Nápověda / Prodej - Prodej tvořivého materiálu

Na Fleru se prodává i materiál, jaká jsou pravidla pro jeho prodej?

Mezi doplňkový sortiment Fleru (zboží, které není rukodělné) patří také tvořivý materiál. Tvořivým materiálem se rozumí zboží, které slouží ke kreativní činnosti a je tedy komponentem nebo pomůckou rukodělných prací. Mohou to být např. různé tvořivé komponenty, ručně vyráběné doplňky a materiály, pomůcky, knihy a časopisy s kreativní tematikou apod. V případě, že je materiál již použitý (knihy, pomůcky), je prodejce povinen na tuto skutečnost upozornit.

Při prodeji tvořivého materiálu je prodejce povinen označit toto zboží jako Materiál (segment a druh zboží). V případě, že materiál sám vlastnoručně vyrobil, může jej označit atributem "vlastnoručně vyráběný". Je prodej materiálu nějak limitován nebo omezen?

Prodej materiálu je oddělen od prodeje hlavního typu zboží na Fleru (kreativní rukodělné výrobky), a to jak zvláštní kategorií, tak některými omezeními a limity. Jsou to tato:

• materiál se nezobrazuje v sekci Všechno zboží
• materiál se nezobrazuje v sekci Právě prodáno (přední strana Fleru)
• materiál není možné umístit do sekce Fler show
• materiál má oddělené vyhledávání

Důvodem těchto omezení je snaha oddělit ostatní sortiment (materiál, kurzy, vintage) od hlavního typu zboží, kvůli kterému Fler vznikl.Proč se materiál dělí na dvě kategorie?

Materiál je na Fleru dělen na Materiál a Materiál vlastnoručně vyráběný. Zásadní rozdíl je v tom, že zboží v sekci Materiál je zbožím přeprodávaným (výrobcem zboží není prodávající, ten zboží pouze prodává) a zboží v sekci Materiál vlastnoručně vyráběný je tvořivým materiálem, který tvůrce sám vyrábí.

Existuje tu však výjimka - materiál, který je vlastnoručně vyráběn, ale nese velmi nízké znaky ruční kreativní tvorby (např. papírové výseky tvořené kupovanou výsekovou šablonou nebo jednoduché drátěné kroužky apod.) nemůže být prezentován v této autorské kategorii (patří do sekce Materiál spolu s přeprodávaným zbožím).
« zpět na hlavní stranu nápovědy
Menu
--