Nápověda / Prodej - Jaké zboží na Fler nepatří?

Proč prochází zboží, které umístím na Fler, kontrolou?

Přestože Fler není samotným prodejcem zboží, záleží nám na tom, aby bylo prodáváno zboží, které je v souladu se zaměřením serveru (Fler je určen pro prodej rukodělného zboží tvořeného samotnými tvůrci a souvisejícího zboží, viz Podmínky užívání). Na rozdíl od jiných serverů (aukčních či bazarových apod.) prochází zboží také přiměřenou kontrolou ve smyslu kvality výroby a prezentace. Fler si vyhrazuje právo přeřadit zboží, které nevyhovuje stanoveným podmínkám, do neveřejné sekce.Zboží, které nevykazuje žádný podíl kreativity nebo rukodělnosti

Fler je serverem určeným k prodeji kreativního rukodělného zboží. Zboží, které nevykazuje žádný podíl kreativity nebo rukodělnosti, nemůže být na serveru Fler prodáváno (mimo výjimky povolené pravidly prodeje: vintage zboží, prodej tvořivého materiálu a tvořivých kurzů).Dárkové koše, dorty

Kreativně balené nebo komponované komerčně vyráběné výrobky není možné považovat za kreativní rukodělnou práci a takové zboží na Fleru prodávat. Týká se to především dárkových košů, dárkových kytic, kreativně balených "dortů" apod.Zboží prezentované nekvalitní fotografií

V případě, že je zboží prezentováno otočenou, neostrou, příliš tmavou či jinak výrazně nekvalitní fotografií, může být administrátory Fleru odstraněno (resp. přeřazeno do sekce "Nedostupné"). Po přefocení je možné vystavit zboží zpět do veřejné sekce.Neprodejná ukázka zboží, oznámení

Každá uveřejněná položka v prodejní části serveru musí být vždy konkrétním zbožím určeným k prodeji. Veškeré neprodejné ukázky zboží (příp. inzeráty, oznámení, výzvy apod.) nepatří do veřejné sekce a jsou administrátory Fleru odstraňovány.Zboží s nízkým estetickým dojmem

Zboží, jehož estetická hodnota je kriticky nízká, na Fler nepatří. Mezi takové zboží může patřit např. tvorba malých dětí (nebo tvorba dospělých, která vypadá jako tvorba malých dětí), nekvalitní výrobky (prokazatelně nezvládnuté základní techniky při zpracování výrobků), pokusné výrobky apod.Zboží porušující autorská práva

Každý výrobek je automaticky chráněn autorským zákonem, autorské právo k dílu tedy získává automaticky jeho autor v okamžiku vzniku díla. Kopie děl jiných autorů jsou porušením autorských práv a takové zboží na Fler nepatří (spory ohledně autorských práv jsou povinny řešit dotčené strany).Duplicitní zboží

Vkládat stejné zboží vícekrát do nabídky není povoleno (pokud se nejedná např. o velikostní variantu téhož zboží). Toto pravidlo platí také pro prodej stejného zboží ve více profilech, a to i v případě profilu Tvůrčího týmu (není povoleno prodávat stejné zboží ve vlastním profilu i v profilu Tvůrčího týmu).Zboží obsahující osobní údaje

Na Fleru je obecně zakázáno veřejně uvádět jakékoliv bližší osobní údaje, jako je např. e-mail, webové stránky mimo Fler, telefon, vlastní facebook stránka apod., ani k jejich dohledání nabádat. To se týká také umístění těchto informací v popisu zboží nebo přímo na fotografiích zboží (např. webová stránka mimo Fler).Opakované vkládání zboží, které na Fler nepatří

V případě opakovaného vážného porušování našich pravidel ohledně zboží, které na Fler nepatří (jedná se např. o vkládání zboží porušujícího autorská práva nebo vkládání zboží s kriticky nízkým estetickým dojmem), se držíme pravidla "třikrát a dost". To znamená, že pokud k porušení pravidel dojde potřetí a dohoda s uživatelem není možná, přistoupí Fler k jednostrannému rozvázání zprostředkovatelské smlouvy a uzavření registrace na Fleru.

Stejné pravidlo používáme pro další záměrná porušování pravidel (např. vědomé zakládání nepovolených klubů, záměrné vkládání zboží do nesprávných kategorií, porušování etického kodexu apod.)Výrobky s fotografiemi nebo grafickými motivy cizího autora

Používání cizích děl při tvorbě zboží prodávaného na Fleru je obecně problematické a velmi často porušuje buď autorské právo nebo Flerové pravidlo majority. Tato porušení se vyskytují především u jednoduché bižuterie z křišťálové pryskyřice nebo např. u brožových "placek" či magnetů. Na Fleru tedy obecně platí, že tvůrce prodávající jednoduchou bižuterii s fotografií nebo grafickým motivem, musí být také autorem této fotografie nebo grafického motivu (nebo musí platit některá z mála výjimek níže).

Proč to tak je?

V první řadě je tu autorský zákon, který zakazuje jakékoliv užití (rozmnožování) cizího díla (všech děl, u kterých autor svá práva neprodal nebo nevěnoval anebo pokud neuplynulo 70 let od jeho smrti). Všechny fotografie a grafiky mají svého autora, a to i tehdy, pokud je fotografie nebo grafika umístěna na internet. Vystavením takového díla na internet se autor nijak nevzdává svých autorských práv a není tedy volně k užití (pokud autor nestanovil jinak, např. pomocí Creative Commons). Pokud někdo takové dílo použije, porušuje autorský zákon.

Druhou důležitou zásadou prodeje na Fleru je, že na Fleru jsou v profilu tvůrce vždy prodávány originály tohoto tvůrce (mimo sekce materiál a vintage). Pokud tvůrce využívá výpomoci jiného tvůrce (v tomto případě používá výtvarné dílo jiného tvůrce - grafiku nebo fotografii), platí zde pravidlo majority. To říká, že zboží, na kterém se podílí více autorů, musí být prodáváno v profilu toho autora, který má na výrobku majoritu (zpravidla vizuální, případně objemovou či hodnotovou). V těchto případech je grafika či fotografie považována za vizuálně majoritní.

Existují nějaké výjimky?

Výjimek je velmi málo, ale v zásadě platí tyto:

  • tvůrce použije dílo autora, který je již min. 70 let po smrti
  • tvůrce použije vlastní koláž cizích děl (tato koláž musí nést jednoznačné charakteristiky nového díla, aby nebylo porušeno autorské právo, nejlépe se souhlasem autorů)
  • tvůrce použije výstřižky z novin, časopisů, letáků, obalů apod. (originály, ne kopie) (výjimka zrušena 30.6.2015)
  • tvůrce použije cizí grafický motiv (pokud získá nebo koupí autorská práva), ale samotný výrobek je natolik originální a kreativní, že vizuální majoritu je možné jednoznačně přiznat tomuto novému tvůrci


V případě výjimek (tedy když nepoužíváte vlastní grafiku) vždy uvádějte autora nebo zdroj. Jen tak nedojde k omylu u zákazníka, který předpokládá originální autorský motiv.Sex a nahota

Fotografie zboží nesmí zobrazovat obsah pro dospělé včetně nahoty, zobrazení lidí v explicitních či sugestivních pozicích nebo činností, které jsou sexuálně provokativní. Výjimku tvoří fotografie aktu v estetické podobě umístěné v kategorii Fotografie.Pravidlo při používání textu na fotografiích

Protože účelem fotografií v prodejní sekci je zobrazovat a obrazově popisovat prodávané zboží, nepovoluje Fler vkládat fotografie, které obsahují:

  • jakýkoliv reklamní text (např.: "Dnes akce!", "Vánoční sleva 20 % na celý sortiment" nebo "-50 %")
  • text zabírající více než 20 % celkové plochy fotografie (pokud není samotný text prodávaným zbožím)
  • vodoznak, který podstatným způsobem narušuje vizuální dojem z fotografie
  • text, který není součástí výrobku a může být zahrnut v popisu zboží« zpět na hlavní stranu nápovědy
Menu
--