Ukázky ku četbě i poslechu z knihy Nokturna

Neb nelze – ni rozumno není – soupis odvysílaných veršův nedělních v popisu jednotlivých sbírek básnických v Chvalinově obchodu básněmi do nekonečna a nad míru únosnou prodlužovati, a tím nepřehledným činiti, zde jest od nynějška nově soustředěno a odsud snadno dostupno třináct básní ze sbírky Nokturna, do nichž můžete se začísti či si je dokonce v přednesu autorském poslechnouti, bylyť již použity pro Chvalinovu nedělní chvilku poesie 
devátou,
sedmnáctou,
stodevětapadesátou,
stošestašedesátou,
dvěstědesátou,
dvěstěčtyřiadvacátou,
dvěstědvaatřicátou (ta jest bez nahrávky),
dvěstěčtyřiapadesátou,
dvěstěsedmaosmdesátou,
třístou,
třistapětasedmdesátou (rovněž bez nahrávky),
třistajednadevadesátou (rovněž bez nahrávky)
a čtyřstou.

Jest samozřejmo, že soupis tento bude při nedělním uvedení každé básně další neprodleně aktualisován.