Menu
--
Profil prodejce ProPsiska Domů
Aneta Žáková
 • aktivní prodejce / od r. 2011
  Reaguje na objednávky obvykle do 30 minut.
 • Třebíč, ČR
 • 2354 prodaných kusů
 • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (625) 100%
Nadšenci: 1019
Aktivita: aktivní
Prodáno: 2354
Registrace: 13.3.2011
Město: Třebíč
Stát: ČR

ProPsiska

/ Prodávající
Novinky
889679
29.6.2020 Nové obojky se skandinávským vzorem zvířátek ve zboží.

Vítám Vás ve svém obchůdku!

Najdete tu obojky a vodítka pro Vaše psí kamarády. Ve zboží naleznete obojky, vodítka a postroje především pro malá a střední plemena, ale na přání je možné ušít i jiné velikosti. Více informací naleznete níže v profilu.

Budu ráda, když mi pošlete fotku spokojených zákazníků ;).

 

AKTUÁLNĚ: DOBRÉ ZPRÁVY :) 

Milí zákazníci, aktuálně šiji v běžném provozu, funguje pošta i Zásilkovna. Obojky a vodítka, které nejsou skladem, jako tradičně objednávám cca jednou do měsíce - stačí si objednat, nebo napsat do zpráv :) - termín dodání Vám upřesním na dotaz.

Přeji všem krásné léto!

  

Možnost osobního předání

Osobní odběr zboží je po domluvě možný v Třebíči.

 

O obojcích a vodítkách

Základem všech obojků je pevný popruh (šíře 2, 2,5 nebo 3 cm), pevnostní plastová spona, zkracovač (aby bylo možné měnit velikost) a kovové svařované déčko. Jednotlivé součásti se mohou v detailech lišit.

Hlavní úlohu však hrají barevné stuhy, které jsou obvykle objednávány ze zahraničí.

 

Používám několik druhů stuh:

- stuhy grogénové, potisknuté – s veselými potisky různých pohádkových hrdinů, s puntíky či trojlístky a dalšími motivy. 

- stuhy saténové – vyznačují se leskem a hladkou strukturou.

- stuhy tkané – jsou objednávány z Německa, mají nejrůznější motivy (často se zvířátky apod.). Velice kvalitní a trvanlivé provedení.

Máte-li ničitele obojků (pejska, co se rád otírá o zeď, o stromy, hodně se drbe apod.), rozhodně doporučujeme zvolit obojek z tkaných stuh – ty jsou trvanlivé, vzor se neošoupe a většinou úspěšně vzdorují i psím drápkům (testováno na Ginny). 

 

Péče o výrobky

Všechny výrobky můžete prát v pračce na šetrný prací program. Nejlépe pokud je zabalíte do nějakého dalšího textilu (např. obal na polštář, ponožka apod.), aby nedošlo k poškození spon.

Zabraňte psům, aby si obojek drápali! Mokrý obojek nechejte vždy přirozeně uschnout mimo psa. Důrazně nedoporučuji brát obojek k moři - slaná voda ho může poškodit.

 

Velikosti

Jestliže Vám nevyhovuje velikost obojku, obraťte se na mě soukromou zprávou a pokud budu mít materiál, není problém ušít obojek menší či větší. To stejné platí i délce vodítka. Po domluvě je možné ušít i přepínací vodítko, polostahovací obojek nebo kšíry. Je možné také našít stuhu na širší popruh, než je v nabídce (například z obojku o šířce 2 cm lze stuhu našít na 2,5 cm široký popruh).

Rozměry vybírejte podle délky obojku, co již máte doma. Pokud jste naměřili mezní velikost (např. 25, nebo 35 cm u standardních obojků), raději mě kontaktujte a já Vám ušiju obojek tak, aby se dal dále podle potřeby zmenšovat či zvětšovat.

Velikost je vždy uvedena jako délka obojku vč. jedné strany spony!

 

V případě jakéhokoliv dotazu se na mě obraťte soukromou zprávou.

 

Zdraví Vás

Anet, parsonka Ginny a borderák Fawík.

 

 

 

Zákazníci

Fotky zákazníků nově naleznete v tomto albu!

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Propsiska.cz, Mgr. Aneta Žáková, Na Kopcích 362, 67401 Třebíč, identifikační číslo: 01199561 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fler.cz/propsiska, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.fler.cz/propsiska (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. (Prostřednictvím fler.cz)

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 • CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží - "poštovné". Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu elektronicky a je ke stažení po uskutečnění objednávky v sekci - objednávky. V papírové podobě pak zasílám pouze na vyžádání.

 

 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího .

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a nenošené a, je-li to možné, v původním obalu a s původním označením.

4.4. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (poníženou o náklady vynaložené na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

4.6.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 • PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

 • ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během tří (3) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4. Nejde-li o věci  použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

 

 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 • 7.4 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 7.4.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 7.4.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, název společnosti, doručovací adresa, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 7.4.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 7.4.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 7.4.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • 7.4.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 7.4.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 7.4.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • 7.4.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • 7.4.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 7.4.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

V Třebíči dne 1. 1. 2014 

 

Způsob dopravy
Zboží zasílám doporučeně prostřednictvím České pošty a Zásilkovny. Platba předem na účet nebo dobírka. Slovenští zákazníci mohou platit prostřednictvím SEPA platby. Větší balíčky jsou baleny do již jednou použitých obálek nebo krabiček, aby Vaše poštovné mohlo zůstat co nejnižší a zároveň ušetříme také kousek přírody :). Od 1. 1. 2017 se prodlužuje dodací lhůta u všech obojků - bude upřesněna na dotaz nebo při objednávce (obojky skladem k odeslání cca do týdne, obojky, co skladem nejsou - 2-5týdnů). Děkuji za pochopení.
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Zboží

Další zboží od ProPsiska

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím