Profil uživatele
Ekomama
Prodávající
Nová Včelnice
Registrace: 8.9.2011

Milí,
velice  děkujeme za Vaši přízeň a přejeme všem krásné Vánoce a plno radosti v roce 2019 ♥ 
Vánoční objednávky jsme úspěšně odeslaly, vyjímečně beze stresů a včas :-) Na poštu pojedeme ještě ve středu 19.12. Potom až 2.1. Děkujeme a mějte se krásně :-)
 
 

 

 

Srdečně vás vítám

 {#emotions_dlg.naruc}

 

Jmenuji se Eva, studovala jsem SUPŠ sv. Anežky české v Českém Krumlově, jsem šťastná maminka sedmi dětí, které mě přivedly k šití a zasloužily se tak o vznik ekomamky :-) aktivně se podílí na testování a vývoji všech věcí,které nabízíme.

 ...a tady jsou ...

Anička, Jiřík, Jeník,Maruška,Evička, Světlanka a nejmenší Laduška.....

 

Všechny děti jsem balila do látky a nosila v šátku. Pro jejich potřeby jsem upravila plínečky na klasické látkování, k učení na nočník a později, při bezplenkování jsem vyvinula unikátní plenku pro Bezplenkovou Komunikační Metodu (BKM), která společně s rozevíracíma  tepláčkama- rychloprdkama, usnadňuje a zpříjemňuje bezplenkování již mnoha rodičům.:-)

Pro veliký zájem dostala celá řada pro bezplenkáčky jméno „FREE POPO“, pod tímto názvem naleznete oblíbené "ekomama" plenečky z paropropustného PULu, flísu i z vlny, rostoucí tepláčky a softshellky.

Perlou naší nabídky jsou vyladěná a do posledního detailu vychytaná houpadla pro miminka i školáky, které dáváme do prodeje po dvouletých intenzivních zátěžových zkouškách všech našich ratolestí. „Houpadlo, hacka, houpadýlko, látková kolíbka“ jsou poslední dobou u nás nejčastěji používaná slova- mám velikou radost, že se vám tolik líbí a aktivně se svými nápaditými barevnými kombinacemi podílíte na rozšiřování nabídky houpadýlek- děkuji :-)

Rozporky k houpačkám vymyslel bývalý muž a dnes je pro vás vyrábí  moje maličkost :-)

Na šití sama nestačím a mám v šití posily, díky tomu se mohu věnovat novinkám, což mě neuvěřitelně baví.
Velice ráda tvoří dle vašich přání- neváhejte napsat  pokud to bude v mých silách - ráda je splním. Termín vyhotovení, pokud není vyjímečná situace jsou 2-3 týdny, snažím se dříve, ale mnohdy to stíhám jen tak tak {#emotions_dlg.rose2}  :-)

Blogy o látkovkách

Látkovky krok za krokem :-)

Podrobně o plenkách pro BKM

- O plenkách pro bkm 2

 

Ještě bych Vás ráda pozvala k nakouknutí k přítelkyním z klubu :-)

galanterie

 

věciky pro dětičky:-)

 

šikulky co zkrášlují domečky a kouzlí dětské úsměvy :-)

 

krásné šperky vznikají zase v těchto rukou

originální oblečení a doplňky :-)

 

A báječné věci z konopí najdete zde :-)

 
 
Na své zboží poskytuji záruku 2 roky {#emotions_dlg.palec1}
 
 
 
Způsob dopravy
Zboží odesílám během dvou dnů po připsání peněz na účet. Když nejedu do města, využívám sběrné místo v sousední vsi. Osobní převzetí možné po domluvě ve městech: Jindřichův Hradec, Nová Včelnice a Kamenice nad Lipou :-)
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Eva Janáková-
Ekomama, IČ:00958174, se sídlem
Starý Bozděchov 18, 37842
NováVčelnice


1. Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě
http://www.ekomamashop.cz/, který je provozován Eva Janáková-Ekomama, IČ:00958174,
se sídlem Starý Bozděchov 18, 37842 NováVčelnice. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím
a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Eva Janáková-Ekomama, IČ:00958174, se sídlem
Starý Bozděchov 18, 37842 NováVčelnice (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery
(dále jen „Kupující“).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující
podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž
nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky
je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn
a má možnost se s nimi seznámit.


2. Definice
1. Prodávající
Prodávajícím je Eva Janáková-Ekomama, IČ:00958174, se sídlem Starý Bozděchov 18, 37842
NováVčelnice.
2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného
výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu
pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,
které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí
příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný
v živnostenském rejstříku),
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního
předpisu.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito
VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.


3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území
ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka objednat
) dává
najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním
svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv
v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje
budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena
s aplikacemi třetích osob.
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně
souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly
o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek
provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto
podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací
o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy,
telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu ( např.
zasláním libovolné zprávy na email: info@ekomamashop.cz). Zpracováním výše uvedených
osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,
že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich
přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále
má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,
odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících
z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které
o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese
info@ekomamashop.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele neboProdávajícího.


4. Objednávka a uzavření Smlouvy
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží
prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost
produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti
produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných
případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný
termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není
instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet
dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil
jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet
až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
Česká pošta balík do ruky
Česká pošta doporučená zásilka (pouze pro menší balíčky)
PPL (odeslání trvá 3 pracovní dny)
do 1kg Česká pošta 50Kč
do 2 kg Česká pošta 100 Kč
nad 2 kg Česká pošta 150 Kč
V případě výměny zboží ve lhůtě 2-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady
na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.
V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 2-ti dnů hradí náklady na poštovné
Kupující.V případě objednávky zboží v hodnotě nad 3000,- Kč nese náklady na dopravu a platbu
Prodávající.


5. Záruka a servis
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží,
je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li
na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními
právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí
prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo
opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura,
Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit
pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravyProdávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.


6. Reklamační řád
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze
této vady, při uplatnění záruky následující práva:
v případě vady odstranitelné:
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady
neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu
z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady neodstranitelné:
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady
po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet
vad věc řádně užívat
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.
Reklamace se nevztahují na případy:
vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu
s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou
použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
po uplynutí této lhůty
vady způsobené vlivem živelných katastrof


7. Ukončení Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,
má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce
ve lhůtě 2-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit
od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem
a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše
uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet
Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní
ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.


8. Závěrečná ustanovení
Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž
vyvine veškerou potřebnou součinnost.
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek
a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy
na třetí osobu.
Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,
a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých
ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace
s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném
pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie
dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto
VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.
V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními
předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní
strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení
ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními
předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním
prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc
rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím
soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.
23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost
městského soudu v Jindřichově Hradci pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy
a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory
v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce
a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Jindřichově Hradci.
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 12.6.2014 a jsou k dispozici taktéž
na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit.
VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.


Doložka o spodním prádle
Z hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla
u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích. V souladu se Směrnicí EU L
144/19 a Směrnicí EU 97/7/ES, se záruka vrácení peněz či výměna zboží při odstoupení
od smlouvy ve 14-denní lhůtě, vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené zboží. Z tohoto
důvodu je nutné zkoušet spodní prádlo a plavky na vlastní spodní prádlo. V případě jakékoli
známky používání zboží nebude Kupujícímu vrácena kupní ceny ani mu nebude zboží
vyměněno.Tyto obchodní podmínky byly vygenerovaný na webu www.obchodni-podminky.cz.
Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
755731
16.10.2018 Mrkněte na bundičky skladem - foceno na Ladušce 9 měs :-) https://www.fler.cz/zbozi...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím