Profil uživatele
Domov sv. Anežky
Prodávající
Týn nad Vltavou
Registrace: 8.2.2012

Dobrý den,

Domov sv. Anežky vznikl v roce 1999 díky několikaletému úsilí občanského sdružení Pomoc Týn nad Vltavou rekonstrukcí areálu zemědělské usedlosti Dvůr Čihovice v Týně nad Vltavou, aby se stal sociáním a společenským centrem pro osoby se zdravotním, nebo mentálním postižením. Základní myšlenkou pomoci těmto lidem bylo najít pracovní uplatnění, získat každodenní pracovní dovednosti a základní osobní a společenské návyky a připravit je tak v co největší možné míře pro samostatný život. Celý tento projekt je založen na přímé spolupráci a kontaktu lidí s postižením s lidmi a pracovníky zdravými.

Našim posláním je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

V našich chráněných dílnách nabízíme pracovní uplatnění lidem se zdravotním znevýhodněním, a to v široké škále činností od truhlárny přes keramickou dílnu, tkalcovnu a zpracování ovčí vlny, zahradnické a sadařské práce, úklidové či technické služby až po potisk propagačních předmětů. Naši zaměstnanci pracují za podpory zkušených asistentů a za svou práci dostávají pravidelný plat. Snažíme se prostřednictvím zaměstnání podporovat nejen jejich finanční nezávislost, ale i sebevědomí a pocit vlastní odpovědnosti a jsme jim oporou v náročných životních situacích.

 

 

Velice rádi vám některé z našich výrobků představujeme a věříme, že si získají vaši přízeň a oblibu, že se do našeho virtuálního obchodu budete rádi vracet jak pro výrobky běžné denní potřeby, tak také pro dárky a věcičky pro potěchu oka i duše ;-)

 

Výrobky budeme postupně doplňovat a podle zájmu také rozšiřovat. Pokud nenajdete svůj ideál mezi námi nabízeným zboží, napište nám, třeba bude v našich silách vám zpracovat výrobek přesně podle vašich představ.

 

Těšíme se na vaše reakce, objednávky a komentáře.

 

Naše výrobky pomáhají 2x Usmívající se

 

Výše poštovného se odvíjí od množství objednaného zboží, při větší objednávce vás budeme o částce informovat. Cena poštovného zahrnuje i balné.

 

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup přes prodejní internetový portál fler.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen “prodávající“), kterým je Domov sv. Anežky, o.p.s. se sídlem Čihovice 30, Týn nad Vltavou, 375 01, IČ 26018888 a kupujícího (dále jen "zákazník").

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kompletní objednávky podané prostřednictvím prodejního internetového portálu fler.cz jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně způsobu reklamace a že s nimi souhlasí.

2.2. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě zákazníkovi dodat a zákazníkovi povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.3. Prodejní internetový portál fler.cz obsahuje všechny informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje Občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží, která je uvedena včetně DPH.

2.4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka převzetím věci v místě dodání. Před převzetím věci je zákazník povinen zaplatit kupní cenu.

2.6. Vyplněním závazné objednávky v rámci prodejního internetového portálu fler.cz zákazník dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.

3. Dodací podmínky

3.1. Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v objednávce. Zboží je možno odebrat po vzájemné domluvě také osobně, v kamenném obchodě U sv. Anežky - Náměstí Míru 27, Týn nad Vltavou nebo přímo v sídle Domova sv. Anežky, o.p.s. (Čihovice 30, Týn nad Vltavou).

3.2. Objednané zboží, pokud je skladem, bude zasláno přepravní službou. V případě, že zboží není skladem a není u zboží uveden jiný termín dodání, bude se zákazníkem domluven termín náhradní.

3.3. Zákazníkovi budou účtovány náklady na dopravu objednaného zboží dle následujících kritérií:

3.3.1. objednané zboží, jehož cena s DPH je nižší než 15.000,- Kč, bude doručeno prostřednictvím přepravní služby. Zákazník zaplatí za dopravu, poštovné a balné min. 130,- Kč včetně DPH za každý balík. Cena dopravy se může měnit v závislosti na rozměrech, hmotnosti balíku a dle výběru přepravní služby.

Při hmotnosti zásilky nad 10 kg bude cena poštovného/dopravy individuálně spočítána dle ceníku dopravce.

3.3.2. při nákupu zboží nad 15.000,- Kč s DPH náklady za dopravu, poštovné ani balné ve výši 130,-Kč neúčtujeme. V případě, že bude zákazníkem požadována doprava na dobírku, zákazník uhradí poplatek 50,- Kč. Bude-li ale muset být objednané zboží expedováno ve více jak jednom balíku, v takových případech prodávající hradí expedici jednoho balíku.

3.4. Prodávající nemůže garantovat expedici zboží v jednom balíku, ale vždy bude zohledňovat zájem zákazníka o nejlevnější způsob dopravy. V případě expedice objednaného zboží ve více balících bude zákazník prodávajícím informován.

4. Způsob platby

4.1. Při platbě na dobírku uhraďte příslušnou částku přímo dopravci. Součástí zboží je vždy originál faktura.

4.2. Hotově - při osobním převzetí zboží v kamenném obchodě U sv.Anežky nebo přímo v sídle Domova sv. Anežky, o.p.s.

5. Záruka a reklamace

5.1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků.

5.2. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží. U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující (fyzická osoba) podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury. Po vyřízení reklamace (třicetidenní lhůta) bude zákazníkovi vrácena příslušná částka, zaplacená za zboží, která bude snížena o poštovné.

5.3. Reklamované zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík s vyčíslením příslušné hodnoty zásilky v Kč (+odpovídající pojištění) s veškerým příslušenstvím a doklady. Termín plnění reklamace běží ode dne doručení poškozeného zboží. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. DOPORUČUJEME PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ ZÁSILKU OTEVŘÍT A ZKONTROLOVAT. POKUD BUDE ZBOŽÍ POŠKOZENÉ, PROSÍM NEPŘEBÍREJTE ZÁSILKU!

5.4. Reklamované (již vyzvednuté a nezkontrolované zboží) posílejte v obalu, který dostatečně zaručí bezpečnost a ochranu proti poškození zasílaného zboží během přepravy. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

6.1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu zákazníka v domluveném termínu. Zákazník po uhrazení kupní ceny obdrží ke zboží daňový doklad.

6.2. Všechny osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží.

6.3. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

7. Práva a povinnosti zákazníka

7.1. Zákazník je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

7.2. Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky a znovu při jejím závazném potvrzení.

7.3. Zákazník je povinen při přebírání zásilky, zkontrolovat ji a v případě zjištění porušení obalu sepsat o tom s pracovníkem přepravní společnosti protokol.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodejního portálu fler.cz v den odeslání elektronické objednávky zákazníka.

8.2. Odesláním elektronické objednávky zákazník přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v prodejním internetovém portálu fler.cz. Cena zboží uvedená v prodejním internetovém portálu fler.cz platí vždy jen do okamžiku její změny. Rozhodná je cena zboží uvedena v prodejním internetovém portálu fler.cz v okamžiku odeslání objednávky.

8.3. Prodávající informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR). V takovém případě je nutné, aby kupující-spotřebitel kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více nahttp://www.coi.cz anebo přímo na https://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali samotného prodávajícího a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
833204
26.9.2019 Naši milí příznivci, rozšířili jsme nabídku našich výrobků o mýdla s kozím mlékem a přírodní mýdla s různými bylinkami. Jako další novinku přinášíme eko-sáčky na ovoce a zeleninu. Příjemný nákup!
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím