Profil uživatele
kalach-art
Prodávající
Ostrava-Hulváky
Registrace: 18.2.2016
Vítejte v obchůdku,

který Vám všem nabízí jedinečnou originalitu zboží s vlastním designem, ručně vyrobené. Každý vyrobený kus je originálem. Postupně zde budou doplňovány různé bytové dekorace (floristické , šité či různými technikami vytvořené) a dekorační předměty pro různé příležitosti a přáníčka. Naleznete zde originální autorská díla-obrazy. Na vyžádání zašlu k zakoupenému dílu AUTORSKÝ CERTIFIKÁT.

Každý z nás se cítí dobře v prostředí, které lahodí nejen oku…. Rádi se obklopujeme novými věcmi, které jsou součástmi našeho obydlí, prostředí, kde trávíme většinu času. Máte-li představu o bytovém doplňku, ale nikde ho nemůžete najít, obraťte se na mne, jsem schopna Vám vyrobit různé dekorace, obrazy, přáníčka aj. dle Vašeho požadavku. Navrhnu interiérové doplňky pro všechny věkové kategorie. Pomohu splnit přání nejen Vám, ale pomohu splněným přáním rozzářit oči Vašim blízkým, přátelům, obchodním partnerům… Věřím, že každý z Vás zde najde alespoň maličkost, která Vás zaujme a potěší. Ráda přijmu Vaše připomínky či náměty.

 Děkuji za návštěvu. 

Něco málo o mně

Narodila jsem se v umělecko-řemeslné rodině v šedesátých letech minulého století. Od útlého věku se věnuji výtvarné tvorbě, která mne přitahuje pestrostí a vůní barev, množstvím technik a rozmanitosti materiálu. Inspirací k malbě je pro mne naše krásná příroda, která mne nabíjí energií a přináší mi radost při její malbě. Maluji a tvořím pro radost nejen vlastní, ale především pro radost ostatních. Společně se svými sestrami si předáváme zkušenosti v tomto oboru, tvoříme a vymýšlíme nové postupy. Láska k tvorbě se také přenáší i na vlastní potomky a vnoučata. K umění kresby mne přivedl i můj otec, který mi později nakreslil do památníku s bravurností detailů obrázek podle Alše. Dodnes mám obrázek v paměti. Školní léta jsem navštěvovala výtvarné kroužky s účastí ve výtvarných soutěžích, aktivně jsem se vytvářela dekorativní prvky a prezentovala je. V dospělosti jsem se zdokonalovala v Lidové konzervatoři v Ostravě u paní Mgr. Pavly Andraškové a následným objevováním nových technik na různých workshopech, samostudiem. Výtvarné činnosti jsem se začala profesně věnovat v roce 1994. Své obrazy jsem začala vystavovat na různých prodejních a kulturních akcích, vystavovala jsem také ve Vinotéce u Koruny a v galerii Dům u Jakoba v Opavě, v Akordu v Ostravě- Zábřehu, kavárně Sluníčko v Havířově a na dalších místech. Má výtvarná díla naleznete nejen ve významných prostorách a kancelářích, ale především v soukromých sbírkách. Jsem členkou Sdružení výtvarníků ČR, aktivní členkou GV- galerie vystavujících nezávislých výtvarníků a mnoha dalších výtvarných skupin nejen pro Českou republiku, ale i zahraničí.

Svou tvorbu jsem začala prezentovat od roku 2016 pod značkou a logem Kalach Art 

Způsob dopravy
Česká pošta, a.s.
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Některé zboží, které naleznete zde v mém obchůdku „kalach-art“ se zároveň prodává v internetovém obchůdku nebo v doplňkovém prodeji provozovny, proto se může stát (jedná-li se o výrobek vyrobený v množství 1 ks), že po objednání Vám budu nucena eventuálně některé Vámi objednané zboží z objednávky zrušit. V případě, že by k tomu ve výjimečných případech mělo dojít, protože z technických a časových důvodů nebylo možné urychlit stažení zde nabízeného zboží z nabídky a zboží již nebude k dispozici, upozorním Vás předem na zrušení zboží ve Vaší objednávce. Můžeme se také dohodnout na dalším řešení vedoucí k uspokojení Vašich potřeb, například zhotovením nového zboží, pokud tomu nebude bránit nedostupnost potřebného materiálu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.fler/.cz/kalach-art

Obchodní podmínky

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatelky Vladimíry Kalach, identifikační číslo 73335185 prodávající prostřednictvím internetového obchodu serveru www.fler.cz pod uživatelským účtem-obchodem „kalach-art“ (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového účtu-obchodu prodávajícího.

Internetový účet-obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fler.cz/kalach-art, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.fler.cz/kalach-art (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 • 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. (Prostřednictvím fler.cz)

2.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 • 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží - "poštovné". Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu elektronicky a je ke stažení po uskutečnění objednávky v sekci - objednávky. V papírové podobě pak zasílám pouze na vyžádání.

 • ZPŮSOBY ÚHRADY ZBOŽÍ

4.1.         Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit dvěma způsoby:

 • Vámi objednané a zaslané zboží prodejcem obchůdku „kalach-art“ včetně poplatků za balné a doručení přepravcem do částky 499 Kč při zaslání zboží na dobírku- je zaplaceno při převzetí na poště nebo kurýrní službě (dopravci)
 • platbu předem bezhotovostně převodem na bankovní účet, který uvede společně s variabilním symbolem pro identifikaci Vaší platby, prodejce obchůdku „kalach-art“ v zaslaném e-mailu potvrzujícím přijetí Vaši objednávky zboží včetně poplatků  za balné a doručení přepravcem od 500 Kč do 1999 Kč. U objednaného zboží převyšující částku 2000 Kč se balné ani dopravné neúčtuje- je zdarma.

Některé způsoby platby (zejména dobírka nebo doporučená zásilka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné. Provozovatel obchodu není plátcem DPH.

4.2.         Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem úhrady příslušné částky celkové ceny zboží včetně poštovného a balného.

4.3.         V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4.4.         Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu ve výši 100 % můžeme požadovat především u zboží na zakázku, kdy požadujete zhotovení specifického zboží popsaného v uzavřené Smlouvě o dílo a také u objednávky zboží s celkovou cenou nad 500 Kč.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 • 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla nebo předem určeného adresného místa prodávajícího .

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu (celkem máte na vrácení 24 dní na vrácení). Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a nepoužívané a  je-li to možné, v původním obalu a s původním označením.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (poníženou o náklady vynaložené na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.6.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 • 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

6.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 • DODACÍ PODMÍNKY

7.1.         Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

7.2.         Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Zboží je úhledně zabaleno, většina je v dárkovém balení- dárkový obal nebo dárková krabice. Vzhledem k povaze zboží je kladen důraz na důkladné balení a zaslání zásilky s příplatkem za „křehké“ nebo „pozor sklo“ apod.( dle označení přepravce). 

K ceně zboží je připočtena cena za dodání dle následujícího schématu:

1) zboží zasílané Českou poštou u bezhotovostní platby předem na účet :

- doporučené psaní při hodnotě objednávky od 1 – 199,- Kč poplatek 50 Kč

- doporučený balík při hodnotě objednávky 1 – 199,- Kč poplatek 70 Kč        

- doporučený balík při hodnotě objednávky 200 – 499,- Kč poplatek 100 Kč

- doporučený balík při hodnotě objednávky 500 – 1999,- Kč poplatek 140 Kč

- doporučený balík při hodnotě objednávky nad 2000,- Kč zdarma

Dodání zboží do cca 1-3 dnů od odeslání zboží po připsání celková částky na účet. 

2) zboží zasílané Českou poštou nebo jiným dopravcem na dobírku:

- doporučené psaní při hodnotě objednávky od 1 – 199,- Kč poplatek 50 Kč+ 40 Kč dobírka

- doporučený balík při hodnotě objednávky 1 – 199,- Kč poplatek 70 Kč+ 40 Kč dobírka 

- doporučený balík při hodnotě objednávky 200 – 499,- Kč poplatek 100 Kč+ 40 Kč dobírka

- objednané zboží od částky vyšší než 500 Kč na dobírku nezasíláme, lze hradit pouze bezhotovostní

   platbou převodem na účet

Dodání zboží do cca 1-3 dnů od odeslání zboží po potvrzení objednávky.

Dodání zboží do cca 1-3 dnů od odeslání zboží po potvrzení objednávky.

7.3.        Kdy Vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od přijetí platby.

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

7.4.        Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

7.5.        Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

Některé způsoby platby (zejména dobírka nebo doporučená zásilka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné. Provozovatel obchodu není plátcem DPH.

 • 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během tří (3) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.4. Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 • 9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Pro ostatní zde neupravené se řídí následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

 • 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 13. 1. 2019

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím