Profil uživatele
schlossarek
Prodávající
Ludgeřovice
Registrace: 12.10.2016

Vítejte v mém kreativním světě...

Již dlouho se zabývám kreativním tvořením... Nejdříve jsem začínala s tvorbou bižuterie... tedy s tvorbou náušnic...řetízků.. náramků...dlouho mě tato tvorba držela... až jsem časem dostala od své kolegyně z práce šicí stroj a tak má kreativita dostala nový rozměr...

Drátky a korálky jsem postupně vyměnila za šicí stroj... Šití mě neskutečně chytlo...

Začínala jsem s tvorbou dekorací a doplňků do mé domácnosti... poštáře... závěsy... prostírání... časem jsem se dostala i k oblečení... pánské trenýrky... potom i sukně... šaty... až jsem se dostala ke kabelkám..

Nejdříve jsem si šila jen tak pro sebe ...pro radost... časem jsem začala své kreativní výrobky dávat většinou jako narozeninový dárek své rodině, příbuzným a kamarádkám... časem i jejich známí a kamarádi chtěli taky takové kabelky jako šiju... tak jsem se dostala k tvorbě kabelek na zakázku... 

 

Ráda bych se s Vámi podělila o svou tvorbu, proto navštivte můj obchůdek...

 

Na veškerou tvorbu dohlíží i chlupatý miláček Sofinka... poctivě hlídá, ať je vše pěkně ušito. 

                   


pěkný den Michaela

Vítejte v mém kreativním světě...

Již dlouho se zabývám kreativním tvořením... Nejdříve jsem začínala s tvorbou bižuterie... tedy s tvorbou náušnic...řetízků.. náramků...dlouho mě tato tvorba držela... až jsem časem dostala od své kolegyně z práce šicí stroj a tak má kreativita dostala nový rozměr...

Drátky a korálky jsem postupně vyměnila za šicí stroj... Šití mě neskutečně chytlo a bavilo...

Začínala jsem s tvorbou dekorací a doplňků do mé domácnosti... poštáře... závěsy... prostírání... časem jsem se dostala i k oblečení... pánské trenýrky... potom i sukně... šaty... až jsem se dostala ke kabelkám..

Nejdříve jsem si šila jen tak pro sebe ...pro radost... časem jsem začala své kreativní výrobky dávat většinou jako narozeninoý dárek své rodině, příbuzným a kamarádkám... časem i jejich známí a kamarádi chtěli taky takové kabelky jako šiju... tak jsem se dostala k tvorbě kabelek na zakázku... 

Dnes tedy šiju kabelky dle přání zákazníka...

Ráda bych se s Vámi podělila o svou tvorbu, proto navštivte můj obchůdek...

 

pěkný den Michaela

Způsob dopravy
V ceně přepravy je zahrnuto poštovné i balné. Výrobky jsou posílány v kartové krabici, nebo kartových deskách. Balené vždy do fólie, tak aby výrobek přišel vždy v neporušeném obalu.
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě  https://www.fler.cz/shop/schlossarek


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu https://www.fler.cz/shop/schlossarek jsou považovány za závazné.  Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, způsobem dopravy a platby a reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné. Ceny jsou prezentovány včetně DPH. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

2. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem.

Doručení zboží:

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 3 tydnů  od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 2 pracovních dnů od připsání platby na bankovní účet. Kupující je povinen zaplatit za objednané zboží do 7 pracovních dnů od odeslání objednávky. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, Zasilkovny a DPD. 

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Náklady spojené s doručením zboží poštou si hradí kupující sám.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady (poštovné) za vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.


Reklamační řád

Případné reklamace, včetně rozporu s kupní smlouvou, vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta minimálně 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud byl výrobek poškozen jeho nesprávným zacházením, zejména nesprávným čištěním (součástí každého výrobku je návod na správné ošetření, čištění dle druhů použitých materiálů) nebo nadměrným hmotnostním přetěžováním, působením živlů. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny nebo výměnu zboží.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Prodávající  se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávána věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím