uchycení : kulatá gumička nebo průhledná pruženka silikonová ( guma) nebo kulatá oděvní šňůrka ( lze prát na 60stupňů). Není bavlněná, připište do objednávky variantu, děkuji. Je možné roušky poslat i jako... více »
Profil uživatele
lendule53
Prodávající
Běleč
Registrace: 5.2.2009

♥ NOVINKY KVĚTEN ♥

image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

image  

image  image

image   image

image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

image  Rouška - výběr 77 vzorů i pro děti

Rouška - výběr 70 vzorů i pro děti  Rouška - výběr 72 vzorů i pro děti

Rouška - výběr 42 vzorů  Rouška - výběr 67 vzorů i pro děti

image Rouška - výběr 67 vzorů i pro děti

image  Rouška - výběr 61 vzorů i pro děti 

image  image

Rouška - výběr 52 vzorů i pro děti  Rouška - výběr 52 vzorů i pro děti

Rouška - výběr 49 vzorů  image

Rouška - výběr 49 vzorů Rouška - výběr  z 42 vzorů 

 image Rouška -výběr z více vzorů

image  Rouška - výběr 42 vzorů

image  image

  image

---------------------------------------------------------------- 

♥ Novinky Březen 2020 ♥ 

image

image  image

Ubrus - Anglická sezóna  image

 

TAŠTIČKA   - Sluneční ♥  image  

image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

image  Taštička, obal na mobil - Kočičí sny III.

image  image

image  image

image  image

♥NOVINKY ÚNOR 2020

 Obal na tablet, taštička Pro černé kočky  Taštička velká - S láskou

image  Taštička Kouzelné květy

image  image

image  image

 

♥NOVINKY LISTOPAD♥

image  image

image  image

image  image

image  image

♥NOVINKY ZÁŘÍ♥

image 

♥NOVINKY SRPEN♥

   image image

image  image  

image  image

image    image 

image image

 

♥NOVINKY ČERVENEC♥

image  image

♥NOVINKY ČERVEN♥ 

image image

TAŠTIČKA  - A co takhle motýle ?

 NOVINKY KVĚTEN ♥

image  image

image   image  

image  image

  image

image   image

image  image

image  image

image  image

image 

 

♥ NOVINKY DUBEN♥

image  

image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

image

image  image

image  image

 image  image

♥NOVINKY BŘEZEN 2019 ♥

image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

NOVINKY  ÚNOR 2019

image  image

 

image  image

image  image

image  image

image

image  image     

image

image  image

NOVINKY LEDEN 2019

image

image  image

image image

image image

image image

image image

image image

image image

image image

image 

 

Lendule53, je značka  s tradicí, která pro vás vytváří    originální kabelky taštičky , pouzdra, peněženky a jiné radosti již od roku 2009.

 

KDO SE CHCE DOZVĚDĚT NĚCO VÍC, TADY JE SE MNOU ROZHOVOR:O)

Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho,  obohacuje toho, kdo ho příjmá aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje. Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá.  Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat. Je dobře, že si ho nelze  koupit ani půjčit, ani ukrást, protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje. A kdybys potkal někoho, kdy by neměl pro tebe úsměv, ačkoliv na něj čekáš, buď velkodušný a oblaž ho svým úsměvem, protože nikdo  nepotřebuje úsměv tak, jako ten co ho nemá pro druhé.

 

 

Moje Sovičková kabelka v  Náš útulný byt 1/12

a

Chvilka pro tebe 2/12

 

‎3 000 000!
Včera se na Fleru prodal výrobek s pořadím 3 milióny! Děkujeme!
A který to byl? Tenhle:
www.fler.cz
Když ji miluješ III :o) - Ušila jsem pro vás pouzdro na brýle, na mobil,na drobnosti... vejdou se i pastelky, to pro ty hravé:o) a nebo jen tak :o). Proužek k proužku jsem dávala a vyšívala a vyšívala... :o) Taštička je ušita ze zahraničních látek ....

 

 

 A KDO RÁD HLASUJE, TAK ZDE JE MOŽNOST:) A JEŠTĚ TAM NAJDETE SPOUSTU KRÁSNÝCH VÝROBKŮ ♥

Barevná paletka klubu O krok napřed

--------------------

 

 

 

Způsob dopravy
dopravu zajišťuje Zásilkovna avzhledem v cenám opravdu jen sporadicky Česká pošta.Do Zásilkovny jezdím několikrát týdně. Na poštu jezdím jednou týdně a to ve středu.
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti lendule53 se sídlem (podle pravidel Fler.cz

nesmíme uvádět)

identifikační číslo:(podle pravidel Fler.cz nesmíme uvádět), zapsané v

obchodním rejstříku vedeném u (podle pravidel Fler.cz nesmíme uvádět)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

adrese www.fler.cz/lendule53

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

lendule53,(podle pravidel Fler.cz nesmíme uvádět) (dále

jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a

povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy

(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou

(dále jen„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na

internetové adrese www.fler.cz/lendule53 (dále jen „webová stránka“), a to

prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu

nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při

objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání.

1.3.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní

smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními

obchodních podmínek.

1.4.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní

smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu

lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET2.1.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní

může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět

objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen

uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je

kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené

kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím

považovány za správné.

2.3.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující

svůj uživatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující

poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,

a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY3.1.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je

informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se

nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své

podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou

uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny

zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní

obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní

smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených

s balením a dodáním zboží.

3.4.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu

doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen

jako „objednávka“).

3.5.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat

a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost

kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit

objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za

správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení

kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická

adresa kupujícího“).

3.6.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství

zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího

o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí

objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou

poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání

kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků

na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové

připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto

náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY4.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy

může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese (nesmíme dle Fler.cz

uvádět)

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese (nesmíme dle Fler.cz

uvádět)

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího CZK

a EU u Banky (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady

spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně

jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto

není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti

uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná

při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů

od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží

společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní

platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání

příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní

ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1

občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

4.8.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými

právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě

kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem

daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu

po zakoupení zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu

kupujícího. Dále je faktura předána osobně, či vložena ke zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY5.1.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze

mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno

podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží,

které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně

smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu,

které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od

kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového

programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní

smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1

občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů

od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik

druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno

ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může

kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu

obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo

jiné na adresu provozovny prodávajícího (nesmíme dle Fler.cz uvádět)

5.3.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se

kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti

(14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i

v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou

poštovní cestou.

5.4.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí

prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je

prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění

poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s

tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupíli

kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží

prodávajícímu odeslal.

5.5.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně

započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní

smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu

bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li

k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně

takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ6.1.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku

kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto

způsobem dopravy.

6.2.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené

kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně

nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen

uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady

spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost

obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V

případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky

nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací

podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ7.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí

příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914

až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke

kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo

předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku

nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu

odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí

kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo

vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se

vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho

provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment

prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy

prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady

může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN8.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve

smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím

elektronické adresy(nesmíme dle Fler.cz uvádět)Informaci o vyřízení stížnosti

kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský

úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu

osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu

mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765

odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ9.1.

Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů.

9.2.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a

příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa

elektronické pošty, telefonní číslo.

9.3.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely

realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského

účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů

prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není

podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu)

uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat

prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,

jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje

prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné

podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o

tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5)

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou

soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména

jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu

prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí

informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující

náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES10.1.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo

podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se

zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je

nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní

smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,

může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ11.1.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ12.1.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,

pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena

práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se

takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl

se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností

jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

12.5.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování (nesmíme dle Fler.cz

uvádět) , adresa elektronické pošty (nesmíme dle Fler.cz uvádět), telefon

(nesmíme dle Fler.cz uvádět).

V Bělči dne 01.01.2015

DOPRAVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKYMOŽNOSTI DOPRAVY

Objednávky je možné odeslat přes Českou poštu, , či si je osobně

Zboží zasíláme přes českou poštu jako cenný balík s připojištěním, nebo doporučenou zásilku , nebo jako balík do ruky. O plánovaném doručení a s kódem pro sledování zásilky službou Track & Trace. Úložní doba balíčků na

doručovací poště je standardně 7 dní s možností prodloužení příjemcem. Dbejte

prosím na dodržení úložné lhůty.

 

Objednávky lze uhradit převodem z účtu. Informace pro platbu

naleznete v druhém e-mailu s fakturou. Uvedením správných údajů v platbě (zejména pak variabilního symbolu)

umožníte automatické spárování platby s objednávkou. Při uvedení nesprávných

údajů bude platba vrácena zpět a objednávka považována za neuhrazenou.

Veškeré objednávky jsou expedovány až po řádném připsání platby na náš účet.

Osobní převzetí

Při osobním převzetí je možné uhradit objednávky jak hotovostí.

DOBA DODÁNÍ

U každého zboží je uveden skladový stav. Pokud je zboží skladem, expedujeme

jej ihned (při platbě převodem až po připsání platby na náš účet). Zboží, které

není skladem, odesíláme do 14 dnů. Může se však stát, že je konkrétní produkt

prodán těsně před vaší objednávkou, v tomto případě je zboží odesíláno do týdne až 10 pracovních dnů.

. Pokud však čekáme na některé

komponenty a látky ze zahraničí, může se doba dodání prodloužit. Takové

situace neprodleně řešíme.

REKLAMAČNÍ ŘÁD1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád  pro lendule53, sídlo

 (nesmíme dle Fler.cz uvádět),

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném(nesmíme dle Fler.cz uvádět), a

popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od

prodávajícího.

Kupující (též Spotřebitel) je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a

Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží a uzavřením kupní

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s

tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce (záruční list) je vystavován ke každému zakoupenému

zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem

uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží,

délka záruky, cena, množství, případně kód produktu). Na vyžádání je možné

vystavit i záruční list.

2. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tedy dnem

uvedeným na faktuře, paragonu či na záručním listě.

Záruční doba činí 24 měsíců, jako u jakéhokoliv jiného spotřebního zboží.

Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou – II. jakost (zboží poškozené,

použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží –

pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní).

Jde-li o věci II. jakosti, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře

používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z

odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne

převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji věci a

dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky.

U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka

nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka na zboží může být dodatečně ukončena, pokud jsou zjištěny následující

skutečnosti: zboží bylo upraveno a opraveno někým jiným než výrobcem,

životnost zboží byla neúměrně snížena nevhodným užíváním produktu či jeho

údržbou, zboží bylo spotřebitelem přeprodáno a nelze prokázat vztah mezi

smluvními stranami vůči Prodávajícímu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

I. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu

s dopravcem stav zásilky (počet balíků, jejich neporušenost). Kupující je

oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s

tím, že zásilka je například nekompletní nebo poškozená. Pokud takto

poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození

popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na

adresu:(nesmíme dle Fler.cz uvádět), sepsat s dopravcem škodní protokol a

tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje

Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že

se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Kupující může zboží reklamovat osobně

nebo odeslat poštou s vyplněným reklamačním protokolem na adresu (nesmíme

dle Fler.cz uvádět). Zboží bude po reklamačním řízení připravené k odběru na

stejném místě, jako v době jeho podání do reklamačního řízení, nelze tedy

kombinovat dva způsoby dopravy IV. O výsledku reklamace bude Kupující vyrozuměn telefonicky, sms zprávou, emailem

či jiným prostředkem.

4. ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE

I. Nelze reklamovat vady produktu, které vznikly: chybným užíváním, přetížením

produktu (byť jednorázovým) a nevhodnou péčí o produkt. Rovněž nelze

reklamovat vady, pro které byla poskytnuta sleva a které byly známy v době

uzavření kupní smlouvy.

II. Zboží na reklamaci musí být předáno dokonale očištěné – vnitřní i vnější

povrchy, bez obsahu. Znečištěné zboží bude obratem odesláno zpět bez

započetí reklamačního procesu.

III. Nelze přijmout do reklamace zboží, jež není vybaveno: řádně vyplněným

reklamačním protokolem a současně kopií dokladu o koupi či jiným dokladem

zakládajícím záruční dobu. Takové zboží bude odesláno obratem zpět bez

započetí reklamačního procesu.

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

I. O vyřízení reklamace je rozhodnuto do zákonné lhůty 30 dnů. Lhůtu 30 dnů je

možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Spotřebitelem – takové

prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo neúměrně dlouhou.

II. V případě potvrzení reklamace je na reklamačním protokolu uveden způsob

opravy, případně další způsob řešení reklamace. Rovněž je Prodávající povinen

uvést důvod zamítnutí.

III. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které

uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s

uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat

nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a

byly vynaloženy skutečně a účelně.

IV. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání

reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba o tuto dobu

neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou

zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání

reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne

vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je

zákazník informován na udané kontakty na reklamačním protokolu.

V. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do

jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (zpravidla do 60 dnů od data

podání reklamace) je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku

za uskladnění.

VI. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad,

na základě kterého byla věc přijata do reklamačního řízení a musí prokázat svoji

totožnost OP nebo platným cestovním pasem. Bez tohoto ověření není

Prodávající oprávněn reklamaci vydat.

Děkujeme za důkladně prostudování našeho Reklamačního řádu.

Lendule53

 

 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím