Profil uživatele
Elena88
Prodávající
Lišov u Českých Budějovic
Registrace: 19.1.2018

Ručně udělany zápisníky 

Květiny z balonku

Způsob dopravy
česká pošta, bublinková fólie
Obchodní podmínky

1.2        Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.2.2         Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3         Provozovatel je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

1.4.10    Telefonická objednávka – představuje ústní projev zájmu Kupujícího o uzavření Kupní smlouvy, nejde o návrh na uzavření Kupní smlouvy;

1.4.11    Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu

1.5.      Způsob vyřizování stížností Kupujících

1.5.1    Kupující má možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti v písemné formě na adresu Provozovatele pro doručování 

2.            Vystavení Zboží, objednávka, uzavření Kupní smlouvy

2.1        Vystavení Zboží

2.1.1         Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, ale jedná se pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2         Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu, ledaže je u popisu konkrétního Zboží uvedeno: „skladem“.

2.1.3         Po kliknutí na Zboží uvedené v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH a případných dalších daní a poplatků, mají-li být Kupujícím uhrazeny, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. těchto Obchodních podmínek. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. 

2.2        Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

2.2.1         V případě zájmu o nabízené Zboží je Kupující prostřednictvím kliknutí uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

2.2.2         Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu (dodání) objednávaného Zboží; ceny Zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a zároveň jako ceny včetně DPH. Před odesláním Objednávky je Kupující rovněž vyzván k tomu, aby odsouhlasil tyto Obchodní podmínky, které jsou mu zpřístupněny.

2.2.3         Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „koupit“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.5.1         Provozovatel tímto upozorňuje Kupujícího, že veškeré Zboží může být prodáno pouze v množství, které je obvyklé pro spotřebitele.

2.6        Volba zákona, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.6.1         Kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.6.2    Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) se na vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastí, např. odpovědnosti za vady, záruky za jakost či náhrady škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

2.6.3         Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určité ustanovení použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2.6.4         Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.7        Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

2.7.1         Provozovatel je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.

2.7.2         Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady nabízený Provozovatelem, který umožňuje zejména následující způsoby platby: dobírkou, převodem na účet, platba kartou přes on-line terminál, platba prostřednictvím PayPall.

 

3.             Dodání Zboží, Platební podmínky

3.1        Termín dodání

3.1.1         Termín dodání činí zpravidla  3-5 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, pokud si Prodávající nevyhradí delší lhůtu v případě, že Zboží není skladem nebo nastala jiná překážka bránící jeho okamžitému odeslání Kupujícímu.

3.1.2         Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet, pak činí termín dodání zpravidla 3-5  pracovních dnů ode dne, kdy je kupní cena připsána na účet Provozovatele. Neuvede-li Kupující variabilní symbol, který mu Provozovatel sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

3.2        Způsob dodání a náklady přepravy

3.2.1         Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Provozovatel splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

3.2.2         Společně s odesláním Zboží provozovatel odešle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží.

3.2.4         Provozovatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím