Nápověda / Prodej - Prodejní kampaně

Informace ke kampaním a podmínky účasti

Prodejní kampaně (pro nakupující s názvem Fler akce) jsou časově omezenými slevovými akcemi s dobrovolnou účastí. Přihlášením do vybrané prodejní kampaně dáváte souhlas s následujícími podmínkami a pravidly:

  • Zvolené zboží zařazené v prodejní kampani bude ve vybraném termínu automaticky zlevněno o procentuální částku vyznačenou v kampani. Po skončení kampaně bude cena zboží opět automaticky vrácena zpět na původní hodnotu. Stačí se jen přihlásit ke kampani, vybrat zboží do kampaně a vše ostatní zajistí automatický systém kampaně (neměňte cenu zboží ani zboží neoznačujte).
  • Do kampaně se můžete kdykoliv přihlásit a také se z ní kdykoliv odhlásit. V průběhu kampaně je také povoleno průběžně přidávat a odebírat zboží.
  • Sleva se počítá pouze z ceny zboží (nikoliv z poštovného).
  • Zvolené zboží je v průběhu kampaně označováno logem kampaně, sleva je vyjadřována přeškrtnutou cenovkou. Slevová akce je doprovázena výraznou reklamní kampaní ze strany Fleru.
  • Účastník kampaně je vždy povinen dbát oznámeného tématu kampaně. V případě zařazení zboží mimo téma kampaně bude takové zboží z kampaně vyřazeno. Při opakovaném zařazování zboží mimo téma kampaně může dojít k dočasnému nebo trvalému blokování možnosti účastnit se prodejních kampaní.
  • Je přísně zakázáno záměrně manipulovat s cenou zboží před začátkem kampaně (především jde o techniku zdražení zboží před slevou) pod sankcí zablokování účasti v kampaních. Při opakované manipulaci s cenami může být sankcí i vyloučení z prodeje na Fleru.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo předčasného ukončení prodejní kampaně nebo dodatečné změny podmínek, vyřazení zboží z kampaně nebo blokování účasti v kampani.« zpět na hlavní stranu nápovědy
Menu
--