.4. Podmínek.

  3. Prodávající je povinen předat Kupujícímu účetní doklad o koupi Zboží. Teto doklad může být předán elektronickou formou.

  4. Prodávající má právo odmítnout objednávku z důvodů uvedených v článku 2.5. Podmínek.

  5. Prodávají má právo odstoupit od Smlouvy, pokud se plnění stane nemožným (např nikoliv však výhradně při vyprodání zboží) a pokud se s Kupujícím nedohodne na novém plnění. Pokud již Kupující Zboží uhradil, vrátí Prodávající Kupujícímu příslušnou částku zpět na jeho bankovní účet, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy.

 7. Práva a povinnosti Kupujícího

  1. Kupující je povinen uvést ve Smlouvě své celé jméno, správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu (pokud se liší). Je-li ve Smlouvě uvedena pouze jedna adresa, je tato považována za doručovací i fakturační adresu.

  2. Kupující je povinen uhradit celou kupní cenu uvedenou ve Smlouvě. Kupující je s kupní cenou seznámen při vyplňování objednávky před jejím závazným potvrzením. Podmínky pro Zboží na zakázku jsou uvedeny v článku X. Podmínek.

  3. Kupující je povinen odebrat (převzít) objednané Zboží.

  4. Pokud při převzetí Zboží vykazuje zásilka známky poškození a/nebo porušení obalu (příp celé zásilky), má Kupující právo odmítnout převzetí zásilky z tohoto důvodu. O důvodu nepřijetí sepíše s dopravcem zápis. Pokud Kupující zásilku se Zbožím převezme, ačkoliv tato vykazuje známky poškození, ztrácí nárok na reklamaci z důvodu poškození Zboží při přepravě.

  5. Pokud je dodané Zboží v rozporu se Smlouvou, má Kupující právo, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl Zboží do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží, nebo od Smlouvy odstoupit.

  6. Ustanovení článku 7.5. neplatí nebo je omezeno v těchto případech:

   1. pokud Kupující převezme od dopravce zásilku vykazující známky poškození (platí ustanovení článku 7.4.)

   2. pokud Kupující o rozporu uvedeném v článku 7.5. věděl před převzetím Zboží

   3. pokud Kupující rozpor uvedený v článku 7.5. sám způsobil.

 8. Zboží na zakázku

  1. Prodejce nabízí i zhotovení Zboží na zakázku. V takovém případě je u položky zboží (v názvu nebo popisu) jasně stanoveno, že se jedná o Zboží “na přání” (alternativně “na zakázku”) Kupujícího.

  2. Zbožím na zakázku se rozumí takové Zboží, které je vyrobeno (připraveno) dle specifických požadavků Kupujícího.

  3. Zboží na zakázku je možné objednat jako samostatnou položku v rámci stávající nabídky Prodávajícího a/nebo zaslat požadavek na Zboží na zakázku interní poštou.

  4. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku Zboží na zakázku, a to zejména (nikoliv však výhradně) v těchto případech:

   1. z kapacitních důvodů (v takovém případě může Prodávající nabídnout Kupujícímu prodloužení termínu dodání)

   2. pokud Kupující nedodá Prodávajícímu informace / podklady nezbytné pro splnění požadavku

   3. pokud by byl požadavek Kupujícího v rozporu s platnou legislativou České republiky a/nebo s dobrými mravy

   4. pokud by splnění požadavku Kupujícího bylo mimo možnosti a/nebo schopnosti Prodávajícího

   5. pokud by splněním požadavku Prodávající ohrozil sebe nebo osoby sobě blízké

   6. pokud by bylo splnění požadavku v rozporu s životním přesvědčením nebo postoji Prodávajícího

   7. pokud Kupující při objednávce Zboží na zakázku nesplní podmínky stanovené Prodávajícím (uvedené v popisu položky Zboží)

  5. Kupující bude o nepřijetí svého požadavku Prodávajícím informován prostřednictvím interní pošty Fler.cz

  6. Kupující sdělí / upřesní Prodávajícímu požadavky na Zboží na zakázku prostřednictvím interní pošty. Požadavky na Zboží na zakázku jsou Kupujícím a Prodávajícím konzultovány za účelem dosažení dohody.

  7. Pokud dojde k dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím, seznámí Prodávající Kupujícího s dobou dodání a odhadovanou cenou Zboží na zakázku.

  8. Prodávající může po Kupujícím požadovat zálohu / úhradu předem:

   1. v případě objednávky Zboží na zakázku ze stávající nabídky uhradí Kupující předem celou cenu Zboží a související náklady na poštovné

   2. v případě objednávky Zboží v návaznosti na dohodu s Prodávajícím bude výše zálohy dohodnuta mezi Kupujícím a Prodávajícím. Taková záloha pak může činit až 50% odhadované celkové ceny Zboží. V tomto případě vystaví Prodávající Zboží na zakázku k prodeji jako samostatnou položku, u které provede rezervaci na daného Kupujícího. Kupující provede objednávku vybrané položky Zboží standardním způsobem. Odesláním objednávky je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena Smlouva ve smyslu těchto Podmínek.

  9. Kupující obdrží doklad o provedné úhradě nebo zálohové platbě.

  10. V případě zrušení objednávky na Zboží na zakázku bude Kupujícímu vrácena cena Zboží po odečtení nákladů vynaložených na výrobu Zboží.

  11. Zboží na zakázku bude vyhotoveno v termínu dohodnutém mezi Kupujícím a Prodávajícím. Nemůže-li Prodávající termín dodržet, informuje o této skutečnosti Kupujícího, a to bez zbytečného odkladu. Dále se s Kupujícím dohodne na dalším postupu (prodloužení termínu, nebo vrácení případné zálohy).

  12. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží na zakázku v dohodnuté ceně. Bez předchozí domluvy s Kupujícím může Prodávající navýšit cenu o max. 5%.

  13. Zboží na zakázku, které splňuje dohodnuté parametry je Kupující povinen od Prodávajícího zakoupit.

  14. Kupující uhradí celkovou cenu Zboží na zakázku vč. poštovného bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího.

  15. Kupující nemá právo na vrácení Zboží na zakázku bez udání důvodu (dle článku 5.1. Podmínek). Kupující má právo uplatnit reklamaci. Reklamace se řídí platným Reklamačním řádem (viz. článek 9. Podmínek)

 9. Reklamační řád

  1. Záruční doba na prodávané Zboží je 24 měsíců.

  2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím. Pokud v průběhu záruční doby dojde k výměně Zboží za nové, záruční lhůta stále běží ode dne prvního převzetí Zboží.

  3. Prodávající odpovídá za vady, které byly na Zboží při jeho převzetí. Záruka se vztahuje na vady materiálu, vady vzniklé při výrobě či kompletaci Zboží provedené Prodávajícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vady vzniklé používáním Zboží, nešetrnou a/nebo nesprávnou manipulací se Zbožím. Záruka se taktéž nevztahuje za vady vzniklé vyšší mocí

  4. Kupující je povinen uplatnit záruku ve lhůtě stanovené čl. 9.1. a 9.2. Podmínek.

  5. Pokud se na Zboží objeví nepodstatná vada (tedy vada opravitelná) má Kupující právo na opravu nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.

  6. Pokud se na Zboží objeví podstatná vada (tedy vada neopravitelná), může si Kupující vybrat mezi výměnou Zboží nebo jeho součásti za nové (bezvadné), slevou z kupní ceny Zboží, nebo vrácením uhrazené ceny Zboží.

  7. Při opakovaných vadách na Zboží (3 stejné nebo 4 různé vady) může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo jeho součásti za nové (bezvadné), nebo vrácení kupní ceny Zboží.

  8. Kupující je povinen Prodávajícího v případě uplatňování reklamace bez zbytečného odkladu informovat o preferovaném způsobu vyřízení reklamace.

  9. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu.

  10. Kupující je povinen reklamované Zboží doručit Prodávajícímu, pokud se nedohodnou jinak.

  11. Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dnů od jejího oznámení Kupujícím.

  12. O způsobu vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího interní poštou Fler.cz.

  13. V případě zamítnutí reklamace má Prodávající nárok na úhradu nákladů na vyřízení reklamace.

 10. Platnost: Tyto Podmínky vstupují v platnost ke dni 1.1.2015 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo Podmínky měnit. V případě změny platí ta verze pomínek, která byla platná v okamžik uzavření Smlouvy.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
646124
15.8.2017 Pozůstalost odkrývá poklady. Podívejte se jaké: https://www.fler.cz/blog/...
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím