Profil uživatele
cherrie
Prodávající
Zlín
Registrace: 10.11.2010

Přeji krásný den,

převážnou část toho, co vám nabízím, tvoří textilní dekorace. 

Jsem nadšená, jak k látkám, které ležely opuštěné v regálech obchodů, přidám pár stužek, knoflíků, mašliček a vytvořím různé postavičky a dekorace,  které pak najdou své nové domovy ........

Začátkem roku 2010 jsem ušila své první autorské zajíčky  - a od té doby jich spousta našla své příbytky v různých částech republiky a i v zahraničí.

 

V případě, že zde najdete něco, co se Vám líbí a není v aktuální nabídce, napište mi zprávu. Pokud budu mít dostupný materiál, ráda pro Vás toto  zboží zhotovím.

 Účet mám vedený ve Fio bance, takže bez poplatků mohou objednávat i zákazníci ze Slovenska. Výši poštovného upravím dle hmotnosti zásilky.

V brzké době, doufám, budu nabízet i trochu jiný druh výrobků (tady malá ukázka):

  

Pokud u mně nakoupíte, budu ráda za Vaše hodnocení nebo zprávu, že zboží přišlo v pořádku.

Ráda Vás uvítám ve svém druhém obchůdku Cherrie - Korálek ke korálku. Při nákupu v obou mých obchůdcích platíte pouze jedno poštovné.

Vážení zákazníci , odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytně nutné k vyřízení objednávky.

 Učiníte-li více objednávek, platbu, prosím, nespojujte do jedné, ale pošlete za každou objednávku PLATBU ZVLÁŠŤ se správným variabilním symbolem. Vytištěnou fakturu zasílám jen na požádání, můžete si ji kdykoliv stáhnout u své objednávky a vytisknout.

 

 

TOPlist

Způsob dopravy
Zásilky posílám prostřednictvím České pošty pečlivě zabalené v krabici nebo obálce dle množství a velikosti Vámi vybraných výrobků. Zboží odesílám většinou do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet - zcela mimořádně může být tato lhůta delší. Balíčky (dopisní zásilky) odesílám většinou ve středu a v neděli. Cena poštovného se odvíjí od množství a váhy objednaného zboží. Při hodnotě zásilky nad 600 korun bude zvýšeno poštovné o pojištění balíčku. Je možné si domluvit osobní předání ve Zlíně - platbu je ale potřeba uskutečnit přes účet, nikoliv v hotovosti). Na dobírku zboží nezasílám.
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží u prodejce Cherrie (https://www.fler.cz/cherrie) Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele prodejního profilu Cherrie (dále jen „prodávajícího“) a kupujícího.
 • 1.2 Kupující zasláním elektronické objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, zejména to, že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • 2.1  Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • 2.2  Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.
 • 2.3  Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
 • 2.4  Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze po předchozí individuální domluvě interní poštou.
 • 2.5  Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
 • 2.6  Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • 2.7  Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním tohoto bodu bude objednávka stornována.
 • 2.8  Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.
 • 2.9  V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
 • 2.10  Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.
 • 2.11  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení jeho kupní ceny a jeho převzetím
 • 2.12  Při převzetí zboží zákazník obdrží doklad o zaplacení, který slouží zároveň jako záruční list.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • 3.1  Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené a kompletní zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení smlouvy vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.
 • 3.2  Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • 3.3  Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

 • 4.1  Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán spolu se zbožím.
 • 4.2  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • 4.3  Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího

 • 5.1  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 5.2  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.
 • 5.3  V případě, že zboží při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího v kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Toto neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Dodací podmínky pro ČR

 • 6.1  Dodací odmínky jsou uvedeny v profilu prodávajícího – v oddílu Způsob dopravy.
 • 6.2  Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

7. Zboží na zakázku

 • 7.1  Zadání zboží na zakázku
 • 7.1.1  Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.
 • 7.1.2  Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.
 • 7.1.3  Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou. Vše záleží na domluvě.
 • 7.2  Průběh objednání zboží na zakázku
 • 7.2.1  Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
 • 7.2.2  Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.
 • 7.2.3  Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
 • 7.2.4  Nebude-li zákazník s prodejcem komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
 • 7.2.5  V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl zpracováván. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.
 • 7.3  Vyhotovení zboží na zakázku.
 • 7.3.1  Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
 • 7.3.2  Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
 • 7.3.3  Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinnen zakoupit.
 • 7.4  Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.
 • 7.4.1  Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím.
 • 7.5  Vrácení a reklamace zboží na zakázku.
 • 7.5.1  Vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu není možné. Pokud zboží nesplňuje představy zákazníka, je možné uplatnit reklamaci, která se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

8. Reklamační řád

 • 8.1  Záruční doba
 • 8.1.1  Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
 • 8.1.2  Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 • 8.1.3  V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 • 8.1.5  Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
 • 8.1.6  Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.
 • 8.2  Způsob reklamace
 • 8.2.1  Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
 • 8.2.2  Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).
 • 8.2.3  Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
 • 8.2.4  V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
 • 8.2.5  V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
 • 8.3  Provedení reklamace
 • 8.3.1  Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
 • 8.3.2  O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
 • 8.3.3  V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli zpětné poštovné.

9. Vrácení zboží

 • 9.1  Kupující má ze zákona nárok na vrácení zboží bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí.
 • 9.2  Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, schopné dalšího prodeje.
 • 9.3  Vrácená zásilka musí obsahovat kopii dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
 • 9.4  Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • 10.2  Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
872681
28.3.2020 Během zítřejšího odpoledne nebo večera vložím dámské a pánské roušky. Přeji všem pevné zdraví a ať tato situace netrvá dlouho ....
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím