Profil uživatele
Gurumina
Prodávající
Jablonec n. Nisou
Registrace: 5.5.2008

 

 Vítám vás ve svém obchodě!

Jmenuji se Alena Štukavcová Doležalová. Profesí jsem loutkářka a od r. 2008 i šperkařka, ale okruh mých zájmů je  širší. Studentská léta jsem strávila na VŠVH (pomaturitní studium ilustrace a knižní tvorby), dál v ateliérech monumentálního sochařství a konceptuální tvorby na pražské AVU, na DAMU jsem souběžně se scénografií alternativního a loutkového divadla studovala divadelní antropologii a semestr strávila na Accademia di Belle Arti di Brera v Miláně. Účastnila jsem se několika site-specific projektů a alternativních výtvarných akcí, workshopů zaměřených na práci s tělem, tanec butó, krajinu atd. Oficiálně jsem studia dokončila na katedře loutkového a alternativního divadla v oboru scénografie. Od té doby pracuji jako výtvarník na volné noze (svobodné povolání na základě autorského zákona - faktury vystavuji z ekologických důvodů virtuálně, pokud chcete papírovou podobu, dejte mi prosím vědět v poznámce pod objednávkou).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výstavy "Moře, nebe, vítr" 2014


 

Z materiálů dávám přednost drahým a obecným kovům,  dřevu a kamenům, nebráním se ani "výstřelkům". Pokud jde o kameny, často si je zpracovávám sama, případně je kupuji od osvědčených českých brusičů, a proto je třeba u nich počítat s vyšší cenou. Pokud si kamenem nejsem v kterémkoliv směru jistá, uvádím to v popisu šperku. Drahé kovy a experimenty s nimi nechávám pochopitelně puncovat a označuji je touto výrobní značkou:

 

Pro období 2019 - 2020 mi byla udělena pro kolekci "Lesem" značka "Regionální produkt Jizerské hory", kopii certifikátu najdete v záložce profilu.

 

 

Spolu s přáteli pořádáme cca jednou do roka do roka skupinové výstavy .  Šperky z nich, které se na Fler nedostaly, si můžete prohlédnout i v mé zdejší fotogalerii. Zde jsou také k vidění některé z kamenů z mé dílny. Pár detailů navíc se dočtete v rozhovoru.

Z výstavy "Santiniho hvězdy", Kladruby 2016

 

Pokud se vám zalíbí některý z již prodaných šperků, mohu vám na zakázku vytvořit něco v podobném duchu. Je ale nutné dodržet pravidlo, kterým se bezpodmínečně řídím. Zákazníkům spolu se šperkem dávám záruku, že nepotkají jeho (mnou vytvořenou) kopii. Také pokud jde o zakázky, počítejte s někdy opravdu dlouhými dodacími lhůtami. Často je zakázka mnohem náročnější na realizaci, než svobodná a spontánní práce.

Ve svém obchodě nepořádám žádné kampaně, soutěže a hromadné sezónní slevy. Ceny šperků se snažím udržet v přijatelných mezích, ale jejich základní hodnota je daná a s časem neklesá. Pokud je cena těchto šperků pro vás příliš vysoká, můžeme se dohodnout na zakázce, přizpůsobené vašim finančním možnostem. Také se můžeme domluvit na výměně materiálu - pokud máte nějaké staré stříbro, můžu vám ho nechat vyměnit za plech (s patřičným vyúčtováním a dokladem) a místo plné ceny kovu pak hradíte jen moji práci a přepracování materiálu, které si účtuje dodavatel.

 

Děkuji, že jste se tu zastavili a věnovali chvíli přečtení profilu a nahlédnutí do "výlohy". Děkuji za všechny slovní komentáře, především za ty psané větou rozvitou. Zpětná vazba je důležitá. Omlouvám se, pokud z časových důvodů nezareaguji včas, zvlášť u pošty.

 

For foreign customers:

In the case of foreign shoppers I adjust the basic amount of postage according to the place where the goods are dispatched. Amount of foreign postage is only approximate. If you have any questions please contact me by internal mail.

 

 

 

 

 

Úkolem této sekce je umožnit zákazníkovi pokochat se povinnými tabulkami, odkazy a obrázky všeho druhu, které by jinak ve vstupní části profilu tropily estetickou neplechu.

 

Způsob dopravy
Šperky posílám jako cenné psaní, bezpečně zabalené v dárkové krabičce či váčku, obalené (použitou, ale čistou) bublinkovou fólií. Zákazníkům ze Slovenska upravím částku za zaslání do zahraničí na míru, poštovné v EUR je pouze orientační.
Obchodní podmínky

1.0. Obchodní podmínky platné pro nákup u prodejce Gurumina

1. 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup u prodejce (zde také výrobce) Gurumina . Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že je četl a souhlasí. Osobní údaje a kontakt na prodejce obdrží zákazník v průběhu objednávacího procesu.

2. 0. Kupní smlouva a platební podmínky

2. 1. Kupní smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy prodejce potvrdí přijetí objednávky kupujícímu. Za platnou se považuje pouze objednávka uskutečněná oficiální cestou pomocí objednávkového formuláře Fleru. Prodejce nepřijímá objednávky telefonicky, pomocí emailu ani žádným jiným způsobem než je uvedený. O potvrzení objednávky prodejce zašle automaticky nakupujícímu zprávu.

2.2. Platbu provede nakupující bezhotovostní cestou na jeden z uvedených účtů. K dispozici je pro české zákazníky účet u FIO banky a České spořitelny. Pro zákazníky ze zahraničí je k dispozici účet FIO nebo PayPal. Ve výjimečných případech (závisí na posouzení prodejce a následné dohodě) je možné provést platbu pomocí složenky nebo v hotovosti.

2.3. Ke komunikaci ohledně objednávky a platby slouží "zpráva k objednávce", která je součástí objednávkového formuláře.

2.4. O přijetí platby prodávajícím je kupující informován prodejcem automaticky.

2.5. Prodejce je povinnen vystavit elektronickou fakturu a na požádání zákazníka jí dodat ve vytištěné formě spolu se zbožím. V případě výrobků z drahých kovů musí faktura obsahovat i údaje, stanovené Puncovním zákonem.

3.0. Odeslání a převzetí zboží

3.1. Prodávající se zavazuje zaslat zboží na adresu uvedenou kupujícím ode dne přijetí platby nejpozději do lhůty, uvedené u zakoupeného zboží v kolonce "dostupnost zboží".

3.2. Zboží je vždy zasláno cestou, odpovídající jeho charakteru, řádně zabalené a pojištěné.

3.3. Kupující je povinnen při doručení obal zkontrolovat a v případě jeho porušení zboží nepřevzít.

4.0. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

4.1. Kupující má v souladu s Občanským zákoníkem právo zboží do čtrnácti dnů od jeho převzetí vrátit zpět prodejci. Netýká se zboží, zhotoveného na zakázku (zakázková práce viz bod 6).

4.2. Kupující je povinnen oznámit prodejci jeho vrácení ještě před odesláním a odeslat ho na vlastní náklady stejným způsobem, jakým ho obdržel. Zboží v poškozeném obalu, nošené či jakkoliv poškozené či upravené nebude prodejcem přijato. Ke srovnání s původním stavem slouží podrobná fotodokumentace, dostupná u vystaveného zboží.

4.3. Vrácené zboží, zaslané zpět kupujícím dobírkou, nebude prodejcem převzato.

4.5. Prodejce se zavazuje zaslat kupujícímu zpět peníze za zboží do čtrnácti dnů od jeho převzetí cestou, jakou je obdržel, nedohodl-li se s kupujícím jinak.

5.0. Opravy a úpravy zakoupeného zboží

5.1. U zboží, u něhož se projevila funkční vada zaviněná výrobcem, se kupující dohodne s prodejcem vnitřní poštou Fleru na formě nápravy.

5.2. Funkční vadou se rozumí závada zaviněná chybným technologickým postupem a výběrem materiálu. Za vadu, zaviněnou výrobcem, se nepovažuje poškození zaviněné neadekvátním použitím zakoupeného výrobku nebo nevhodnou manipulací s ním.

5.3. Prodejce se zavazuje vystavený výrobek odpovídajícím způsobem fotograficky zdokumentovat bez dodatečných úprav, bránících rozeznat jeho případné nedostatky. Je povinnen na základě písemné žádosti zájemce dodat další podrobné fotografie či informace dle jeho přání. Fotodokumentace následně slouží jako podklad pro posuzování případných vad výrobku, zjištěných kupujícím.

5.4. Prodejce je povinnen v popisu výrobku uvést všechny potřebné údaje o výrobku a jeho funkci.

5.5. Na případných úpravách vzhledu, rozměru atd. výrobku se kupující může s výrobcem dohodnout, pokud je výrobce uzná za proveditelné a oprávněné. Zaslání zboží k úpravě výrobci poštou hradí kupující.

6.0. Práce na zakázku

6.1. S výrobcem lze dohodnout vypracování výrobku na zakázku.

6.2. Hotový výrobek bude vystaven kupujícímu v rezervaci stejným způsobem jako ostatní zboží.

6.3. Na zakázce se zájemce dohodne s výrobcem vnitřní poštou Fleru, nikoliv telefonicky, osobně či soukromým e-mailem. Termín realizace zakázky závisí na časových možnostech výrobce a vzájemné dohodě.

6.4. Je na posouzení výrobce, zda zakázku přijme či nikoliv. Jde o autorskou činnost, jejíž pravidla určuje výrobce. Pokud s nimi zákazník nebude souhlasit, může od ní kdykoliv v průběhu práce na návrzích odstoupit.

6.5. Výrobce je povinnen vypracovat grafický návrh výrobku a jeho vývoj konzultovat se zákazníkem. Délka a složitost konzultací je součástí výrobního procesu a je tudíž započítána do výsledné ceny výrobku. K samotné realizaci výrobku výrobce přistoupí až po výslovném souhlasu zákazníka.

6.6. Pokud výrobce v průběhu zpracovávání návrhu usoudí, že nebude zakázku schopen realizovat k zákazníkově spokojenosti, či shledá zákazníkův přístup neslučitelný se svými zásadami práce, má právo v této fázi zpracování od zakázky odstoupit.

6.7. Před samotnou realizací výrobku je výrobce povinnen dotat zákazníkovi návrh, co nejpřesnější odhad ceny a parametrů výrobku a po výslovném souhlasu zákazníka zahájit výrobu zakázky. 

6.8. Pokud jde o finančně náročnou či jinak problémovou zakázku, má výrobce právo požadovat zálohu předem. Zákazník smí požadovat navrácení zálohy pouze v případě, že odstoupí od zakázky ve fázi grafických návrhů.

6.9. Výrobce si vyhrazuje právo nevyužité návrhy z přípravné fáze dále použít k vlastní tvůrčí činnosti a k realizaci výrobků k prodeji.

6.10.. Protože se zákazník účastní procesu a výrobek je vyroben přímo jemu na míru, nevztahuje se na jeho vrácení pravidlo, uvedené v bodě 4.1.

7.0. Ochrana osobních údajů

7.1. Prodejce se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté zákazníkem nevyužije pro vlastní potřebu ani je neposkytne třetí straně. Na požádání nebude v hodnoceních ani komentářích oslovovat zákazníka jinak než nickem, případně komentáře a hodnocení úplně vypustí, bude-li si to zákazník přát.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím