Domů Profil prodejce Cetky
Lenka Schořálková
  • aktivní prodejce od r. 2008
    Reaguje na objednávky obvykle do 2 hodin.
  • Tábor, ČR
  • 2759 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (1162) 100%
Nadšenci: 3513
Aktivita: aktivní
Prodáno: 2759
Registrace: 7.7.2008
Město: Tábor
Stát: ČR

Cetky

/ Prodávající
Novinky
Žádné aktuální informace.

                           

Značka šperků, Cetky, vznikla před lety jako vtip a kratochvíle.

Dnes je, už bez legrace, váženou značkou i  součástí mě samé a jsem jí za mnoho vděčná.

Naučila mě trpělivosti,  ovládnout materiály a rozumět jejich schopnostem, odvaze experimentovat, umět  si užít  dojmy z nečekaných detailů i  drobných zvláštností, ocenit  nedokonalosti v texturách  jako jedinečnosti, objevovat přirozené patiny a s radostí pečlivě doplňovat  nahodilé křivky.

 ..vím, asi se nehodím do konvenčního světa šperků, ale nevadí mi to a jsem s tím velice spokojená. 

Miluju to.

                            

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                              Puncovní značky

Kromě současných českých značek (viz obrázek nahoře) jsou platné všechny puncovní značky, které platily v historii na území Československa a nevyjadřovaly nižší ryzost, než jsou nejnižší ryzosti pro jednotlivé drahé kovy uvedené puncovním zákonem (§3, odst. 2). Tedy značky rakousko-uherské, československé, protektorátní i značky Slovenského štátu. Příkladem je puncovní značka zvaná čejka, používaná do r. 1993 pro ryzost 585/1000, jejíž nákres uvidíte po kliknutí zde. Neplatí ovšem puncy, které byly v době 2. světové války zavedeny na československém území, obsazeném cizími státy (značky rakouské, polské a maďarské). Ostatní platné historické značky jsou publikovány v brožuře ing. Bouši "Seznam puncovních značek platných na území České republiky", poprvé vydané v r. 2008, doplněná reedice 2009. Ta je k dispozici na každém pracovišti PÚ.

Na našem území také platí značky Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (tzv. Vídeňské konvence), k níž ČR přistoupila 2. listopadu 1994, viz //www.hallmarkingconvention.org/. Vyobrazení českých konvenčních značek najdete zde, ostatní členské státy Konvence mají svoje konvenční značky obdobné.

Po vstupu ČR do EU byly postupně uznány také puncy některých členských států unie, ke dni aktualizace tohoto textu (6. 1. 2016) jsou to vybrané puncy Estonska, Finska, Chorvatska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie. Aktuální stav, podrobnější výklad a vyobrazení uznávaných punců naleznete po rozkliknutí tohoto nápisu: Uznávané zahraniční puncy.

V souvislosti se vznikem řady nových pracovišť Puncovního úřadu se ukázalo nezbytným provést rozlišení puncovních značek mezi jednotlivými pracovišti miniaturními písmeny: P-Praha, J-Jablonec nad Nisou, B-Brno, O-Ostrava, T-Turnov, R-Tábor, Z-Plzeň, L-Olomouc, H-Hradec Králové, K-Červený Kostelec. Tato písmena jsou situována v blízkosti čísla ryzosti a jsou orientována kolmo ke svislé ose značky, čímž jsou odlišeny značky vyrážené Puncovním úřadem Slovenské republiky, jehož jinak shodné značky obsahují miniaturní písmena orientovaná rovnoběžně se svislou osou puncovní značky. Toto rozlišení je zaváděno postupně, stávající značky jsou užívány do vyčerpání zásob. Zboží se považuje za řádně opuncované bez ohledu na pracoviště či úřad, který je označil, a nevyžaduje se další dodatečné přezkoušení či označení.

                                               Identifikační značky 

Identifikační (výrobní a odpovědnostní) značky v kontextu ostatních značek na klenotech. Punc je značka, kterou na předmět vyrazí osoba (instituce) nezávislá na výrobci i obchodníkovi, která svojí značkou zaručuje, že výrobek má deklarovanou ryzost. V případě ČR je takovou osobou Puncovní úřad. V zemích, kde není zaveden puncovní systém, obvykle zaručuje ryzost alespoň to, že je možné podle charakteristické značky vyhledat výrobce nebo obchodníka, který zboží dodává. Takovým značkám říkáme výrobní, resp. odpovědnostní, společný termín pro oba typy je identifikační (dále zkráceně IZ). Obdobně slouží ke zjištění původu zboží i v zemích, kde se puncuje. České puncy vyjadřují kromě základní informace, že byl opuncovaný předmět zkontrolován a shledán správným co do ryzosti, i údaj o použitém kovu, jeho ryzosti a období, kdy byl punc vyražen. Všechny tyto údaje se dají poznat z typu puncu. U současných punců lze navíc z písmene v něm obsaženého poznat i pracoviště, které kontrolu a označení provedlo. Je téměř pravidlem, že se na zboží vyskytuje ještě další značka, a to ryzostní číslo. Slouží k rychlé orientaci laiků o ryzosti použitého materiálu. Ryzostní číslo bývá ze značek na zboží nejjednodušší; raznici s podobnou značkou dovede vyrobit mnoho rytců (ryzostní číslo dokonce bývá i odléváno s výrobkem), a proto se někdy vyskytuje i na zboží, které by punc nemohlo dostat - například na bižuterii, vyrobené z obecného kovu. Proto samo o sobě neposkytuje dostatečnou informaci o výrobku.

Charakteristika identifikačních (výrobních a odpovědnostních) značek.
IZ jsou v současnosti, až na stanovené výjimky, součástí předepsaného značení šperků v ČR. Pomáhají najít autora nebo zdroj výrobku. Vyražení těchto značek na zboží si zajišťuje výrobce nebo dovozce sám. V Česku se téměř vždy IZ vyznačují dvěma nebo třemi písmeny, často iniciálami živnostníka. V případě stejných iniciál se značky odlišují různými obrysy, různými druhy písmen a několika podobami oddělovacích znamének. Prakticky všechny IZ v ČR jsou značkami tohoto typu. Ty se dají přehledně charakterizovat obecnou tabulkou, kde TYP značky (římské číslování) se liší obrysem, kdežto SKUPINA značky je dána druhem písma a oddělovacím znaménkem mezi písmeny. Pozn.: používáme dva druhy písma, patkové je v lichých skupinách (1, 3, 5, 7, 9) a standardní nepatkové v sudých (2, 4, 6, 8, 10). Pro odpovědnostní (dovozové) značky jsou vyhrazeny dva tvary obrysů, jsou to typy VIII a IX, ostatní typy se používají pro značky výrobní. Značky, které lze zařadit do tabulky typů a skupin značek, lze vyhledávat zde, na našich webových stránkách, po zadání kombinace písmen, případně (je-li některé písmeno nečitelné) i s neúplnou kombinací doplněnou náhradním znakem "*". Lze zadávat i malá písmena, vyhledávač velikost písmen nerozlišuje. Po kliknutí na tlačítko Odeslat dotaz poskytne vyhledávač seznam firem, které kombinaci v dotazu vyhovují, a po kliknutí na jméno každé firmy ze seznamu se zobrazí její značka. Kromě značek, které lze zařadit do tabulky a tedy uvedeným způsobem vyhledávat, existuje malé množství značek atypických. Ty je nutno prohlédnout samostatně v seznamu, který se zobrazí po kliknutí ZDE.

Rozdíl ve výčtu firem obsažených v Seznamu zlatníků a firem v celkovém seznamu IZ. Seznam zlatníků, v němž lze také zobrazit IZ, je zveřejněn v příslušné záložce našich webových stránek. Obsahuje firmy fungující, nelze v něm tedy najít firmy zaniklé nebo s přerušenou činností. Tím se odlišuje od vyhledávače firem podle značek, v němž jsou i takové firmy zařazeny. Zákazník může totiž čas od času narazit na zboží označené značkou již nefungující firmy, a přestože již firma neexistuje, existují někdy důvody, proč je třeba výrobce nebo dovozce určit.

 

 

Způsob dopravy
Česká pošta - službou Cenné psaní
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
Zboží

Další zboží od Cetky

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Menu
--