Profil uživatele
Sněženka
Magda Černochová | prodávající
Přerov
Registrace: 1.5.2008

Nově v nabídce (kliknutím na fotografii se dostanete na daný výrobek):

Možná si říkáte, že už tu dlouho nic nového nebylo. Není to tím, že by mě dráty a hedvábí přestaly bavit nebo že bych neměla žádnou inspiraci. Právě naopak, nápadů a plánů mám spoustu, jen mi chybí čas na realizaci.

Máme za sebou náročné stěhování a zabydlování se v novém, vše není zdaleka takové, jaké by to mělo být. Času na tvoření je méně, než bych si přála.

Snad to brzy napravím a třeba si najdu čas i na vyprávění o tom, jak mi kuny ničí květinovou zahrádku před domem, jak si nás adoptovalo jedno odrostlé kotě a zcela si mě omotalo kolem prstu (pardon, ocásku), jak ježci v noci chodí do kočičí misky na dobroty, jak nám na dvoře po dešti poskakují žáby, jak... Jen nevím, kam se poděla krásná užovka, která s námi byla pár posledních  let během rekonstrukce. Že by ji měli na svědomí ti roztomilí ježci?

  

   image

  

  

  

     Více najdete v obchodě.

 

 

Občas se mě někdo zeptá, proč jsem si vybrala přezdívku Sněženka. Stojí za tím má láska k přírodě a ke kytkám, trošku za to může i Jarek Nohavica, ale to by bylo na delší povídání. Možná si říkáte, příroda a Přerov nejdou moc dohromady, tak se vás trošku pokusím vyvést z omylu. Přerov není jen město chemičky, strojíren a dalších průmyslových podniků, ale máme  zde  i  přírodní  rezervaci  Žebračku.  Je to  lužní les,  který je  krásný v každé roční době. Pro mě je nejkrásnější na jaře.

Žebračkou protéká  uměle vytvořený  mlýnský náhon Strhanec.  První zmínka o náhonu je z roku 1481, dnes Strhanec působí přirozeně.

Pro Žebračku jsou typické rozsáhlé porosty medvědího česneku. Dokážou "provonět" celý les. :-)

Na jaře les doslova rozkvete - najdeme zde sněženky, sasanky, plicníky, petrklíče, dymnivky, ladoňky, pryskyřníky a spoustu dalších kytek.

* Pro ty, kteří si oblíbili ručně barvené hedvábné šňůrky, jsem založila klub. Cílem klubu je především informovat o nově vkládaném zboží.

Malé nahlédnutí pod pokličku - barvení hedvábných šňůrek. :-)

 * Materiál ode mě si na Fleru můžete nakoupit na mém účtu Sněženka materiál.

* Ručně vyráběné nářadí a pomůcky pro tvoření si můžete koupit u Varhanáře. Tento obchůdek patří mé drahé polovičce. Pokud si nakoupíte najednou z účtu Sněženka, Sněženka materiál a Varhanář, platíte jen jedno poštovné. Platbu je však třeba provést na dva různé účty. Na zakoupení zboží u Varhanáře mne prosím informujte nejlépe ve zprávě pod objednávkou. Děkuji.

Snad vám v mé společnosti bude příjemně. Sněženka

Ujednání o zpracování osobních údajů

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Podnikatelka Mgr. Magda Černochová (IČ 76279219) a zákazník uzavřeli smlouvu o koupi zboží nebo poskytování služeb. V rámci tohoto právního vztahu bude podnikatelka zpracovávat osobní údaje zákazníka výhradně za účelem realizace smluvního vztahu.

Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je podnikatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

Veškeré údaje získané od zákazníků slouží k realizaci smluvního vztahu a nejsou poskytovány dalším osobám. Výjimkou jsou přepravní společnosti, které potřebují některé osobní údaje (zvl. jméno a příjmení, adresu doručení, telefon popř. e-mail) kvůli doručení zboží, poskytovatel IT hostingu a softwaru.

 

Správce a zpracovatel údajů

Podnikatelka veškeré zpracování osobních údajů provádí sama a vlastními prostředky.

 

Příjemci údajů

Podnikatelka osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů.

 

Práva zákazníka

Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy.

Zákazník má především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Podnikatelka je povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka.

Zákazník, který se domnívá, že podnikatelka zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo ji požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

V každém případě, kdy se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud podnikatelka na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo zákazník s vyjádřením podnikatelky nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dokument byl vytvořen 24. 5. 2018. Tímto dnem nabývá platnosti.

Způsob dopravy
* Dle výběru Českou poštou, DPD nebo na vybranou pobočku Zásilkovny. Při zakoupení více výrobků platíte jen jedno poštovné.

* Zboží neposílám obyčejně. Děkuji za pochopení.

Zboží posílám do tří pracovních dnů po obdržení platby. Většinou však dříve.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.fler.cz/snezenka (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.
3. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
4. Kupujícím se rozumí fyzická i právnická osoba.
5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
6. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem, ví o svém právu na odstoupení od smlouvy a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
7. Pokud se kupující rozhodne objednávku zrušit, učiní tak co nejdříve od uskutečnění objednávky, aby nedošlo k jejímu odeslání.
8. Ve vlastním zájmu kupující do objednávkového formuláře uvádí přesné a pravdivé údaje. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, kupující neprodleně informuje prodejce prostřednictvím vnitřní pošty.
9. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Uvedené ceny jsou konečné.
10. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
11. Prodejce neakceptuje poznámky k objednávce, v nichž kupující bez předchozí domluvy žádá zboží, které není skladem v dostatečném množství, nebo zboží, které není v nabídce (např. jinou barvu, rozměr, druh minerálu).
12. Prodejce si vyhrazuje právo kupujícího telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné údaje atp. Telefonické kontaktování je používáno zejména tehdy, pokud kupující nereaguje na zprávy pod objednávkou.
13. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Bližší informace najdete v kapitole Odstoupení od smlouvy.
14. Kupující má právo zboží reklamovat. Bližší informace jsou v kapitole Práva a povinnosti z vadného plnění.
15. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
16. V případě, že dojde mezi prodejcem a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
17. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. 2. 2017.
Aktualizace 1.2. 2018 – úprava cen poštovného a dobírky.


Možnosti platby a dodání zboží, lhůty pro expedici

I. Poštovné v rámci ČR

I. 1. Česká pošta

  • 58 Kč – jednotné poštovné pro doručení zboží prostřednictvím České pošty.

I. 2. Zásilkovna

  • 75 Kč – jednotná částka pro doručení zásilek na zvolenou pobočku Zásilkovny.

I. 3. DPD

  • 115 Kč – jednotná částka pro doručení zásilek prostřednictvím DPD.

I. 4. Osobní odběr - zboží je nutné zaplatit převodem před převzetím. Objednané zboží je nachystáno do tří pracovních dnů po přijetí objednávky. Na čase převzetí je třeba domluvit se předem.

 II. Způsob platby v rámci ČR

Platba bankovním převodem (před odesláním zásilky) - 0 Kč

Bankovní spojení: 2400063800/2010 (Fio banka).
Zaplacené zboží vám bude odesláno nejpozději do tří pracovních dnů po připsání platby.

Dobírkou

  • Čeká pošta: 50 Kč
  • Zásilkovna: 15 Kč
  • DPD: 30 Kč

Zboží kupující zaplatí doručovací službě při převzetí objednávky. Při zaslání na dobírku počítejte vždy s poplatkem (15, 30 nebo 50 korun), který se připočítává k ceně poštovného.

Zboží bude odesláno nejpozději do čtyř pracovních dnů od přijetí objednávky.

Uvedené ceny poštovného jsou platné pro zasílání v rámci České republiky.  V případě dodání zboží mimo Českou republiku je požadována vždy platba převodem, zaslání na dobírku není možné.


Dodací podmínky
1. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty nebo je možno si je po předchozí domluvě vyzvednout osobně.
2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno nejpozději do čtyř pracovních dnů po obdržení objednávky (při platbě převodem nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení platby).
3. Při výrobě na zakázku závisí dodací lhůta na vzájemné dohodě.
4. Ke každé dodávce zboží je přiložen daňový doklad, který současně slouží jako dodací a záruční list.
5. Při převzetí zásilky prosím zkontrolujte, zda není viditelně poškozená. Pokud ano, tak trvejte na sepsání protokolu o poškození zásilky nebo zásilku odmítněte převzít. Pokud po rozbalení zjistíte, že je zboží poškozené, neprodleně prodejce informujte.
6. V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva atp.) vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě ráda vyměním. Zboží prosím zašlete doporučeně na adresu uvedenou v kontaktu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem vám zašlu nově požadovanou velikost či barvu. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

Odstoupení od smlouvy
1. Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy (dle § 1846 Občanského zákoníku).
2. Zákazník musí o odstoupení od smlouvy informovat prodejce, kterým je Mgr. Magda Černochová, IČ 76279219.
Zákazník může o odstoupení od smlouvy informovat např. zaslaným dopisem (kontaktní adresu nalezne pod objednávkou) nebo prostřednictvím vnitřní pošty (zprávy pod objednávkou).
3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty.
4. Zákazník zašle zboží zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odesláno před uplynutím 14 dnů.
5. Zákazník zboží pošle doporučeně na adresu uvedenou v kontaktu (viz výše bod 2). V případě větší hodnoty objednávky prodejce doporučuje zásilku připojistit. Objednávky zaslané zpět na dobírku nebudou akceptovány.
6. Prodejce vrátí vrátí zákazníkovi bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od zákazníka na základě smlouvy přijal, stejným  způsobem.zpět. Prostředky vrátí nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy zboží převzal nebo mu zákazník prokázal, že zboží odeslal. Prodejce vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím  zákazník souhlasil  a pokud mu  tím nevzniknou další náklady.
7. Pokud zákaník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí mu prodejce náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
8. Přímé náklady spojené s vracením zboží nese zákazník.
9. V případě, že zboží bude poškozené nebo bude jevit  známky opotřebení, může být vracená částka  ponížená o náklady nutné na uvedení zboží do původního stavu.

Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí
1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra), jedná se o vady zboží, za které odpovídá prodávající.
2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
5. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Zákonná práva z vad
1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.
2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
bezplatné odstranění vady opravou;
přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.  
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
3. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok
na odstranění vady
anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
Vyřízení reklamace
1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů
Abyste mohli využít služeb tohoto obchodu, potřebuje prodejce znát některá vaše osobní data. Respektuje vaše soukromí, a tak se snaží množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější, data chrání před zneužitím. Při práci s osobními daty prodejce vychází ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Osobní údaje
Od vás jako od zákazníka prodejce při nákupu požaduje tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou doručovací adresu, e-mailovou adresu, vhodné je i telefonické spojení. Tyto údaje jsou nezbytné k vaší identifikaci, ke komunikaci s vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, je navíc třeba fakturační adresa, IČ, popř. DIČ.
Údaje o vaší činnosti
Údaje o vašich nákupech, reklamacích a další vaší činnosti v tomto internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.
Shrnutí
Všechna data, která o vás a vašich nákupech prodejce získá, jsou chráněna před zneužitím, nikomu jinému je neposkytuje (vyjma společností zajišťujících spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky). Slouží pouze ke kvalitnímu poskytování služeb. Máte právo kdykoliv prodejci písemně (e-mailem) sdělit jakékoliv změny, doplnění, požádat o zlikvidování všech vašich osobních údajů, které jste mu dříve poskytli.
Váš souhlas
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
799732
6.4.2019 Jaro ve mně probudilo touhu hrát si s barvami, tak jsem se trošku vyřádila na etno náhrdelnících a drátované dutince. Protipólem je drátovaný náhrdelník s říční perlou.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím