Domů Profil prodejce JA-JA DESIGN
  • aktivní prodejce od r. 2016
    Reaguje na objednávky obvykle do 2 hodin.
  • Kostelec nad Č.Lesy, ČR
  • 223 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (19) 100%
Nadšenci: 103
Aktivita: aktivní
Prodáno: 223
Registrace: 5.5.2016
Město: Kostelec nad Č.Lesy
Stát: ČR

JA-JA DESIGN

/ Prodávající
Novinky
878458
24.4.2020 ***PRODEJ POUZE SKLADOVÝCH ZÁSOB
DO ODVOLÁNÍ***

     Svatební doplňky i na zakázku * Doba dodání 2- 3 týdny *

 

 

 VětevŠtěstíVětev             Velikost od XS - XXXXL             VětevŠtěstíVětev

Jedna z nejtěžších věcí při plánování svateb je vaše představa a organizace svatby.
Organizaci buď zvládnete sami,anebo ji přenecháte profesionálům.
Ať tak nebo tak budou vaše první myšlenky zaměřeny v jakém stylu bude vaše svatba .
Tradiční se mísí s folklorem,nebo se stylem rustikálním.
Současným trendem je Bohemian styl s úzkou vazbou na přírodu. A pokud vás láká jiná klasika může být i ta vaše svatební tradiční zahraniční svatba s Hollywoodskou světelnou pompou..
Ať je vaše přání a představa jakákoliv je nejdůležitější, že bude Vaše :)
Vy, budete autory celého vašeho Velkého Dne !

VětevVítám Vás v mém kouzelném světě krajek,kamínků,kytiček,větviček...
Nechte si splnit sny a rozdělte práci mezi ostatní.Nejste a nebuďte na to sami!
Květináři, cukráři, kuchaři ale také designéři vám pomohou splnit vaše svatební sny a naplní je představami.
Budete se cítit jako víla v rozkvetlé zahradě,anebo jako Hollywoodská hvězda pod září reflektorů .

Prosím , veškeré mé výrobky podlehají autorským právům.
Věřte, že před každou výrobou je spousta strávených hodin nad přípravou a realizací s dodaním .

Děkuji Jája

 

 

 

   * Vyrábím svatební doplňky i na zakázku ve všech velikostech.

  * Pod mýma rukama vznikají kouzelné ,ale moderní doplňky pro nevěsty,převážně svatební podvazky,dekorace nebo drobné nezbytnosti pro rozlučku

   * Každý výrobek je ruční práce Made in Czech

 

 

 

   * pokud něco nenajdete vyvzoruji pro vás něco nového....

 

 

***************************************************************                       Štěstí Galerie spokojených zákaznic Větev

                  

 

 

 

 

 

Vždy jsem snívala o svatbě na pláži nebo o netradiční svatbě.Cokoliv jsem si představovala pro svůj velký den.
VětevAno,i tajemství našich představ patří do snů.
V době,kdy jsem se vdávala nebyl dostatek inspirace a aktuální svatební trendy se jen těžko shánělo přes různé časopisy. Na trhu byl jen tuctový výběr svatebních doplňků v uniformovaném designu.
Velký den není jen o nevěstě, i když je pravda, že ty mají s přípravou větší starosti,než jejích protějšky, ale jejich velký den je spojen i s přípravou svatebních dekorací,hostiny apod.

DiamantSvatební Jajin desing vznikl za účelem nabídnout svatební doplňky a dekorace v jiném moderním pojetí se špetkou uměleckého designu i pro velmi náročné nevěsty.
Každé vyvzorování je spojené s precizností a kvalitou ruční práce inspirovanou současnými zahraničními trendy.
Vše začalo v době ,kdy jsem byla pozvaná na svatbu mé kamarádky. Konzultovali jsme svatební přípravy a samozřejmě i šaty a doplňky pro nevěstu.Ta smutně konstatovala,že nemůže koupit podvazek ,který by odpovídal její představě.
Tím vznikl můj první nápad a realizace svatebního podvazku ke kterému se postupně přidávali i svatební dekorace,sety na rozlučkové party a další svatební "potřebnosti ".
Postupem času přicházeli dotazy zákaznic a tak v současné době je možné ušít podvazky a svatební dekorace i na přání.

Tak do toho milé nevěsty,družičky,kamarádky.. :)

Větev vaše Jája

Doprava a dodání.

Dodací lhůta začíná u zboží, běžet dnem od uplného zaplacení tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Doprava : Česká pošta nebo  Zásilkovna - doporučeně.

Balení v bublinkové obálce nebo kartonovém balíčku.

Prodávající neodpovídá za nedoručení zásilky v případě chybné uvedení odresy odesílatelem.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě.
https://www.fler.cz/kreativnitvorba, který je provozován Kreativni tvorba, IČ:05317851.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající Prodávajícím je Kreativni tvorba, IČ:05317851, 2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese kreativnitvorbacz@gmail.com nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodavající.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu. Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva není Prodávajícím archivována a není po vyžádání Kupujícímu přístupná.

5. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: Platba předem/ bankovním převodem/ a platbu online / platební kartou/.                                                                                                                                                                                                                    l

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 21 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. 

Dodací lhůta začíná u zboží, běžet dnem od uplného zaplacení tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:    Česká pošta nebo  Zasilkovna.                                                                                                                                                                        

Výměny zboží - prodávající neakceptuje. V případě vrácení zboží z důvodu reklamace- do 5-ti dnů hradí náklady na poštovné kupujicí.

7. Záruka

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady                                  b.) právo na výměnu vadného zboží         

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího.

Reklamace se nevztahují na případy: - vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží -na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou .

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 5-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši ceny ve lhůtě 5 -ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.                                                                                                                          Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.                  Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.                                                                    Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. 

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praha-východ pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praha-východ.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 10.10.2018 .

Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Další prodejní profily
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
Zboží

Další zboží od JA-JA DESIGN

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--