Domů Profil prodejce Šitíčko bejby
  • aktivní prodejce od r. 2011
    Reaguje na objednávky obvykle do 5 minut.
  • Blansko, ČR
  • 1961 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (393) 100%
Nadšenci: 502
Aktivita: aktivní
Prodáno: 1961
Registrace: 26.10.2011
Město: Blansko
Stát: ČR
Důležitá informace: Vyprodávám skladové zásoby. Nepoptávejte šití na zakázku, děkuji za pochopení.

Šitíčko bejby

/ Prodávající
Novinky
1090721
21.1.2024 Poslední výprodejové kusy ze zrušené dílny již ve slevě. Prosím nepoptávejte šití na zakázku.

Již jen doprodáváme poslední kusy ze zrušené dílny. Prosím nepoptávejte šití na zakázku. Děkuji za pochopení 

Obchodní podmínky E shopu Šitíčko bejby - dle Obchodního zákoníku od

1.1.2014

Před dokončení objednávky je nutné řádně se seznámit s našimi Obchodními

podmínkami – dokončením objednávky stvrzujete, že jste se s obsahem

seznámili a souhlasíte s nimi. Děkujeme

1. Údaje o prodejci a majiteli e shopu

Odpovědná osoba, výrobce a majitel elektronického obchodu Šitíčko bejby

Kontaktní údaje se vám zobrazí v procesu objednávky.

Nejsme plátci DPH.

Zavazujeme se na neprodlenou zpětnou vazbu ( u dotazů, objednávek, storna

objednávky, doplnění objednávky apod. ) dle druhu zvolené komunikace,

nejpozději však ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

2. Obecně

Veškeré nabízené zboží je Nové. Použité či second hand zboží neprodáváme.

Zboží prodávané na rozhraní webového obchodu Šitíčko bejby - je šitý bytový

textil, a šitý doplňový textil do kočárků a pro volný čas, kojenecké oblečení, a

těhotenské oblečení, kojenecké doplňky a další blíže specifikované zboží na

rozhraní webového obchodu.

Zboží je vyhotovováno z nevysrážené metráže a doplňků, konkrétní materiály

jsou uváděny u jednotlivého zboží v popisu. Materiály - metráž a výplně, které

jsou užity pro výrobu, vlastní atesty o nezávadnosti, zejména pro děti do 3 let viz

Prohlášení o shodě, jehož znění možno zaslat k nahlédnutí.

Textilní štítky se symboly k doporučené údržbě spolu s informací o zvoleném

poměru užitého materiálu, jsou připojeny – všity, přímo do výrobků. Symboly

doporučené údržby a užití výrobku jsou dle požadavku směrnice ČSN EN ISO

3758 společnosti Ginetex jejíž jsme členem, a jsme držitelem licence na

právoplatné užívání těchto symbolů

Na webovém rozhraní může kupující vytvořit Registrací svůj uživatelský účet,

avšak není to povinností. Kupující tak jedná dobrovolně.

3. Kupní smlouva

Všechny objednávky jsou závazné a dokončením objednávky kupující (

spotřebitel ) potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami e shopu

Šitíčko bejby, které jsou součástí objednávky a jsou viditelné před dokončením

objednávky na webovém rozhraní e shopu již v průběhu objednávání zboží, a je

tak umožněna jejich archivace i pro pozdější zobrazení, taktéž jsou součástí

potvrzovacího emailu, který kupující obdrží po dokončení objednávky.

Veškeré údaje před dokončením objednávky může kupující měnit, avšak se

zavazuje, že uvádní pravdivé informace.

Storno objednávky je možné do doby než je zboží odesláno :

- zprávou přes Fler poštu cca do 24hodin od učinění objednávky

Kupní smlouva vzniká dokončením objednávky na webovém rozhraní

a následným přijetím potvrzením objednávky elektronickou cestou na email

kupujícího i prodejce. Pokud se tak nestane, pak úhradou celé kupní ceny nebo

převzetím zboží - dle toho co nastane dříve.

Jelikož se jedná o uzavření kupní smlouvy při použití komunikace na dálku ( v

internetovém e shopu ), kupující ( spotřebitel )má právo na odstoupení od kupní

smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a sankce – s vyjímkou

zboží, které bylo zhotovené na zakázku či jinak upravováno na požadavek

zákazníka. ( bližší specifikace o vrácení zboží viz bod č. 6 )

Kupující bere na vědomí, že si kupuje zboží skrze elektronický obchod na dálku

v provedení ( vzhledu ) dle katalogu prodávajícího a nemůže po prodávajícím

uplatňovat nároky z titulu vad věci či jakékoliv jiné nároky s odkazem na odlišný

vzhled zboží v katalogu prodávajícího na jeho internetových stránkách a

dodaného zboží, který byl způsoben chybným nastavením parametru monitoru

kupujícího.

Taktéž souhlasí s použitím prostředků pro komunikaci na dálku pro uzavření

kupní smlouvy- ( internet, telefon apod. ) Náklady spojené s použitím

komunikačních prostředků pro uzavření kupní smlouvy ( telefonní či internetové

poplatky ) si kupující hradí sám.

V případech, kdy osoba,která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího (

výrobce ) a jedná tak v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání nebo je právnicou osobou, neuplatní se na ni

ochrana spotřebitele v rámci těchto Obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na

zboží, které není v pevné nabídce e shopu nebo na zboží jiné barvy či rozměru

než je uveřejněno na rozhraní webu.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s

osobami, které již porušily kupní smlouvu ( včetně Obchodních podmínek )

4. Prodej, dostupost zboží a způsob úhrady

Ceny na e shopu jsou konečné, tedy již se nepřipočítává DPH, nejsme plátci.

Taktéž ceny nejsou smluvní. Ceny nezahrnují náklady na přepravu - tyto

informace jsou podrobně obsaženy na konci Obchodních podmínek.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při

uvedení chybné ceny za zboží na webovém rozhraní obchodu nebo při

objednávání, není prodávající povinen kupujícímu ( spotřebiteli ) zboží za tuto

chybnou cenu dodat, ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o přijetí objednávky.

Prodávající na chybnou cenu kupujícího upozorní, pokud kupující odmítne

navýšení ceny, prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Dostupnost u jednotlivých kusů zboží se liší a je to informace uvedená u

jednotlivého zboží v katalogu , do kdy přibližně bude daný kus zhotoven a

připraven na Sklad k odeslání - jedná se o lhůtu v pracovních dnech.

Není to lhůta včetně přepravy dopravce.

Lhůta dostupnosti se může měnit v závislosti na objemnosti celkové

objednávky, nebo v závislosti na zásobě materiálu, kdy prodávající – výrobce

neovlivní zdržení dodání materiálu k výrobě ze strany dodavatele – výrobce

materiálu.

 

Dostupnost zboží vyráběného na míru – sjednává prodávající ( výrobce ) s

kupující stranou dle vytíženosti a charakteru i objemu zpracování, tato lhůta je

taktéž orientační.

Způsob úhrady zboží :

- předchozí platbou na účet prodávajícího ( výrobce ) nejdéle do 7 pracovních

dnů  

Na základně zaslaného potvrzení o převodu z banky zboží dopředu

nezasíláme.

Na platby bezhotovostní prodávající vystavuje Fakturu v elektronické podobě a

zasílá na elektronickou adresu kupujícího

Pokud prodávající ( výrobce ) nebude shchopen zboží zhotovit – dodat, ať už se jedná o zboží v pevné nabídce, či zákazníkem požadované na zakázku,

prodávající ( výrobce ) si vyhrazuje právo nabídnout kupující straně náhradní

zboží či objednávku ze strany prodejce – výrobce stornovat.

V případě, že bude objednané zboží již uhrazeno, částku v plné výši prodávající

( výrobce ) přeúčtuje kupující straně zpět do 10 dnů od storna objednávky.

Prodávající ( výrobce ) si vyhrazje právo na odmítnutí zpracování zboží na míru,

pokud zákazník( spotřebitel ) požaduje speciální zpracování, či užití materiálu

apod., na které prodávající ( výrobce ) nevlastní technické či materiálové

vybavení, případně pokud není možné fyzicky zajistit požadovanou vizáž, rozměr

apod. - z důvodu domluvy na dálku.

5. Zasílání – vyzvednutí zboží

U věcí skladem prodávajcí( výrobce ) zasílá balíčky:

- do 2 -3  pracovních dnů od přípisu částky na účet prodávajícího ( výrobce ) – po přípisu platby na účet.

Do této doby se nepočítají soboty, neděle a státem uznané svátky.

Zásilky zasíláme prostřednictvím Zásilkovny nebo DPD ve spolupráci se Zásilkovnou ( balíčky pro DPD zde podáváme a Zásilkovna je přepravci předává k doručení )

Na základně zaslaného potvrzení o převodu z banky zboží dopředu

nezasíláme.

U zboží, které skladem není a musí se vyrobit - je lhůta pro dodání vysvětlena viz

bodě č.4

Do doby převzetí zboží kupujícím, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy

kdykoliv odstoupit. V takovém případě, prodávající vrátí kupujícímu celou kupní cenu na účet, který mu kupující sdělí, pokud do lhůty 5 kalendářních dnů není

sděleno, částku poukáže na účet ze kterého byla částka poukázána původně

poukázána prodávajícímu.

Poštovné je stanoveno dle objemu objednávky a předpokládané hmotnosti viz

ceník na konci Obchodních podmínek.

Všechny zásilky jsou pojištěny pro případ ztráty nebo úbytku.

V případě doručování zásilky spotřebiteli, je doporučeno zásilku

zkontrolovat, a v případě, že došlo k poškození, které by mohlo mít vliv na

stav obsahu, nebo by mohlo dojít k úbytku obsahu, doporučujeme zásilku

nepřebírat, a přepravce nám ji vrátí. Odmítnutí převzetí poškozené

zásilky kupujícím ( spotřebitelem ) není v tomto případě považováno za

bezdůvodné. V opačném případě, při převzetí bez námitky ze strany

spotřebitele a podepsáním převzetí zásilky bez námitek, není možné zpětně

dokázat případné vady, či úbytek, a tudíž není možné podat reklamaci ani u

prodejce ( výrobce ) ani u přepravní společnosti.

Následně s vámi dohodneme řešení vzniklé situace.

6. Záruka, výměna, vracení zboží

Záruka na zboží je 24 měsíců.

Vrácení zboží je možné do 14 dnů od převzetí zboží ( doručení ) bez udání

důvodu a sankce.

Formulář pro Vrácení zboží zašle prodávající na požádání v PDF formě nebo

jiné elektronické formě on line.

Formulář pro VÝMĚNU zboží vám zašleme elektronickou cestou.

Vyplněný formulář je třeba připojit k vracenému zboží – zboží je nutno zaslat

jako pojištěnou zásilku proti ztrátě při přepravě( nikoliv na dobírku ) na kontaktní

adresu Provozovny viz bod č. 1.

Prodejce nenese odpovědnost za ztrátu vraceného nebo vyměňovaného zboží v

průběhu přepravy, pokud zákazník/kupující zašle zásilku obyčejně bez pojištění.

Částka za vrácené zboží je přeúčtována na účet nebo adresu uvedenou

kupujícím ( spotřebitelem ) v celkové výši,kterou uhradil při objednání vč.

Poštovného.

Poštovné za zaslání zboží směrem k prodejci hradí kupující sám, to není vratné.

Lhůta pro vrácení částky je do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Dnem Odstoupení od kupní smlouvy je den kdy :

- osobně kupující vrátí zboží na adrese Provozovny viz bod č. 1

- den kdy kupující předá zásilku se zbožím do přepravy přepravní společnosti, v tomto případě je nutno prokázat prodávajícímu, že se tak stalo, např. Zasláním potvrzení o přijetí zásilky do přepravy na základě Podacího lístku či jiného potvrzení vydaném přepravní společností ( doklad či potvrzení je možno vyfotit či naskenovat a zaslat na naši emailovou adresu viz Kontaktní údaje v bodě č. 1 )

Dle ustanovení § 1832 odst. 4 nového občanského zákoníku - odstoupí-li

spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující -spotřebitel zboží

předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Částka za zboží, které bylo poškozeno, používáno – ( tim jsou myšleny

viditelné odstínové stopy, pachové stopy – po nošení oblečení i viditelné

stopy užití – změna tvaru, a stopy na švech apod. ), či vypráno, může být ze

strany prodávajícího snížena dle míry zhehodnocení a tím bude kupujícímu

vrácena jen poměrná část z celkové částky, pouze však dle uvážení.

Při vrácení pouze části objednávky – bude přeúčtována pouze částka za

za vrácenou část ( bez poštovného)

Je li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva

uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde - li k odstoupení od kupní

smlouvy kteroukoliv stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a

kupující vrací zboží i s poskytnutým dárkem.

Zboží poškozené při přepravě směrem k prodávajícímu v důsledku nevhodného obalu nelze vyměnit.

Zboží zhotovené na míru ( úprava rozměrů, barev zboží na e shopou ) , vč.

zhotovování chráničů na postele v nabídce e shopu, které se šije na objednávku,

s výšivkou jmen, dat a jiných specifických údajů či jakkoliv upravované na přání

nelze vrátit.

- Výměna zboží je možná do 14 dnů od převzetí zásilky kupujícím.

Formulář pro uplatnění výměny zboží vám zašleme ëlektronickou cestou.

Zboží k výměně s připojeným formulářem – kupující zašle jako pojištěnou zásilku

( nikoliv na dobírku ) na kontaktní adresu Provozovny viz bod č. 1. Prodávající

nenese odpovědnost za ztrátu balíčku, v případě, že kupující zašle zásilku

obyčejně.

Při výměně zboží hradí poštovné směrem k prodávající straně - kupující stana

sama.

Po přijetí zboží prodávající stranou a po přezkoumání stavu zaslaného zboží k

výměně ,bude zasláno zboží dohodnuté mezi prodávající a kupující stranou na

dobírku - tedy za poštovné odpovídající hodnotě vyměňovaného zboží + příplatek

za dobírku nebo po úhradě nového poštovného příkazem dle vystavené faktury

obchodníkem.

Pouze však za předpokladu, že zboží nebude jevit známky -

poškození, použití, oddělené visačky ( tím jsou myšleny viditelné odstínové

stopy, pachové stopy - po nošení, či užití) pokud nebude zjevná změna tvaru,

stopy na švech, či nebude zboží práno apod.

Do kupní ceny se poštovné uhrazené při koupi nezapočítává.

Poštovné a jeho výše, které je účtováno do dobírky je viz níže na konci

Obchodních podmínek k nahlédnutí.

Zboží poškozené při přepravě směrem k prodávající straně v důsledku

nevhodného obalu, nelze vyměnit.

Zboží zhotovené na míru ( změny barev, rozměrů zboží na eshopu, vyšívaná

jména a nápisy ) vč. šití chráničů na zábrany v nabídce e shopu - které se

zhotovují na objednávku - přání zákaznika, či jakkoliv upravované na přání

nelze vyměnit.

Výměnu, či vrácení takto zhotoveného zboží může prodávající nabídnout

kupující straně pouze z vlastní vůle a obě cesty - poštovné jdou na vrub

zákazníka.

7. Reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace prodávájící zašle na vyžádání v PDF formě

nebo jiné elektronické podobě on line.

Reklamaci lze uplatnit do 24 měsíců od převzetí/ doručení zboží.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u

vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o

vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při

uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu

neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy – (bez ohledu na to, jde - li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění

vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro

stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad

(nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny,

výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Reklamace zboží se nevztahuje :

- na zboží,kde na vzhled měl vliv nedodržení doporučené údržby na přiloženém

textilním štítku, či doplńujících informacích, jak je doporučeno zacházet z

konkrétním zbožím. ( praní při vyšší teplotě, žehlení materiálu, který se nemá

žehlit, přílišné napařování, sušení na přímém slunci, či mechanické poškození při

nesprávném způsobu praní apod. )

- na zboží již prané nebo běžně užívané – jedná se o přirozené opotřebení

běžným užitím - poškozené

– natržené, zašpiněné při užití, ulomení částí, či poškození komponentů

- zboží,které má drobné odchylky ve vizáži, které mohou nastat při výrobě –

vlivem ruční práce

- zboží, které je poškozeno nebo nastal úbytek který mohl vzniknout poškozením

zásilky při přepravě směrem ke spotřebiteli, a nebyla o tomto skutku sepsána

písemná zpráva ze stany spotřebitele s přepravní společností

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu

od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své

kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady,

nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu

prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže

být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva

jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup

zboží (nejlépe dokladem o koupi, stačí zaslat jako přílohu emailu, z důvodu

stejného obdržení od prodávajícího při koupi zboží ).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu

nebo do místa určeného k opravě.

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho

poškození, mělo by být čisté a kompletní a doložen Reklamačním protokolem,

který zašle prodávající na vyžádání spotřebiteli v PDF formě.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů,

rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné

posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě

sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně

nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako

by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou

slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení

nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně

zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi

nového zboží nebo jeho části.

Prodávající je povinnen informovat o výsledku reklamace písemnou formou

klasickou, či elektronickou cestou.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených

nákladů.

8. Ochrana osobních údajů

Prodávající se prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujících bude

postupovat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Osobní údaje poskytuje kupující dobrovolně a souhlasí, aby byl používány pouze v míře nutné pro vyřízení objednávky a vystavení platného daňového dokladu –

faktury, či vedení uživatelského účtu na webovém rozhraní obchodu po

registrací.

Údaje jsou uchovávany po dobu neurčitou v elektronické a tištěné podobě.

Zpracováním osobních údajů, může prodávající pověřit třetí osobu jako

zpracovatele. Prodávající ( podnikatelký subjekt ) viz bod. č. 1 je řádně

registrován - na ÚOOÚ - pod reg. číslem 00042028.

Veškerá fotografická dokumentace poskytnutá kupujícím, k náhledu pro šití na

míru, prodávající – výrobce – užívá pouze pro vlastní účely. Fotografie z

pokojíčků, spokojených zákazníků či výrobků, poskytnuté kupujícím (

spotřebitelem ), prodávající prezentuje veřejně pouze se svolením konkrétního

kupujícího – spotřebitele.

Není dovoleno kopírování textů, fotografií či jakékoliv grafiky.

9. Závěrečné ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a

činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu

provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování

předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce

(//www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení

a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí

Úřad pro ochranu osobních údajů (//www.uoou.cz/).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000

20 869, internetová adresa: //www.coi.cz

. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani

žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e)

občanského zákoníku).

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vlasta

Sedláčková se sídlem v ČR. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje a IČ správce budou uvedeny v objednávce, jakmile vám ji

potvrdíme.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo

identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická

osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý

identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový

identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,

genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje,

které správce získal na základě dotazu na zboží, či jiného dotazu, registrací nebo

objednávkou přes webové rozhraní fler.cz ( kde zadáváte kontaktní a jiné údaje )

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro

plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je :

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména

pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů pokud jste k odběru

přihlášeni ) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů pokud jste k

odběru přihlášeni ) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst.

2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v

případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního

vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,

které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),

poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění

smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze

strany správce plnit.

Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit :

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve

smysl u čl. 22 GDPR. S? takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný

souhlas. Newslettry či obchodní sdělení tedy zasíláme pouze pokud jste se k

odběru přihlásili.

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje :

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního

vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních

vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely

marketingu, nejdéle 4let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě

souhlasu

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže /

skartuje.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

Zásilkovna, Česká pošta s.p.

zajišťující služby provozování e-shopu (Eshop rychle) a další služby v?

souvislosti s?provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby ( chat Smartsupp - pro on line komunikaci

se zákazníky )

Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo

EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích

jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, sběru anonymních dat a pro

analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu

Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Nezbytné cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu

webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není

vyžadován souhlas.

Analytické cookies - Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován

souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro

anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových

stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí,

vyhodnocujeme komunikaci se zákazníkem a to - prostřednictvím

Smartsupp - chat boxu.

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení

zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na

adresu nebo email správce uvedený v?čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě,

že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť

osobních údajů v listinné podobě, správu si zajišťuje osobně.

Správce prohlašuje, že kromě něj nemají k osobním údajům a listinám přístup

žádné další pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře,

potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že

je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím

internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste

seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu

přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany

osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle

novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci

poskytl/a.

17 / 17

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Způsob dopravy
zasíláme do Zásilkovny nebo přes Českou poštu
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
Zboží

Další zboží od Šitíčko bejby

Oblíbení uživatelé
Zobrazování oblíbených uživatelů není majitelem účtu povoleno.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Menu
--