Profil uživatele
Mkoralky
Prodávající
Lanškroun
Registrace: 18.2.2014

Jmenuji se Martina - proto M korálky. Jsem momentálně na mateřské. Tvoření naplňovalo veškerý můj volný čas před narozením dcerky. Teď se k němu s láskou postupně vracím, tak, jak mi to péče o domácnost a rodinu dovolují.

Nejraději pracuji s minerály a polodrahokamy, ale časem nabídnu i tvorbu z rokajlu a další a další kousky.

Pojďte se pokochat a také koupit cokoliv, co podpoří vaši něžnost a ženskost...

Jistě vás napadá otázka, jak je třeba o bižuterii pečovat. Následující body vám pomůžou vyvarovat se tomu, co výrobky nejvíc poškozuje:

  • ručně vyráběná bižuterie je křehká, takže je třeba s ní zacházet opatrně,
  • kovové části šperků časem začnou oxidovat a měnit svou barvu (nejhůře jsou na tom postříbřené komponenty).

Dodržováním následujících zásad můžete ale oxidaci a další poškození výrazně oddálit.

  1. Sundávejte si bižuterii před koupáním, sprchováním, mytím nádobí (náramky), spánkem, sportováním, návštěvou kadeřníka nebo solária nebo masáže a při činnostech, kdy dochází ke styku s vodou.
  2. Pozor i při česání nebo svlékání oblečení, aby nedošlo k přetržení nebo jinému mechanickému poškození.
  3. Snažte se zamezit kontaktu šperků s parfémem, lakem na vlasy, pleťovým nebo jiným krémem, mořskou vodou, chlórem a jinými chemikáliemi (zejména na alkoholové bázi).
  4. Uchovávejte šperky někde, kde nebude přístup velkého množství vzduchu a slunečních paprsků (nejlépe ve tmě).
  5. Uchovávejte šperky pokud možno od sebe oddělené, aby se vzájemně neodíraly o sebe. Motanice je vhodné mít někde zavěšené, protože se v pytlíčku rády zacuchají a když si je chcete vzít, nemáte zpravidla dost času na rozmotání.
  6. Pokud už se motanice zacuchají, rozepněte zapínání a vyvěste je. Potom jemně prsty oddělte jednotlivé prameny (silony) od sebe.
  7. Čas od času šperk čištěte nějakým jemným hadříkem (hlavně výrobky ze skla).

Na rozdíl od 100% zlatých, nebo stříbrných šperků je bižuterie určená k příležitostnému nošení. Samozřejmě i k celodennímu, ale s tím, že člověk musí na bižuterii dávat pozor při všech denní činnostech.

Způsob dopravy
doprava Česká pošta, balení zpravidla do bublinkové obálky, na dobírku neposílám
Obchodní podmínky

Provozovatel
https://www.fler.cz/Mkoralky

1) Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v e-shopu Provozovatele a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v tomto internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách tohoto internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uzavření kupní smlouvy si kupující hradí sám.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Objednávku může nakupující zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.


3) Druhy dopravy veřejnými přepravci

Zboží je doručováno Českou Poštou v jednom balíku. Poštovné a balné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 42,- Kč při platbě předem na bankovní účet. Zboží na dobírku neposílám.

U těchto zásilek je možnost podrobného sledování podle podacího čísla. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí dopravcem!

POZOR! Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí! Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

4) Záruka

K zásilce je vždy vystavena elektronická faktura, která zároveň slouží jako záruční list. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu a její délka je dva roky.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. 
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

7) Vrácení zboží

Zboží, které budete zasílat zpět na mou adresu zašlete Českou poštou. Vrácené zboží neposílejte na dobírku, ale doporučeně. Doporučuji Vám zboží pojistit. Peníze Vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. Přepravní náklady od Vás ke mě hradím pouze v případě reklamace, nikoliv při vrácení zboží.

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Zboží budu expedovat po obdržení platby na bankovní účet a dle dodací lhůty uvedené u daného výrobku.

9) Reklamace

Za všech okolností se snažím vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že zboží, které jste obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6) Obchodních podmínek.

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

V případě reklamace zašlete výrobek na adresu Martina Filipová, Svojsíkova 1034, 563 01 Lanškroun. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího, ale po kladném vyřízení reklamace Vám bude uhrazena zpět. Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

11) Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

O způsobu vyřízení reklamace je spotřebitel informován emailem.


Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, SMS, případně telefonicky.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
487722
8.3.2016 Oslavme svůj den :) Dnes a zítra sleva 10% na vše. Slevový kód: HZ1-S1X-BLS
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.