Nápověda / Prodej - Jaké zboží na Fler patří?

Jaké zboží mohu prodávat na Fleru?

Server Fleru je primárně určen k prodeji vlastního nového rukodělného a uměleckého zboží. Jako doplňkový sortiment je také umožněn prodej zboží umělecky recyklovaného, vintage zboží, tvořivého materiálu a tvořivých kurzů. Definice těchto pojmů jsou následující:

- rukodělné zboží je zboží tvořené vlastnoručně (a osobně) s kreativní invencí. Toto zboží může obsahovat sériově vyráběné komponenty, ty však musí být komponovány s kreativní invencí. Rukodělné zboží musí být nepoužité. Uměleckým zbožím se rozumí takové zboží, které je tvořeno kreativní invencí, ale nemusí být nutně rukodělné (například fotografie, počítačová grafika apod.).

- zboží umělecky renovované je použité zboží, které bylo umělecky renovováno kreativní invencí. Prodejce je povinen u tohoto druhu zboží na tuto skutečnost upozornit (zařazení do kategorie pro renovované zboží není dostatečným upozorněním). Prodávající, který vystavuje zboží umělecky renovované je povinnen pořídit také fotografii zboží před renovací. Z důvodu ověření míry umělecké renovace může být tato fotografie požadována k předložení při kontrole položky Fler týmem.

- zboží vintage jsou výrobky s umělecko-historickou hodnotou, které jsou fyzicky starší alespoň 30 let (některé podkategorie mohou být stářím omezeny ještě více - podrobnosti viz heslo Vintage). Toto zboží nemusí být ručně vyráběno.

- tvořivým materiálem se rozumí zboží, které slouží ke kreativní činnosti a je tedy komponentem nebo pomůckou rukodělných prací. Mohou to být např. různé tvořivé komponenty, ručně vyráběné doplňky a materiály, pomůcky, knihy a časopisy s kreativní tematikou apod. V případě, že je materiál již použitý (knihy, pomůcky), je prodejce povinen na tuto skutečnost upozornit.

- tvořivými kurzy se rozumí kurzy s výukou výtvarných, kreativních či řemeslných technik, a to buď ve formě osobní účasti nebo formou on-line kurzů.

Doplňkový sortiment musí být (na rozdíl od hlavního zboží - tedy rukodělných výrobků) prodávajícím vždy zařazen do předem definovaných kategorií a jejich prezentace může být mírným způsobem omezena.Mohu zde nabízet služby?

Na Fleru není obecně povoleno nabízet služby (mimo nabídky v kategorii Kurzy). Předmětem obchodu musí být vždy fyzický předmět s přesně definovanou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl zákazník položku vložit do košíku a zakoupit. Za fyzický předmět jsou také považována elektronická díla zachycená na hmotném nosiči (CD, harddisk apod.).

Za službu však není považována taková nabídka, jejímž výsledkem je fyzický předmět, který je jednoznačně definován těmito položkami:

  • cena
  • vzhled
  • tvar/rozměr

Povolenou položkou je tedy např. nabídka kresby portrétu na zakázku (musí být definovaná cena, rozměr a v obrázku vystaven jiný portrét malovaný stejnou technikou), nabídka výroby snubního prstenu na zakázku (opět přesně stanovená cena, tvar, vzhled) apod.

Dále jsou povoleny také služby, které doplňují nebo upravují nabídku fyzických výrobků v nabídce, typicky například jednorázové povrchové úpravy šperků (rhodiace, pokovení apod.), případně doplňkové služby týkající se přednostního zpracování výroby (příplatek za expresní dodání).

Služby, které nejsou povoleny, jsou např. retuše fotografií, fotografování na objednávku apod.

Jinými slovy - povolena je nabídka, která vede k výrobě fyzického předmětu odpovídajícího podmínkám Fler.cz a jejíž definice je přesná a konkrétní, tak aby si nakupující mohl udělat naprosto přesnou představu o tom, co kupuje a za kolik to kupuje.
« zpět na hlavní stranu nápovědy
Menu
--