Nápověda / O Fleru - O projektu

Co je Fler?

Fler je prvním a největším virtuálním tržištěm pro Českou a Slovenskou republiku, kde můžete nakupovat a prodávat výrobky tvořené rukodělnými technikami - umělecké předměty, užitý design nebo třeba originální módu či módní doplňky. Nabídka je doplněna o prodej spotřebního materiálu pro kreativní tvorbu (materiál, nářadí a pomůcky, literatura), zboží s umělecko-historickou hodnotou (starší minimálně 30 let) a také nabídku tvořivých kurzů.

Fler zprostředkovává prodej tohoto zboží mezi prodejci a nakupujícími (Fler tedy není samotným prodejcem zboží). Součástí naší práce je také podpora sociálních vazeb umělců a tvůrců díky on-line komunitním funkcím serveru (kluby, blogy, diskuse, kalendář, magazín aj.).Jaké zboží mohu na Fleru nakoupit?

Prodejci mohou na Fler.cz nabízet vlastní nové rukodělné a umělecké zboží, zboží umělecky renovované, tvořivý materiál a tvořivé kurzy, jejichž definice jsou následující:

 • rukodělné zboží je zboží tvořené vlastnoručně (a osobně) s kreativní invencí. Toto zboží může obsahovat sériově vyráběné komponenty, ty však musí být komponovány s kreativní invencí. Rukodělné zboží musí být nepoužité. Uměleckým zbožím se rozumí takové zboží, které je tvořeno kreativní invencí, ale nemusí být nutně rukodělné (například fotografie, počítačová grafika apod.).
 • zboží umělecky renovované je použité zboží, které bylo umělecky renovováno kreativní invencí.
 • tvořivým materiálem se rozumí zboží, které slouží ke kreativní činnosti a je tedy komponentem nebo pomůckou rukodělných prací. Mohou to být např. různé tvořivé komponenty, ručně vyráběné doplňky a materiály, pomůcky, knihy a časopisy s kreativní tematikou apod.
 • tvořivými kurzy se rozumí kurzy s výukou výtvarných, kreativních či řemeslných technik, a to buď ve formě osobní účasti nebo formou on-line kurzů.


Jaké zboží na Fler nepatří?

Fler neslouží k prodeji jiných výrobků, než jsou kreativní rukodělné výrobky určených kategorií a doplňkového sortimentu (vintage, materiál, kurzy). Kreativní rukodělné výrobky musí být ručně vytvořeny prodejcem (případně prodejním týmem umělců nebo prodávány s vědomým pověřením původního tvůrce), nebo musí výrobek nést jiné znaky tvůrčí kreativity autora (to se týká například počítačové grafiky, která není přímo rukodělným výrobkem, ale obsah je výsledkem duševní kreativní tvorby autora). Fler nezprostředkovává bazarový prodej nebo prodej zboží velkovýroby.

Na Fler také nepatří zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru, k němuž nemá prodávající právo jej prodávat, nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka jinak omezeny, zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, pornografii či erotické materiály a výrobky, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice.Jsou k dispozici nějaké statistiky užívání Fleru?

 • Fler.cz spatřil světlo světa 10. 2. 2008
 • Fler.cz je prvním a největším prodejním serverem uměleckých a rukodělných výrobků v ČR a SR tohoto typu
 • na Fler.cz je zaregistrováno již 30 000 prodejců (a více jak 120 000 nakupujících)
 • celkem jsme napočítali již 30 mil. návštěv a bylo zobrazeno více jak 1 miliarda stránek
 • denně zobrazí uživatelé neuvěřitelné 2 miliony
 • denně registrujeme až 80 000 návštěv
 • nakupující si vyhlédnou a nakoupí denně až 4 000 výrobků
 • každý návštěvník se zde zdrží v průměru 15 minut denně (běžný průměr u informačních portálů jsou 2-3 minuty)
 • každý měsíc přibývá téměř 15 % nových návštěvníků
 • každý den je vloženo až 5 tisíc nových výrobků
 • hodnota zboží, aktuálně dostupného na Fler.cz, přesahuje více než 1 miliardu Kč
 • každý měsíc odešlou prodejci na 22 000 balíčků a na poštovné tak vynaloží téměř 1 milion korun
 • každý den si uživatelé vymění na 8 000 zpráv a vloží až 6 000 komentářů
 • databáze obsahuje 8 milionů obrázků


Ochranná známka Fler ®

Fler® a Fler.cz® jsou řádně registrované ochranné známky, vedené na Úřadě průmyslového vlastnictví v České republice. Používání těchto ochranných známek je proto řízeno zákonem, není možné je používat bez souhlasu vlastníka těchto ochranných známek.

Stejně tak jsou zakázány jakékoliv aktivity ve smyslu nekalé soutěže (§ 44 odst. 2 obch. zák.), a to především v bodech Parazitování na pověsti a Vyvolání nebezpečí záměny. Proti vizuálnímu i funkčnímu napodobování serveru Fler a útoku na dobré jméno serveru se Fler může bránit právními prostředky.
« zpět na hlavní stranu nápovědy
Menu
--