Profil uživatele
MS Design
Prodávající
Praha
Registrace: 21.1.2011

Zdravím všechny kdo zavítali do mého obchůdku a doufám, že se vám zde bude líbit a rádi se sem budete vracet :)

Zamilovala jsem se do cardmakingu a scrapbookingu, věnuji se také svatebním zakázkám.

Momentálně u mě najdete především svatební alba, svatební stírací losy, květinové doplňky do vlasů, nebo na ruku a také třeba různé druhy fotoalb. 

 Květinové věnečky do vlasů

  image

Květinové náramky na ruku pro družičky, svědkyně nebo do tanečních

   image  

 

Stírací losy, především na svatby- losy se žádostí pro svědkyně, svědky, družičky nebo sady losů na soutěže

     

Veškeré tiskoviny- nálepky na sklenice, nápojové lístky, jmenovky, girlandy s nápisy, kartičky pro rady do manželství, soutěže a hry, kartičky na prskavky

image 

image

 

 Svatební alba na zakázku dle přání nevěsty

     
 
 
  To vše a mnohem více najdete v mém ochůdku, tak neváhejte a nakoukněte :)
 
   

 

 

Recykluji staré obálky a krabice, proto Váš balíček nebude vypadat třeba úplně nejkrásněji, zato bude určitě dobře zabalen, aby se mu cestou nic nestalo.

 

Zaplacené objednávky zasílám vždy jednou týdně. Bohužel při podmínkách na České poště a frontách nemám tolik času, abych s každým balíčkem běhala na poštu zvlášť. Děkuji za pochopení :)

Pokud na balíček spěcháte, napište mi to k objednávce, budu se snažit odeslat co nejdříve.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu:  https://www.fler.cz/ms-design

Provozovatel: Michaela Svatošová

IČO: 01279807

 

1) Informace o uzavření smlouvě a obchodních podmínkách

Prohlašuji, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v eshopu https://www.fler.cz/ms-design a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní  a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobe před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedení v kupní smlouvě jsou platné v sobě uskutečnění objednávky. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávájícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách mého internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícícho je návrhem kupní smlouvy a samostatná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem(závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se jich nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou- emailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud není zboží na skladě,  či na skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

3) Výroba zboží na zakázku

Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků nakupujícího. Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat vnitřní poštou. Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou. Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou s kupujícím dle potřeby konzultovány. Pokud dojde ke shodě, je nakupující seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

Prodávající může požadovat zálohu ve výši ceny použitého materiálu( zejména je-li speciálně kvůli zakázce objednáván a kupován drahý materiál) nebo do výše poloviny konečné ceny výrobku. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno zboží s ilustrační fotografií a cenou zálohy. Nakupující bude žádán nejprve o zaplacení zálohy. Po vyhotovení objednaného zboží prodávající dodá fotografie výrobku a vyzve objednávajícího k uhrazení doplatku.

Záloha na zboží vyrobené na zakázku je nevratná.

Bude-li prodávající speciálně za účelem výroby zboží na zakázku vynakládat prostředky navíc (např. poštovné za objednaný materiál), promítnou se tyto náklady do konečné ceny výrobku. O konečné ceně výrobku bude kupující předem informován. Konečná cena výrobku se od předem dohodnuté ceny nesmí lišit o více než 5%.

Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží vykazuje vady nebo nesplňuje předem dohodnutá kritéria, je možné uplatnit reklamaci. Ta se řídí platným reklamačním řádem.

4) Storno objednávky

Objednávku(s výjimkou zboží zhotoveného na zakázku) může nakupující písemně zrušit do 24 hodin od objednání. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expirací a bude expedována, bude po objednavateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

5) Druhy dopravy zboží

Zboží je doručováno Českou poštou a to vždy doporučeně.

Poštovné je účtováno vždy ve stanovené výši při platbě předem na bankovní účet. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy.

Reklamace zásilky je možná pouze při převzetí!

POZOR! Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, doporučuji vám za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Reklamace zásilky je možná pouze při převzetí. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

6) Záruční lhůta

K zásilce je vždy vystavena elektronická faktura, která zároveň slouží jako záruční list. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu a její délka je dva roky.

7) Rozpor s kupní smlouvou- obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou(dále jen "rozpor s kupní smouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku(v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s §53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí splnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné(např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácení zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takové případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží(náklady na přepravu apod.)

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě zboží, které bylo upravené podle přání kupujícího nebo vyrobené na zakázku.

9)Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vrácení zboží:

- připravte zásilku dle popisu níže

- zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Vrácené zboží neposílejte na dobírku, ale doporučeně. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze Vám budou vráceny pouze na bankovní účet(nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 5 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!)

10) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Zboží zasíláme po obdržení platby na bankovní účet a dle dodací lhůty uvedené u daného výrobku.

11) Reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 8. obchodních podmínek.

12) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

V případě reklamace zašlete výrobek na adresu, ze které vám zboží přišlo. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučuje Vám zboží pojistit. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není- li to vzhledem  k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

12) Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. O způsobu vyřízení reklamace je spotřebitel informován elektronickou zprávou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. O vyřízení reklamace budete informováni emailem, SMS, případně telefonicky.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2018 do odvolání

V případě změny obchodních podmínek jsou platné ty podmínky, které byly v platnosti v den nákupu.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím