Úvodní část série "Než stiskneme spoušť..." jsme věnovali výběru pozadí. Tentokrát se od čistě materiálového zázemí přesuneme k ryze nehmotnému "nástroji". Ke světlu. Světlo je totiž alfou a omegou fotografie. Ne nadarmo fotografové touží po "dobrém světle". Takovém, které jejich snímky pozvedne a vykreslí.

Můžeme vést dlouhé debaty o tom, zda je pro fotografování lepší světlo denní, nebo umělé. Obojí má své kouzlo. A obojí má i své přednosti a nevýhody. Fotografie pro tuto sérii článků vznikaly, až na pár výjimek, při denním světle. A to z několika hlavních důvodů: denní světlo je dostupné všem, je zdarma a především je přirozené. Barvy se na fotografiích pořizovaných v denním světle zobrazují věrně a nevyžadují další úpravy v počítači.

TIP:
Barevné úpravy fotografií neprovádějte, pokud nemáte zkalibrovaný monitor - tedy nastavený na správné zobrazování barev. Jak monitor zkalibrovat, se dočtete v článku "Jak uvařit karbanátky" aneb úvod do kalibrace monitoru.

Pozn. redakce:

  • Fotografie prezentované v tomto seriálu jsou pořizovány pomocí kompaktního fotoaparátu (v mobilním telefonu), s běžně dostupnými  a cenově nenáročnými pomůckami při denním světle.
  • Abychom se co nejvíce přiblížili běžným domácím podmínkám, fotografie nejsou, s výjimkou ořezů na čtvercový formát, následně upravovány v počítači (není-li uvedeno jinak).

Co tedy dělat, než stiskneme spoušť?

 

... hledáme správné světlo

Práce v denním světle je snadná a časově nenáročná. Nicméně má svá úskalí. Pro dosažení kvalitních výsledků je důležité věnovat péči přípravě fotografického zázemí. Na prezentovaných ukázkách porovnejte, jak se zobrazení šperku mění s dopadajícím světlem.

Přímé (polední) slunce

Fotografie pořízené na přímém slunci jsou příliš kontrastní. Zobrazené stíny jsou výrazné, tmavé a ostré. Z fotografie není na první pohled zřetelné, která linie je součástí šperku a která pouhým stínem. Některé detaily šperku pak zcela zanikají (ztrácí se vizuální rozdíl mezi patinovanou a stříbrnou plochou).

V přímém osvětlení je také mnohem těžší nalézt takový úhel pohledu, při němž nebudou na lesklých objektech výrazné odlesky. Snadno se pak stane, že je fotografie plná bílých míst bez kresby.

Fotografie pořízená za přímého slunce je nepřehledná.
Kupující si na základě takové fotografie není schopen vytvořit reálnou představu o nabízeném zboží.

Polostín

Fotografie pořizované v těchto světelných podmínkách se vyznačují měkkou kresbou stínů. Stíny jsou světlejší, mají méně jasné ohraničení a od linií výrobku je lze jasně oddělit. Mají také schopnost ukázat plasticitu (hloubku) výrobku a dodat fotografii na zajímavosti.

PolostíRozptylku používejte vždy v bílé barvě. Předejdete tak změnám barev na výsledné fotografii.n nalezneme například pod větvemi stromů (jako v tomto případě). Ovšem pozor - s pohybem slunce po obloze se světelné podmínky rychle mění.

Pokud chcete mít nad polostínem kontrolu, použijte tzv. rozptylku. Tu si v domácích podmínkách vyrobíte například z kusu staré záclony, fáče nebo pauzovacího papíru - tedy z jakéhokoliv světelně polopropustného (průsvitného) materiálu. Rozptylku pak umístěte mezi zdroj světla (slunce) a fotografovaný předmět.

Polostín vnáší do fotografie třetí rozměr.
Kupující si snadno představí plasticitu i barevnost zboží.

Stín

V úplném stínu šperk na podkladu vyniká. Na někoho může fotografie působit příliš chladně a technicky. Avšak vzhledem k faktu, že se jedná o produktovou fotografii, má takový snímek v prezentaci zboží své místo. Zákazník z něj získá přesný dojem o nabízeném předmětu .

Stinné místo umožní věrné zobrazení zboží.
Pozornost kupujícího není rušena nepodstatnými vjemy.

Vytvořit stín je i s běžně dostupnými prostředky jednoduché. Nemáte-li k dispozici opravdu stinné místo (např. u zdi domu), pak vám pro takto malé předměty postačí například obyčejné kancelářské desky.

Desky jsou zezadu zapřeny kamenem, aby poskytly dostatek zastíněné plochy.

TIP:
Vyvarujte se fotografování zboží při západu slunce. Světlo je příliš teplé a barvy nebudou na výsledné fotografii zobrazeny věrně.

...v interiéru

Pokud nemáte možnost fotografovat venku, nebo se vám nechce do špatného počasí, využijte prostor blízko okna. Fotografujte za dne a vypněte všechny zdroje umělého světla v místnosti.

Stejně jako při práci venku, i doma se vyvarujte přímého slunečního svitu. K jeho rozptýlení vám postačí zatažená bílá záclona (pozor však na výrazné vzory, které by mohly na pozadí kreslit stíny) nebo hodně ušpiněné okno. Nemáte-li k dispozici ani jedno, nalepte na okno kus pauzovacího papíru (bílého fáče, atp.).

Boční světlo

Je-li část předmětu světlá a část "tone" ve stínu, automaticky ho vnímáme prostorově.Velikou výhodou bočního světla je jeho schopnost ukázat prostorovost snímaného předmětu. V tomto případě funguje tzv. divácká zkušenost. Naše každodenní setkávání s realitou nevědomky přenášíme do vnímání obrazů. Jsme zvyklí, že světlo přichází shora a pokud dopadá na nějaký předmět, vytváří na jeho spodní části stín. Je-li tedy část předmětu světlá a část "tone" ve stínu, automaticky takový předmět vnímáme prostorově.

Při práci s bočním světlem existuje jedno hlavní úskalí, a tím je příliš tmavý stín na neosvětlené části snímaného předmětu. I v tomto případě však existuje snadné a cenově nenáročné řešení - odrazná deska.

V domácích podmínkách si odraznou desku vyrobíte například z bílého kancelářského papíru (trvanlivější pak z bílé čtvrtky). Pro větší efekt použijte klasický alobal nebo zlatý obal od čokolády. Odraznou desku umístěte proti dopadajícímu světlu a jeho odraz nasměřujte do zastíněné části předmětu.

Odrazná deska stíny zjemní, avšak nenaruší prostorové vyznění fotografie.

Bílý papír                                     Alobal                                              Zlatý alobal
jemné prokreslení stínů.       studené, ostré prokreslení.     měkké a teplé světlo.

TIP:
Protože je těžké jednou rukou fotografovat a druhou směrovat světelný odraz, opřete si odraznou desku o vhodnou zábranu a fotografovaný předmět aranžujte až v takto vytvořených světelných podmínkách.

Protisvětlo

Fotografování v podmínkách, kdy světlo přichází proti čočce fotoaparátu, přináší veliké množství tvůrčích možností. Ovšem pro produktovou fotografii pořizovanou pouze s minimem vybavení je protisvětlo téměř nežádoucí. V protisvětle se ztrácí barevnost, jemná kresba a plasticita předmětu. Oproti tomu vyniká vnější linie výrobku. Jediným řešením, které se při práci v protisvětle nabízí (a zde opět hovoříme o běžných prostředcích), je využití odrazné desky. Obdobně, jako je tomu u bočního světla.

 

V protisvětle zanikají detaily i barvy...     ... řešením je odrazná deska.

... vyvarujte se!

Hovoříme-li o světle, je třeba zmínit druhy osvětlení, kterým je dobré se v běžných domácích podmínkách zcela vyhnout. Jsou to zejména dvě světelné situace:

BleskFotoaparát nastavený na "automat" může zapnout blesk i při denním světle. Proto funkci blesku zcela vypněte.

Blesk, a to zejména ten integrovaný v mobilu či kompaktním fotoaparátu, je pro pořizování produktových fotografií nevhodný. U vestavěného blesku ve většině případů:

  • nelze ovlivnit intenzitu ani okamžik dopadu světla
  • světlo je navíc velmi ostré a tvrdé
  • na výsledné fotografii jsou tmavé, jasně vykreslené stíny
  • snadno se objeví tzv. přepálená místa (bílá místa bez jakékoliv kresby).

V neposlední řadě je velikou nevýhodou fakt, že před stiskem spouště nevidíte osvětlení snímané scény, jako je tomu u přirozeného (i umělého) světla. Snadno se vám tak stane, že vyfotografujete veliké množství nepodařených záběrů, než získáte ten správný. Zbytečně tím ztrácíte čas, a to nejen při fotografování samotném, ale i při následném výběru snímků v počítači.

Blesk ohraničil šperk ostrým tmavým okrajem a vytvořil na kameni a stříbrném pásku přepal.
Světlo přichází nepřirozeně zdola.

Pokud to váš fotoaparát dovolí, pro jistotu tedy vypněte funkci blesku. Pakliže váš fotoaparát tuto možnost nenabízí, můžete ještě zkusit blesk přelepit několika vrstvami černé izolepy, případně ho prostě jinak mechanicky "odrušit". Bohužel pokud ani to nepomůže, je na místě uvažovat o koupi nebo zapůjčení přístroje jiného. Výsledné snímky za to rozhodně stojí.

Pokojové osvětlení

Využití běžného pokojového osvětlení je pro fotografování výrobků lákavé. Lampičku natočíte kýženým směrem, fotografovat lze bez ohledu na denní nebo noční hodinu a netrápí vás venkovní povětrnostní situace... Avšak zde je na místě obzvlášť velká opatrnost.

  • běžné žárovky podávají světlo v teplejších tónech, nežli je tomu u denního světla, fotografie tedy získá nežádoucí barevný posun:

Barevný posun je na snímku jasně znatelný.
Kupující nevidí, jakou barvu výrobek má a po jeho nákupu může být nemile překvapen.

Na trhu jsou běžně dostupné i žárovky s tzv. denním světlem. Jejich světlo je skutečně velmi blízké (ne-li zcela stejné) jako denní. Nicméně je výrazně slabší. Fotoaparát tedy při snímání použije delší expoziční čas (závěrka je otevřená po delší dobu) a výsledné snímky pak trpí tzv. pohybovou neostrostí - jsou rozmazané v důsledku pohybu naší ruky. Řešením je pevná fixace ruky nebo přístroje. (Kdybychom nefotili mobilem, odkázali bychom se samozřejmě na stativ :-)

Žárovka s denním světlem namířená na strop (odražené světlo).
Na fotografii je patrná pohybová neostrost.

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že lampička vytváří přímé bodové světlo (tedy světlo vycházející z jednoho místa). Pakliže fotografujeme lesklý předmět, je obtížné vyvarovat se ohraničeného přepalu. Zde se jako řešení nabízí odražené světlo - lampičku nasměrujeme na bílý strop nebo stěnu a předmět fotografujeme v rozptýleném světle. Žárovka pak musí být velmi silná, aby bylo takto získané nepřímé světlo dostačující.

Pokud musíte pracovat v pokojovém světle, zakupte si silnou žárovku s denním světlem a fotografujte v odraženém světle. Vždy pak používejte stativ.

Žárovka s denním světlem.
Jasný bílý přepal způsobený přímým osvětlením, ostré a jasné stíny působí rušivě.

S danými a každému dostupnými prostředky (denní světlo, mobilní telefon, bez dodatečných úprav v počítači) ideální výsledek vaší práce.

Nevíte-li si rady...
.... zvolte to nejjednodušší řešení:

Fotografujte ve dne, venku a ve stínu. Na svém fotoaparátu pro jistotu vypněte funkci automatického blesku.

 

V dalším díle našeho seriálu si povíme o výběru a použití vhodného výřezu a o tom, jak velkou plochu fotografie by měl váš výrobek zabírat.

Dobré světlo!

 

Fotografie: fd - tvůrčí dílna; šperk: Abraka Gabra