Vážení nakupující, protože prodáváme souběžně i na akcích, může se stát, že se larimar prodá jinde. Vaše objednávky nejprve prověříme a potvrdíme až podle dostupnosti.
Profil uživatele
Svět larimarů
Prodávající
Brno
Registrace: 23.10.2016

Dobrý den,

v našem obchodě nabízíme jak opracované, tak surové larimary z Dominikánské republiky.

Všechny kameny jsou originály, jedinečné a neopakovatelné, v každé dodávce jsou jedinečné odstíny modré, které se nikdy neopakují.

V nabídce můžete najít nejen kabošony, ale i surové kameny a další typy opracování.

Občas se stane, že kámen, který jste si vybrali, jsme prodali na mineralogické burze. V takovém případě Vás o tom budeme informovat.

Pokud máte dotazy, rádi Vám na ně odpovíme.

Pro inspiraci zpracované kameny od nás:

Naše zboží můžete najít i na prodejních výstavách a burzách, a z toho důvodu se někdy může stát, že zboží, které si objednáte, už nebude dostupné. Pokud se tak stane, budeme Vás včas informovat.

Děkujeme Vám za návštěvu a těšíme se na Vás kdykoliv a kdekoliv.

Ke každé objednávce vytváříme daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě.

Hodně lidí daňový doklad nepotřebuje, proto tištěnou fakturu do zásilek nevkládáme. Svůj doklad si můžete stáhnout zde na fléru. Jakékoliv dotazy a žádosti ohledně faktur nám pošlete do zprávy. Rádi vyhovíme pokud to bude možné.

Způsob dopravy
Osobní odběr Brno zdarma, od 2000 Kč poštovné zdarma. Pro zájemce možno za příplatek dodat v dárkové krabičce nebo organzovém sáčku.
Obchodní podmínky

UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zákazník učiní objednávku prostřednictvím webového formuláře na webu www.fler.cz. Od okamžiku uzavření smlouvy je smlouva pro obě strany závazná. Prodejce je povinen dodat zákazníkovi zboží a zákazník je povinen zaplatit kupní cenu zboží. Zákazník je povinen objednané zboží převzít.

2. Prodejce je povinen potvrdit zákazníkovi obdržení objednávky, resp. uzavření smlouvy, jehož součástí je obsah smlouvy. Zákazník je povinen neprodleně provést kontrolu údajů uvedených v potvrzení o obdržení objednávky, a v případě zjištění chyb (omylů při zadávání dat zákazníkem, atp.) bezodkladně vyrozumět prodejce.

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy zákazník nebo zákazníkem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, nebo poslední dodávku/položku/část zboží.

3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodejce formou jednoznačného prohlášení (např. e-mailem) a to před uplynutím příslušné lhůty.

4. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodejcem nabízený. Pro vrácení plateb použije prodejce stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady.

5. Zákazník nese v plné výši náklady v souvislosti s vrácením zboží prodejci.

6. Zákazník odpovídá prodejci za snížení hodnoty zboží , které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Prodejce odpovídá zákazníkovi za to, že věc v době převzetí nemá vady. Pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2. Zákazník má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží (při koupi použitého zboží 12 měsíců).

3. Práva z vady nelze uplatňovat, pokud bylo zboží prodáno za nižší cenu z důvodu jeho vady. Dále nelze reklamovat opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním. Pokud je prodávána věc použitá, nelze reklamovat vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měla věc v době převzetí kupujícím. Reklamovat nelze vady, které způsobil zákazník nesprávným užíváním věci v rozporu s návodem nebo v rozporu s všeobecně známými pravidly užívání věci. Reklamovat nelze, vyplývá-li to z povahy věci.

4. Zákazník má povinnost uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě zboží dozví.

5. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy je reklamované zboží doručeno prodejci. Prodejce má povinnost potvrdit zákazníkovi převzetí zboží do reklamace.

6. Pokud zákazník reklamuje z důvodu výskytu vady, která byla na zboží při převzetí zboží, může požadovat opravu věci, a není-li to neúměrné, výměnu věci, resp. její součásti, týká-li se vada jen součásti věci. Není-li to možné, může zákazník požadovat slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

7. V případě opakovaného výskytu vady (třetí reklamace stejné vady) nebo výskytu většího počtu vad (čtvrtá vada) má zákazník právo požadovat opravu či výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit.

8. Neuplatní-li zákazník právo na opravu, výměnu věci nebo vrácení peněz, může požadovat přiměřenou slevu. Slevu z ceny věci může zákazník požadovat také, pokud mu prodávající nemůže věc opravit nebo vyměnit, nebo pokud by zjednání nápravy způsobovalo značné obtíže.

9. Prodejce je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

10. Zákazník je povinen informovat se o stavu vyřízení reklamace 30. den po uplatnění reklamace.

11. Reklamace je vyřízena okamžikem, kdy je zákazník informován o vyřízení reklamace a zboží připraveno k vyzvednutí. V souladu s platným právem prodejce není povinen během zákonné lhůty pro vyřízení reklamace zboží doručit ani odeslat zákazníkovi.

12. Záruka za jakost platí pouze, pokud byla výslovně sjednána. Tím však není dotčena odpovědnost prodejce za vady zboží v době převzetí zboží dle výše uvedených ustanovení.

 OSTATNÍ PODSTATNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodejcem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) v souvislosti s plněním smlouvy. Zákazník má právo být informován, které údaje o něm prodejce eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Zákazník bere na vědomí, že žádný způsob komunikace není zaručený. V případě pochybností je na zákazníkovi, aby si ověřil, zda prodejce obdržel informaci podanou prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy, atp. Prodejce nenese odpovědnost za chyby elektronických komunikací.

3. Prodejce a zákazník se zavazují řešit své případné spory přednostně mimosoudní cestou.

4. Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
801070
11.4.2019 Pěkný jarní večer, zboží je opět vloženo zpět. :)
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím