Milí zákazníci, vzhledem k aktuální situaci, upřednostňuji dočasně dopravu prostřednictvím přepravní služby DPD, kterou objednávám denně. Možnost doručení Českou poštou je dočasně omezené na odesílání pouze 3x... více »
Profil uživatele
MossyArt
Prodávající
Zeleneč
Registrace: 31.7.2016

    

 Má radost z tvoření všeho možného mě dovedla až sem za Vámi.

V dnešní uspěchané a přetechnizované době je důležité vytvářet kolem sebe lásku a pohodu, která se mnohdy nalézá i v naprosto obyčejných a jednoduchých věcech, které se ale stávají neobyčejnými proto, že jsou s láskou vyrobeny a s láskou někomu věnovány.

Tvořím když mám čas a chci si ho užít, tvořím to, co se mi líbí. Z každého výrobku mám radost, ta je pak i jeho součástí, jen tak může potěšit někoho dalšího -  svého budoucího majitele. A pokud se to povede, radost se mi opět vrátí zpět a já ji mohu předat zase dál. A s Vaší pomocí jí tak stále šířit a to je velmi naplňující :).

                                                                                    Katka Krystová

 

                 S úctou k přírodě  a  láskou k našim dětem

                       Vám nyní s radostí na duši  nabízím

 

            ekologicky šetrné zasílání a balení mých výrobků.

Moc mě těší Váš zájem, ale uvědomuji si, že s ním je spojené větší množství obalů do kterých své výrobky pro Vás s láskou  balím. Celofánové sáčky, plastové obálky  a  visačky bych postupně ráda vyměnila za šetrnější -  papírové.  Pokud budete mít zájem o ekologicky šetrné balení i zaslání už nyní, připište prosím k Vaší objednávce krátkou zprávu - EKO objednávka.

  • EKO =  výrobek v papírovém  sáčku s papírovou visačkou + papírová  poštovní pevná obálka/krabička (A5 + 5kčA4 + 8 kč, A3 + 10kč)

 

K Vašemu poštovnému bude účtováno

 

Malá krabičky A5 (obaly na očk. průkazky, klíčenky, záložky max 3 ks) + 5 kč

Větší obálka/krabička A4 (obaly na knížky, plenkovníky do 5 ks) + 8 kč

Velká obálka/krabička A3 ( obaly na knížky, plenkovníky od 6 ks ) +10 kč

 

 

 

 Nastavitelný obal na knihy pojme různé šířky knih

Je vystužen textilní výztuhou Ronofix, takže drží svůj tvar 

Způsob dopravy
Vzhledem k aktuální nepříznivé situaci, nabízím dočasně dopravu pouze prostřednictvím GLS a to cca 3X týdně. Děkuji Vám za pochopení. Vaše objednávka bude zodpovědně zabalena a doručena Českou poštou. EKO zaslání (papírová papírová poštovní pevná obálka/ krabička -A5 + 5kč,A4 + 8 kč, A3 + 10kč)

Při objednání 1 kusu po ČR cena 69,- Kč - plastová poštovní obálka - doporučené psaní.

Od 2 kusů po ČR cena 79,- Kč - plastová poštovní obálka - doporučené psaní.

od 7 kusů po ČR cena 130,- Kč - doporučený balíček. Při nákupu zboží v hodnotě od 2500,- kč - poštovné zdarma
Obchodní podmínky

1: Úvodní ustanovení 

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce Kateřina Krystová (IČO 07612915 zapsáného do živnostenského rejstříku 05.11.2018 v Praze 20). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

2: Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1: Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 

2.2: Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.

2.3: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

2.4: Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze po předchozí individuální domluvě telefonicky, nebo elektronickou poštou.

2.5: Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

2.6: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

2.7: Platba bankovním převodem, nebo prostřednictvím platební brány musí být uhrazena do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.

2.8: Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.

2.9: V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

2.10: Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změny ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.

2.11: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.12: Při převzetí zboží zákazník obdrží účetní doklad v elektronické a papírové podobě, (faktura vygenerovaná v systému iDoklad), který souží zároveň jako dodací a záruční list.

3: Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1: Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené a kompletní zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 14 dnů od odstoupení a zároveň po přijetí zboží zpět vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vratné poštovné hradí zákazník. Před odesláním zboží zpět je kupující povinnen o tomto informovat prodávajícího E-mailem.

3.2: Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

3.3: Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

 

4: Práva a povinnosti prodávajícího

4.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán elektronicky.

4.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5: Práva a povinnosti kupujícího

5.1: Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.

5.3: V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6: Dodací podmínky

6.1: Dodací podmínky pro Českou republiku.

6.1.1: Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako cenný balík.

6.1.2: Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

6.1.3: Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

 

7: Reklamační řád

7.1: Záruční doba

7.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

7.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

7.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

7.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

7.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

7.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží či nešetrnou a nesprávnou manupulací se zbožím.

7.2: Způsob reklamace

7.2.1: Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího telefonicky, nebo elektronickou poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

7.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).

7.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

7.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

7.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

7.3: Provedení reklamace

7.3.1: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

7.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

7.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup. 

8: Vrácení zboží

8.1: Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.

8.2: Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.

8.3: Ve vrácené zásilce musí být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

8.4: Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu. S osobními udaji nakládá v souladu s platnými zákony České republiky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů,

9.2. Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

9.3. Vymazání vašich osobních údajů. Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů.


9.4. Naši zpracovatelé osobních údajů jsou Česká pošta, s. p. - dopravce a MRP - Informatics, spol. s r.o. - poskytovatel účetního systému.

10: Závěrečná ustanovení

10.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

10.2: Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
844489
13.11.2019 Dovoluji se představit novinku :)
https://www.fler.cz/zbozi...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím