Profil uživatele
SleepSweetly
Prodávající
Liberec IX - Janův Důl
Registrace: 15.1.2018

Vítám Vás ve svém malém obchůdku na fléru.

Jak již název napovídá, aby Vaše miminko sladce spalo, v nabídce najdete převážně výrobky určené právě pro něj. V těch jsem se poslední dobou zhlédla.

Začala jsem šít pro radost, pro své očekáváné mimčo, a abych vyplnila volný čas smysluplným programem. Povedlo se. Baví mě to a tak koukněte, zda by Vám nějaké mé výrobky rovněž neudělaly radost :).

Šiji ve volném čase, proto v obchodě najdete zrovna takové výrobky, které mě napadlo ušít, popřípadě mě neváhejte kontaktovat pro výrobu na zakázku. V takovém případě mějte trpělivost, uvádím lhůtu na výrobu do 14 dnů :) (domluva, nákup materiálu, vyhotovení). 

Šiji převážně:

  • hnízda pro miminko,
  • fusaky do kočárku
  • různé druhy zavinovaček
  • deky pro miminko
  • mantinely do postýlky
  • miminkovské fatboye
  • nánožníky na hlubokou korbu
  • rukávníky na kočárek

   

   

U každého výrobku je vždy uveden popis, stručná charakteristika a doporučený postup péče o výrobek.

Neváhejte se na mě obrátit s jakýmkoliv dotazem :) 

SS

Způsob dopravy
Česká pošta (balík do ruky, balík na poštu).
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.
Úvod
1. Tyto obchodní podmínky (dále též jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé při prodeji zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, jenž je provozován na internetové doméně www.fler.cz.

II.
Zboží
1. Informace vypsané u jednotlivých položek zboží v internetovém obchodě obsahuje zejména:
1.1 Popis zboží
popis základních vlastností, charakteristika (zejména zda se jedná o produkt přímého prodeje či zboží na zakázku), varianty, rozměry
1.2 Cena
- je uvedena včetně souvisejících poplatků,
- neobsahuje náklady na poštovné či jiné náklady související s předáním zboží,
- u hotového výrobku je platná a neměnná po dobu jejího zobrazení v internetovém obchodě, u zboží na zakázku se může lišit v závislosti na změně parametrů, využitého materiálu a množství tohoto materiálu.

2. Zbožím na zakázku se rozumí výrobek, jehož rozměry a/nebo použitý materiál se liší od stálé nabídky Prodávajícího uvedené v internetovém obchodě.

III.
Nákup
1. Kupující je povinen vyplnit veškeré požadované údaje formuláře objednávky, tedy zejména osobní údaje Kupujícího sloužící pro dodání zboží, druh a množství objednávaného zboží (prostřednictvím vložení zboží do elektronického nákupního košíku), způsob úhrady kupní ceny a údaj o požadovaném způsobu doručení zboží.

2. Před odesláním vyplněného objednávkového formuláře je Kupující povinen zkontrolovat zadané údaje Objednávky. Údaje v učiněné Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

3. Prodávající potvrdí Kupujícímu obdržení Objednávky, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři.

4. Specifické požadavky uvedené v poznámce objednávkového formuláře jsou pro Prodávajícího závazné jen v případě specifikace výroby na zakázku. Ostatní údaje nejsou pro Prodávajícího závazné, nejsou-li následně Kupujícímu při akceptaci výslovně potvrzeny.

5. Objednávka je mezi Prodávajícím a Kupujícím platná a nabývá závaznosti doručením potvrzení o Objednávce. Po zaslání tohoto potvrzení je Kupující v případě požadavku na zrušení či změnu Objednávky povinen postupovat v souladu s ustanoveními čl. VI těchto OP týkajících se odstoupení od objednávky.

IV.
Platební podmínky
1. Cenu za zboží může Kupující uhradit Prodávajícímu některým z následujících způsobů:
1.1 v hotovosti na předem sjednané adrese v Liberci, nebo
1.2 bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího.

2. Společně s kupní cenou výrobku je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, přičemž platí:
2.1 zboží na zakázku je naceněno individuálně vč. nákladů na doručení,
2.2 pokud zboží svou povahou vytvoří nadrozměrnou zásilku, jejíž cena dopravy převyšuje poštovné uvedené v objednávkovém formuláři, je třeba navýšit poštovné a/nebo změnit způsob dopravy.

3. Splatnost objednávky nastává:
3.1 V případě platby v hotovosti při převzetí zboží Kupujícím.
3.2 V případě bezhotovostní platby do 7 dnů od objednání a následném potvrzením Prodávajícím, přičemž zaplacením kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen vždy uvést jméno a příjmení do poznámky platby, jenž jsou totožné s jmeném a příjmením Objednávky.

5. Ze strany Prodávajícího není při prodeji hotového výrobku po Kupujícím požadována zálohová platba.

6. Bez ohledu na to, jakou možnost platby Kupující v Objednávce zvolí, je Prodávající oprávněn požadovat úhradu poloviny z částky v případě, kdy je objednáváno zboží na zakázku.

7. Každá Objednávka je vedena a zaznamenána prostřednictvím systému fler.cz a každý Kupující má možnost si odtud vytisknout doklad o uskutečnění Objednávky. Na vyžádání je možné tento doklad vytisknout a dodat jako součást balíku. 

V.
Předání a převzetí zboží
1. Prodávající je povinen předat zboží po obdržení celkové částky v hotovosti či odeslat zboží Kupujícímu při připsání plné částky na bankovní účet Prodávajícího, a to ve lhůtě:
1.1 5 dnů v případě prodeje již hotového výrobku
1.2 14 dní v případě zboží na zakázku.
Tato lhůta se prodlužuje o dobu čerpání dovolené Prodávajícího, o které bude Kupující na stránkách internetového obchodu informován.

2. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít, za předpokladu, že o tomto poškození coby důvodu nepřevzetí sepíše s dopravcem příslušný protokol.

VI.
Odstoupení od objednávky

1. Vzhledem k uskutečnění objednávky distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu má Kupující právo na odstoupení od Kupní smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být Prodávajícímu v této lhůtě odesláno písemně na e-mailovou adresu.

2. Odstoupení od objednávky není možné při koupi zboží upraveného na přání Kupujícího, tedy výrobek na zakázku.

3. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení. Náklady vynaložené k navrácení zboží Prodávajícímu nese v plné výši Kupující.

4. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky, které od něj v souvislosti s objednávkou přijal, a to do 14 dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Součástí vráceného peněžního plnění nejsou platby související s doručením Zboží Kupujícímu, tedy částka odpovídající poštovnému a balnému. Prodávající rovněž není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

5. V případě, že je zboží vráceno Prodávajícímu v poškozeném stavu, je Prodávající před vrácením kupní ceny oprávněn oproti této částce započíst svůj nárok na úhradu takto vzniklé škody na zboží.

6. Nezaslal-li Kupující Prodávajícímu kupní cenu v plné výši do 7 dnů od uzavření objednávky, automaticky platí, že od ní odstoupil a zboží nebude Kupujícímu odesláno. Stejně tomu platí v případě osobního převzetí; nedohodne-li se Kupující s prodavajícím na datum a místo předání do 7 dnů, automaticky platí, že od objednávky odstoupil a Prodávající objednávku zruší.

VI. Manipulace se zbožím – zásady údržby
1. Výrobky je nutné prát na stupně určené u popisu jednotlivého zboží. V případě, že jednotlivé zboží popis neobsahuje, pak je nutné je prát na max. 30 stupňů, na šetrný program, mírné odstřeďování, chemicky nečistit, nebělit, nesušit v sušičce, žehlit na mírný stupeň a látku minky nežehlit.

2. Před prvním praním látky tmavé či výrazné barvy je nutné použít fixační ustalovače, přestože jsou látky předeprané.

3. Látky je možné prát pouze při užití mírného odstřeďování (ideálně 600 otáček, max. však 800 otáček).

4. V případě porušení zásad údržby zaniká právo kupujícího z odpovědnosti za vady. Reklamace zboží, u něhož byly porušeny zásady údržby, bude prodávajícím zamítnuta.

VII.
Vady zboží a reklamace
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (popř. pouze deklarované vady).

2. Za vadu zboží se nepovažuje:
2.1 Odchylka oproti deklarovanému či požadovanému rozměru, která může běžně vzniknout při ručním zhotovování zboží. Tato odchylka nesmí být větší než 5 cm u každého z rozměrů.
2.2 Odchylka v barevné škále, zejména nesoulad mezi skutečným barevným odstínem zboží a odstínem, který byl zobrazen na elektronickém zařízení Kupujícího (display, monitor aj.)
2.3 Ojedinělá vada v potisku či dezénu látky.
2.4 Opotřebení zboží odpovídající míře a délce používání.
2.5 Změna vlastností zboží způsobena nesprávným používáním zboží a použitím zboží v rozporu se zásadami údržby specifikovanými v čl. VI. těchto OP, zejména praní na vyšší teploty, ždímání na vysoké otáčky, sušení v sušičce apod. Dále pak nadměrným užíváním, nevhodným použitím, neodborným zásahem apod.
2.6 Pouštění barvy u látek tmavých a výrazných barev při praní, při styku s agresivními látkami včetně působení potu, při nadměrné zátěži apod.

3. Nároky z vadného výrobku nemohou být u Prodávajícího uplatněny u toho zboží, které bylo pro tuto vadu prodáno za nižší cenu (zejména zboží, u nějž je vyznačena II. jakost).

4. Při reklamaci Kupující postupuje dle těchto náležitostí:
4.1 Kupující je povinen spolu s reklamací výrobku předložit Prodávajícímu doklad o koupi zboží u Prodávajícího včetně dokladu o jeho zaplacení
4.2 Přesný popis vady reklamovaného výrobku
4.3 Zaslání či osobní předání reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího včetně Informace o tom, kdy bylo zboží odesláno Prodejci
4.4 Požadovaný způsob vyřízení reklamace

Odstranitelná vada:
- bezplatné odstranění vady (oprava)
- dodání nové věci bez vad (pouze u dosud nepoužitého zboží)
- sleva z kupní ceny

Neodstranitelná vada:
- dodání nové věci bez vad
- přiměřená sleva z kupní ceny
- právo na odstoupení od Kupní smlouvy

5. V případě, že se na zboží vyskytne vada, je kupující povinen tuto vadu reklamovat před použitím zboží včetně jeho vyprání, rozstříhání, sešití apod. V případě, že Kupující zjistí vadu zboží poté, co bylo zboží vypráno, rozstříháno apod., přestože je zřejmé, že vada mohla být zjištěna ještě před zásahem do zboží, není již možné uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění. V případě, že Kupující přes shora uvedené poučení uplatní u Prodávajícího právo z vadného plnění, bude reklamace Prodávajícím v souladu s tímto ustanovení OP zamítnuta. Nelze se domáhat reklamace vady, spočívající ve sražení látky po vyprání do 10%.

6. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí reklamace (datum, popis vady, požadovaný způsob vyřízení), a to písemně, nebo prostřednictvím elektronické komunikace, a to na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce. Potvrzení je vydáno do 5 pracovních dnů od přijetí reklamace.

7. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího obdržení. Pokud je reklamace oprávněná (tj. vyřízena kladně), má Kupující právo na úhradu poštovného. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady s ní související Kupující (vč. poštovného, které je Prodávajícím hrazeno při zaslání zboží zpět Kupujícímu).

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.