Profil uživatele
dreamy colors
Prodávající
Praha
Registrace: 7.6.2018
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky prodejce dreamy colors upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.fler.cz/dreamy-colors.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva se uzavírá na základě odeslání objednávky kupujícím a následným potvrzením přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřená v momentě, kdy dojde k potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

2.2 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s obchodními podmínkami.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit pouze bezhotovostní platbou předem na účet prodávajícího.

3.2 Kupní cenou se rozumí cena zboží a náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Kupní cena je splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4 Kupující je povinen při hrazení kupní ceny uvádět také variabilní symbol platby (číslo objednávky). Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5 Ke každé objednávce je prodávajícím vystavena faktura, která je kupujícímu přístupná v elektronické podobě u dané objednávky.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení­ § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek musí být kupujícím vráceno zboží prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

4.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty  nabízené prodávajícím.

4.7 Prodávající je oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty nebo po předchozí domluvě předáno osobně na domluveném místě.

5.2 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady - má vlastnosti, které si strany ujednaly, a je v odpovídajícím množství, příp. hmotnosti.

6.2 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím