Profil uživatele
Mibiček
Prodávající
Rožmitál pod Třemšínem
Registrace: 12.11.2009

Jelikož, mám ráda originální výtvory, tak jsem si občas začala tvořit něco pro radost. Baví mne šití, tvorba s textilem, dřevem, a ostatním přírodním materiálem... 


Moje tvorbička mi pomáhá odreagovat se od každodenní rutiny a stereotypu.

Mám ráda ruční práce a tak se snažím veškeré doplňky na oživení bydlení vytvořit vlastníma rukama. 

Snad někoho mé výrobky potěší a udělají radost.. Pokud Vás zaujalo něco co již není v nabídce nebojte se ozvat jistě se domluvíme :-))

 

Mám ráda jarní a podzimní barvy to je lahoda pro oči....ale sluníčko miluji :-) 

 

Způsob dopravy
česká pošta, ( doporučený dopis) nebo obchodní balík...
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 7 dnů od převzetí zboží.

1.2. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup u prodejce pandass prostřednictvím internetového obchodu www.fler.cz/mibiek. Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.2. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu.

2.3. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

2.4. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání kupujícího.

2.5. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde po 10 dnech ke stornování objednávky.

2.6. O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na zadanou adresu.

2.7. Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 6.

2.8. Faktura je vystavena ke každé objednávce v elektronické podobě, k dispozici je k vytištění u objednávky. Na vyžádání je možné fakturu přiložit vytištěnou ke zboží do balíčku.

3. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

3.1. Kupující má právo do 7 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).

3.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

3.3. Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat písemně prodávajícího (např. vnitřní poštou).

3.4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.

3.5. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena po navrácení zboží prodávajícímu nebo po doložení dokladu o jeho odeslání.

3.6. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

4. Reklamace

4.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.

4.2. Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

4.3. Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystaven paragon. Paragon slouží zároveň jako záruční list.

4.4. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebené jeho používáním.

5. Dodací podmínky

5.1. Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího. Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby.

5.2. Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučená zásilka, případně jako balík. Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty.

5.3. Pokud si kupující přeje zaslat zboží jinou službou České pošty, jako je např. EMS, balík do ruky či balík na poštu, informuje o tom prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za tyto služby dle aktuálního ceníku České pošty.

6. Zboží na zakázku

6.1. Zadání zboží na zakázku

6.1.1. Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.

6.1.2. Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

6.1.3. Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

6.2. Průběh objednání zboží na zakázku.

6.2.1. Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

6.2.2. Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

6.2.3. Po zákazníkovi může být požadována nevratná záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

6.2.4. Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

6.2.5. V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena pouze zbylá část zálohy.

6.3. Vyhotovení zboží na zakázku.

6.3.1. Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

6.3.2. Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

6.3.3. Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

6.4. Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

6.4.1. U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod. Na dobírku není zboží zasíláno.

6.5. Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

6.5.1. Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

6.5.2. Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

7. Reklamační řád. 

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského zákoníku v platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném znění.

7.1. Záruční doba

7.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

7.1.2. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

7.1.3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

7.1.4. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

7.1.5. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

7.1.6. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, ani na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo nesprávným užíváním.

7.2 Způsob reklamace

7.2.1. Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu
originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Poté musí zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace a doklady o zaplacení (účtenku, paragon či fakturu).

7.2.2. Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu k Prodejci hradí Kupující. Náklady ke Kupujícímu jsou hrazeny z prostředků Prodejce. Zboží, které posíláte za účelem reklamace nebo které vracíte v 14denní lhůtě, nikdy neposílejte na dobírku.

7.3. Provedení reklamace

7.3.1. Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

7.3.2. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

7.3.3. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup. 

Upozornění: Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou

považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou

zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

9.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím