Profil uživatele
mizerka
Prodávající
Hradec Králové
Registrace: 2.7.2008

 

HOMEMADE Living

 

 

 

Krásné nakupování pro Vaše  tvoření!!!

Blanka

 

 

Dobrý den, jmenuju se Blanka a chtěla bych Vám nabídnou svoje výrobky. Vyrábím z přízí háčkované nebo pletené doplňky, šiji bytový textil, maluji, vyrábím z betonu a dřeva prostě tvořím rukama. Postupně Vám budu vkládat novinky, ze kterých budete moci v klidu domova vybírat.

 

Přeji krásné vybírání v albíčku Blanka

 

 

https://www.fler.cz/fler-kluby?action=detail&id=942    

Způsob dopravy
českou poštou - doporučeně
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Pracovní doba:

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace "tady" při nákupu  a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. 

Objednávky lze uskutečnit pouze s registrací. Dodáváme pouze do ČR, do zahraničí nedodáváme.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu odesláním závazné objednávky zboží. Ze strany prodávajícího je objednávka potvrzena na email nakupujícího uvedený při registraci.

Pro objednání zboží vkládá kupující požadované položky v odpovídajícím množství do nákupního košíku, který obsahuje název objednávaného zboží, cenu za jednotku zboží , celkovou cenu zboží (množství x jednotková cena), náklady na doručení zboží.

Nákupní jednotkou je 1 metr v případě metráže látek; u ostatního zboží 1 kus, není-li uvedená u ceny jiná jednotka. Lze zakoupit množství menší než 1 m uvedením hodnoty v desetinných číslech (maximálně jedno desetinné číslo).

Údaje uvedené nakupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé a správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí vnitřní Fler poštou, a to na meilovou adresu  kupujícího uvedenou při registraci. Případná další mailová korespondence následuje pouze v případě upřesnění či záměny v objednávce.  Pokud není potvrzení doručeno, pak zřejmě neproběhla objednávka korektně. V tomto případě se prosím ozvěte na mizerova@jsm.cz.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve zásadním způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). O takové skutečnosti je kupující vyrozuměn.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před jejím odesláním poštou. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.  Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším postupu.

3) Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat přes Fler poštu. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno a číslo objednávky.

4) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Přeprava Českou poštou.
Poštovné je dle platného ceníku pro ČR.
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.
Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

 

Zboží je doručováno Českou poštou .

Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze 10 kg.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u doručovatele. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

5) Odpovědnost za vady, Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na výměnu věci. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

6) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám.

7) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Kupující má podle občanského zákoníku č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu, nebylo-li zboží použito či nebyl porušen jeho originální obal. Toto právo nemá kupující v případě dodávky časopisů či knih, a dále u metráže, neboť ta je stříhána na míru zadanou zákazníkem, tj. zboží je upravováno dle specifikace zákazníka (viz platné znění občanského zákoníku paragraf 53, odstavec 7, bod C.

Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • na dodávku  časopisů a knih

8) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny  pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

9) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet
Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
Osobní odběr - platí se hotovosti při osobním odběru.

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete zboží na naši adresu . Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 6. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 7. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

11) Nabytí vlastnického práva kupujícím ke zboží

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží vč.poštovného.

12) Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem (GDPR, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Telefonní číslo není nutné zadávat, ale pro rychlejší komunikaci v případě nejasností doporučujeme telefonní číslo v objednávce uvést.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobním informací ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete ve složce "Dokumety k GDPR" na horní liště webu.

 

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

13) Závěrečná ustanovení

Do zahraničí nedodáváme.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš  obchůdek "mizerka" alias  HOMEMADE Living.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2019 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
864836
18.2.2020 Zdravím - dnes jsem vložila novinky do obchůdku. Háčkované koše a háčkovaný polštář domeček.
https://www.fler.cz/zbozi...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím