Profil uživatele
cherrie
Prodávající
Zlín
Registrace: 10.11.2010

Přeji krásný den,

převážnou část toho, co vám nabízím, tvoří textilní dekorace. 

Jsem nadšená, jak k látkám, které ležely opuštěné v regálech obchodů, přidám pár stužek, knoflíků, mašliček a vytvořím různé postavičky a dekorace,  které pak najdou své nové domovy ........

 

 

V případě, že zde najdete něco, co se Vám líbí a není v aktuální nabídce, napište mi zprávu. Pokud budu mít dostupný materiál, ráda pro Vás toto  zboží zhotovím.

Začátkem roku 2010 jsem ušila své první autorské zajíčky  - a od té doby jich spousta našla své příbytky v různých částech republiky a i v zahraničí.

 

 Účet mám vedený ve Fio bance, takže bez poplatků mohou objednávat i zákazníci ze Slovenska. Výši poštovného upravím dle hmotnosti zásilky.

V brzké době, doufám, budu nabízet i trochu jiný druh výrobků (tady malá ukázka):

  

Pokud u mně nakoupíte, budu ráda za Vaše hodnocení nebo zprávu, že zboží přišlo v pořádku.

Ráda Vás uvítám ve svém druhém obchůdku Cherrie - Korálek ke korálku. Při nákupu v obou mých obchůdcích platíte pouze jedno poštovné.

Vážení zákazníci , odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytně nutné k vyřízení objednávky.

 Učiníte-li více objednávek, platbu, prosím, nespojujte do jedné, ale pošlete za každou objednávku PLATBU ZVLÁŠŤ se správným variabilním symbolem. Vytištěnou fakturu zasílám jen na požádání, můžete si ji kdykoliv stáhnout u své objednávky a vytisknout.

 

 

TOPlist

Způsob dopravy
Zásilky posílám prostřednictvím České pošty pečlivě zabalené v krabici nebo obálce dle množství a velikosti Vámi vybraných výrobků. Zboží odesílám většinou do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet - zcela mimořádně může být tato lhůta delší. Balíčky (dopisní zásilky) odesílám většinou ve středu a v neděli. Cena poštovného se odvíjí od množství a váhy objednaného zboží. Při hodnotě zásilky nad 600 korun bude zvýšeno poštovné o pojištění balíčku. Je možné si domluvit osobní předání ve Zlíně - platbu je ale potřeba uskutečnit přes účet, nikoliv v hotovosti). Na dobírku zboží nezasílám.
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží u prodejce Cherrie (https://www.fler.cz/cherrie) Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele prodejního profilu Cherrie (dále jen „prodávajícího“) a kupujícího.
 • 1.2 Kupující zasláním elektronické objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, zejména to, že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • 2.1  Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • 2.2  Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.
 • 2.3  Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
 • 2.4  Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze po předchozí individuální domluvě interní poštou.
 • 2.5  Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
 • 2.6  Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • 2.7  Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním tohoto bodu bude objednávka stornována.
 • 2.8  Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.
 • 2.9  V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
 • 2.10  Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.
 • 2.11  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení jeho kupní ceny a jeho převzetím
 • 2.12  Při převzetí zboží zákazník obdrží doklad o zaplacení, který slouží zároveň jako záruční list.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • 3.1  Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené a kompletní zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení smlouvy vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.
 • 3.2  Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • 3.3  Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

 • 4.1  Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán spolu se zbožím.
 • 4.2  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • 4.3  Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího

 • 5.1  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 5.2  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.
 • 5.3  V případě, že zboží při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího v kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Toto neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Dodací podmínky pro ČR

 • 6.1  Dodací odmínky jsou uvedeny v profilu prodávajícího – v oddílu Způsob dopravy.
 • 6.2  Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

7. Zboží na zakázku

 • 7.1  Zadání zboží na zakázku
 • 7.1.1  Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.
 • 7.1.2  Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.
 • 7.1.3  Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou. Vše záleží na domluvě.
 • 7.2  Průběh objednání zboží na zakázku
 • 7.2.1  Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
 • 7.2.2  Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.
 • 7.2.3  Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
 • 7.2.4  Nebude-li zákazník s prodejcem komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
 • 7.2.5  V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl zpracováván. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.
 • 7.3  Vyhotovení zboží na zakázku.
 • 7.3.1  Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
 • 7.3.2  Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
 • 7.3.3  Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinnen zakoupit.
 • 7.4  Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.
 • 7.4.1  Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím.
 • 7.5  Vrácení a reklamace zboží na zakázku.
 • 7.5.1  Vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu není možné. Pokud zboží nesplňuje představy zákazníka, je možné uplatnit reklamaci, která se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

8. Reklamační řád

 • 8.1  Záruční doba
 • 8.1.1  Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
 • 8.1.2  Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 • 8.1.3  V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 • 8.1.5  Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
 • 8.1.6  Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.
 • 8.2  Způsob reklamace
 • 8.2.1  Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
 • 8.2.2  Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).
 • 8.2.3  Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
 • 8.2.4  V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
 • 8.2.5  V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
 • 8.3  Provedení reklamace
 • 8.3.1  Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
 • 8.3.2  O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
 • 8.3.3  V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli zpětné poštovné.

9. Vrácení zboží

 • 9.1  Kupující má ze zákona nárok na vrácení zboží bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí.
 • 9.2  Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, schopné dalšího prodeje.
 • 9.3  Vrácená zásilka musí obsahovat kopii dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
 • 9.4  Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • 10.2  Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím