Profil uživatele
Bronx made with Love
Prodávající
Louny
Registrace: 10.4.2012

Moji milí náštěvníci,

ráda bych Vás uvítala na svém profilu, kde naleznete různé produkty, které jsou ručně vyrobené mnou :o)) Tvořit jsem začala pro radost okolí, tvorba je můj obrovský koníček a ráda se s Vámi podělím.

Je možné některé produkty přizpůsobit přímo pro Vás - mohu použít jak stříbrné produkty, tak i chirurgickou ocel. Pokud byste chtěli jinou barvičku, lze též pozměnit.

Moznost osobniho odberu - Praha, Louny a okoli

Pro informaci dodávam, jezdím po trzích, takže nabídka na Fleru bude vždy po trhu obnovena, takže se může stát že dané zboží nebude okamžitě dostupné.

 

Způsob dopravy
Dobrý den, k přepravě zboží bude sloužit Česká pošta. K balení zboží je použita bublikové fólie, takže Vaše objednávka je chráněna. Hezký den Jana
Obchodní podmínky
 1. Prodávající

Provozovatel: Jana Plecitá

Sídlo/Bydliště: Štefánikova 1889, Louny 44001

IČ: 74954059

Zapsaná: Živnostenský úřad Louny

Telefon: 605866279

Email: rucni.vyroba.sperku@seznam.cz


2. Objednávka uzavření a podmínky kupní smlouvy

 • Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat
 • Před odesláním objednávky je zákazník povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami včet. reklamačního řádu, a potvrdit, že s nimi souhlasí, jinak není odeslání objednávky umožněno.
 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající má proto právo doručenou objednávku odmítnout , resp. nepřijmout a kupní smlouvu neuzavřít. O této skutečnosti rovněž informuje kupujícího elektronicky.
 • Prodávající potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou zákazník zadal při nákupu. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení přijetí objednávky prodávajícím (bezvýhradnou akceptací). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), nebo při nejasnostech o některé zásadní podmínce smluvního vztahu, je prodávající oprávněn požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (parametrů smlouvy), a smlouva v tom případě vzniká teprve tímto dodatečným potvrzením.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby
 • Kupní cena je ujednána ve výši platné v době objednání, a je potvrzena přijetím nabídky. U cen zboží je vždy předem uvedeno, zda jsou včetně nebo bez DPH a jaké jsou související poplatky či náklady (zejm. balné a poštovné). Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také tyto ostatní související náklady. U zboží na zakázku může být cena, příp. způsob její změny, stanovena individuálně vždy po předchozí dohodě s kupujícím.
 • Kupní cena zboží je hrazena předem bankovním převodem nejméně do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy (přijetí objednávky), nebude-li výslovně v konkrétním případě ujednáno jinak. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. O platebních údajích i konkrétním termínu splatnosti bude zákazník informován elektronicky. Při řádném a včasném neuhrazení kupní ceny může dojít ke stornování objednávky, tedy k odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy.
 • V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Při převzetí zboží zákazník obdrží účetní doklad, který souží zároveň jako dodací a záruční list.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (personalizováno).
 • Kupující má jinak právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Prodávající do 14 dnů od doručení odstoupení vrátí kupujícímu zpět kupní cenu a nejnižší možné náklady na zaslání zpět (poštovné), a to stejným způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Pokud bude zboží poškozeno, nebo jinak snížena jeho hodnota, prodávajícímu vzniká nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán společně se zbožím, případně elektronicky. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Též kupující souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro naplnění kupující smlouvy. Tyto údaje slouží k účetnictví a musejí být zpracovány po dobu 10 let jak uvádí zákon (viz GDPR a nakládání s osobními údaji). Pokud zákazník nesouhlasí, nelze naplnit kupní smlouvu a objednávka bude stornována.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. 
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Dodací podmínky

Dodací podmínky pro Českou republiku.

 • Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka. Ve výjimečných případech (na přání zákazníka, před Vánoci apod.) budou objednávky odesílány jako balík do ruky/ balík na poštu příp. Lze odeslat balík před Vánoci jako expres. Cena za expres je vyšší a vždy je odeslána po dohodě se zákazníkem. Na dobírku zboží nezasíláme. V případě Vánočních svátků zboží odesílám max do 10.12, aby zákazníkovi balíček došel do Vánoc, po tomto datu lze vyuzít expres doručení a nebo zákazník akceptuje riziko, že zboží do Vánoc nedorazí.
 • Výše poštovného se skládá z balného a odměny České poště, cena se pohybuje dle tarifu České pošty.
 • Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny (mimo Vánoční svátky, kdy se lhůta může měnit)
 • Do země mimo Českou republiku se pohybuje tarif dle České pošty (v rámci země EU a mimo EU)
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto zdokumentovat a neprodleně oznámit přepravci i prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Zboží na zakázku

Zadání zboží na zakázku

  1. Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.
  2. Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat elektronickou poštou.
  3. Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je zákazník informován elektronickou poštou.

Průběh objednání zboží na zakázku

  1. Požadavky zadané zákazníkem jsou prodávajícím posouzeny a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
  2. Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.
  3. Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením  objednávky v případě shody o všech podstatných náležitostech smlouvy, vzniká mezi prodávajícím a zákazníkem  kupní smlouva.
  4. Nebude-li zákazník v podstatných záležitostech komunikovat ani přes výzvu prodávajícího a poskytnutou dodatečnou lhůtu , vyhrazuje si prodávající právo objednávku kdykoliv zrušit, případně od uzavřené smlouvy odstoupit.
  5. V případě odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi vrácena celá záloha či uhrazená cena pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit na výrobu nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena  částka po odečtení částky na již zakoupený a použitý materiál a na práce již vykonané.

Vyhotovení zboží na zakázku.

  1. Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně
  2. Dohodnutou cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy se zákazníkem o více než 5%. Na možnost změny ceny do této výše je zákazník předem upozorněn.
  3. Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je zákazník povinen zakoupit.

Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod. Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody se zákazníkem. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.

Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá kupující  nárok. Pokud má zboží vady, je možné uplatnit reklamaci. 

8. Reklamační řád

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Záruční doba

  1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  2. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek oprávněně v záruční opravě.
  3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla/bydliště, nebo prostřednictvím jeho elektronické adresy.
  4. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží či nešetrnou a nesprávnou manipulací se zbožím.

Způsob reklamace

  1. Při reklamaci je kupující povinen zaslat prodávajícímu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
  2. Podle pokynů prodávajícího je kupující povinen předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
  3. Zákazník si náklady na přepravu zboží k reklamaci hradí sám.

V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

  1. V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního či jeho adekvátní náhrady a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

Provedení reklamace

Reklamaci lze dle charakteru vady vyřešit následujícími způsoby, které jsou vždy projednány se zákazníkem:

    1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
    2. bezplatné odstranění vady opravou
    3. přiměřenou slevu z kupní ceny
    4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka e-mailovou zprávou, nebude-li prokazatelně dohodnuto jinak.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní úkony či korespondenci lze doručovat na adresu sídla/bydliště prodávajícího, a na dodací adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce, jakož i na jejich elektronické adresy dle těchto obchodních podmínek a objednávky.  
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 3. Obchodní podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího jsou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání kupní smlouvy mají přednost před ujednáními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. 
 4. Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním osobních údajů jako je jméno, příjmení, adresa, případně telefon k účelům souvisejících výhradně s jeho objednávkou (např. účetnictví/daňová evidence prodávajícího). Prodávající se zavazuje, že neposkytne osobní údaje kupujícího třetí straně s výjimkou státních institucí (např. FÚ při daňové kontrole) a dopravce (adresa uvedená na balíčku).
 5. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu
 6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím