Profil uživatele
Nikitt
Prodávající
Zakřany
Registrace: 30.8.2009

V mém ochůdku naleznete především trička s potiskem a samolepky na auto orientované na tématiku psů. Nabídku převážně tvoří psi typu bull jako jsou Pitbull, Amstaff, Staffbull, Anglický a Miniaturní bulteriér. Postupně rozšiřuji nabídku motivů triček a samolepek o další oblíbená plemena např. Německý ovčák, Border kolie, Jack russell teriér, Buldoček, Doga a další.

Ráda Vám potisknu i trička s vlastním motivem či vyhotovím samolepku dle domluvy s jakoukoliv tématikou, obrázky, nápisy, včetně grafické přípravy.

Mým koníčkem je kresba, malba, ráda kreslím i dětské comické motivy a maskoty :-) 

 

 

 

Samolepky jsou vyráběny z kvalitních vinylových válcovaných fólií s garantovanou životností 4 roky. V případě zájmu se lze domluvit i na litých fóliích o životnosti 6 let, jsou také pružnější a lépe se přizpůsobují nerovnostem a prolisům.

Samolepky je vhodné lepit na hladké nebo jen mírně porézní povrchy. Teplotu pro lepení doporučuji nad +10°C, ideální teplota je mezi 15 a 25°C. Pozor – pokud lepíte na auto na přímém slunci, teplota vzduchu může být ideální, ale kapota může být rozpálená. Při vysokých teplotách samolepka ztrácí svoji pevnost, bude se natahovat a deformovat. Pokud je naopak příliš chladno, samolepka nepřilne k podkladu.  Dlouhá životnost samolepky závisí na správném nalepení. 

1. Nejprve důkladně očistěte a odmastěte povrch např. technickým lihem či vodou s přídavkem saponátu (např. jaru).

2. Lepení za sucha doporučuji pouze u samolepek malých rozměrů. Pokud je samolepka zkroucená, nechte ji vyrovnat. Stěrkou (poslouží např. i stará bankovní karta) přihlaďtě samolepku pro lepší spojení s přenosovou fólií. Stáhněte zadní voskový papír tak, aby grafika zůstala na průhledné přenosové fólii. Při odnímání papír držte co nejníže u podkladu. Pokud grafika zůstává na papíru, vraťte se, přitlačte jej a poté pokračujte ve stahování.

3. Vyměřte umístění samolepky a nejprve přichyťte jen malou část přenosové fólie. Poté stěrkou postupně přihlazujte, vyhnete se tak vzniku bublinek. Po důkladném přihlazení opatrně odstraňte průhlednou přenosovou fólii, postupujte ideálně stejným způsobem jako při odstraňování papíru. Pokud Vám i tak nějaké bublinky vznikly, zkuste je vytlačit stěrkou nebo propíchnout špendlíkem.

4. Nakonec grafiku ještě přihlaďte přes bílý voskový papír. Alespoň 2 týdny vynechte myčku, po této době je možné s autem absolvovat běžné mycí programy. Na umývání vozu však v místě polepu nepoužívejte WAPku!

Způsob dopravy
Česká pošta, nově Zásilkovna baleno dle povahy výrobku ... v obálce, případně vyztužené obálce. Prostřednictvím zásilkovny zasílám i na Slovensko!
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Petra Stloukalová, Zakřany 98, 664 84 
IČ: 883 03 730 zapsána v evidenci živnostenského rejstříku na Magistrátě města Brna, spisová značka ZU/MMB/0447988/2011

1) Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. 

2) Objednání zboží a služeb

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Vaše objednávka je poté považována za závaznou, provozovatel obchodu si vyhrazuje právo kontaktovat vás s dotazem zda je vaše objednávka platná.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v registračním a objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím (zasláním potvrzení o objednání a odeslání zásilky na emailovou adresu).

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má provozovatel obchodu pitbulltrika.cz právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

3) Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. Obvyklá doba odeslání zboží je 7 dní v jiném případě Vás budeme kontaktovat emailem, nebo telefonicky.

4) Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) Balné a poštovné

  • Dobírka - Česká pošta: 105 Kč
  • Platba předem na účet - doporučeně Česká pošta: 49 Kč
  • Platba předem - drobné zboží - obyčejné psaní Česká pošta: 23 Kč

 6) Dodací lhůta

Zboží je na vámi udanou dodací adresu odesláno do 7 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit provozovateli obchodu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním

8) Postup při reklamaci:

  • informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky či písemně
  • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
  • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
  • doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží provozovatelem obchodu.

9) Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10) Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím