Profil uživatele
Therapy
Helena Skřivánková | prodávající
Zbuzany
Registrace: 19.4.2010

    Vítejte na stránkách Therapy aneb terapie výrobou cínem pájeného šperku. Zní to možná trochu složitě, ale je to jednoduché. S pájením jsem začala v roce 2010 a už mě nepustilo. Vše začalo kdysi v mládí, a to náklonností k různým kamenům, jejichž názvy pro mě dlouho nebyly podstatné, vnímala jsem jen jejich krásu. Postupně jsem se v této oblasti začala dovzdělávat a nyní u mě najdete poměrně pestrou nabídku minerálů zdobených cínem a vtělených do podoby šperku. Zaměřuji se především na přívěsky, náušnice a prstýnky.

     Kromě minerálů pracuji s fusingovým sklem, které nakupuji především zde na Fleru u tvůrců nabízejících originální produkty vlastní výroby.

    Šperky v mém obchůdku jsou prakticky rozděleny jednak dle použitých materiálů, jednak dle účelu, pro který slouží.

    A pokud máte rádi nejen kovy, minerály a sklo, ale i jemné ovčí rouno, můžete navštívit můj druhý profil s názvem Felting by Therapy aneb Therapy by Felting. Zde nyní naleznete mé plstěné výrobky, především brože a náušnice. Nově zde najdete také kresby Ebru a kartičky z nich vyrobené.

    Novinky vkládám obvykle během neděle, někdy na to upozorňuji ve svém profilu v sekci "novinky". 

    Kdo by mě rád poznal trochu blíže, může si přečíst tento rozhovor.

    Děkuji za Vaši přízeň a milé komentáře. Doufám, že mé výrobky přinesou radost nejen mně při jejich výrobě, ale také Vám při jejich nošení.

     Často jsem žádána o výrobu šperků na zakázku, většinou podle již prodaných výrobků. Zde vždy záleží na osobní domluvě a na podmínkách, za jakých lze šperk znovu vyrobit. Tou nejzásadnější je dostupnost materiálu. Většinou jsem žádána o znovuvyrobení šperku s minerálem. Tato surovina pochází z přírody a každý jednotlivý kus minerálu je originál. Lze najít pouze podobný, nikoli stejný. Minerály nakupuji na různých místech a různými způsoby, vždy však po jednom kuse (s výjimkou korálků z minerálů). Nemám doma velké zásoby a určitě nemám kus totožný s již prodaným. Mohu jej hledat, pátrat na internetu, ale nemusím najít. A pokud najdu, je třeba do nákladů započítat také čas vynaložený na toto hledání a peníze za poštovné. Nebudu skrývat, že výroba šperku stejného, jaký už tu jednou byl, není tak velkou zábavou jako výroba šperku nového:-). Nemusí se podařit a splnit očekávání, která jsou do ní vkládána.

        Zkusme raději společně hledat cestu k novému, zcela originálnímu šperku, který podtrhne Vaši osobnost. Stačí sdělit dojem nebo myšlenku a společnými cestami můžeme dospět k vytvoření nového jedinečného šperku, který nenosí jiná žena na celém světě:-).

      Výrobu kopií svých vlastních již prodaných šperků zcela nezavrhuji, počítejte však prosím i s možnosí, že Vaše žádost nebude vyslyšena.

          Výroba šperků na zakázku se řídí Obchodními podmínkami uvedenými na hlavní stránce profilu. Pokud budete žádat o výrobu šperku na zakázku, seznamte se s nimi, prosím (bod č. 6).

           Děkuji.

Způsob dopravy
Šperky zasílám doporučeně nebo jako cenné psaní v bublinkové obálce nebo krabičce do tří pracovních dnů po obdržení platby na účet. Objednávky do 680 Kč odesílám jako doporučené psaní za 60 Kč a objednávky za více než 680 Kč odesílám jako cenné psaní za 70 Kč. Cena poštovného pro slovenské zákazníky je nastavena na 180 Kč u objednávek do 870 Kč a na 230 Kč u objednávek nad 870 Kč.
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží u prodejce Therapy (IČ 76189139). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.   

1.2. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že je seznámen s níže uvedenými obchodními podmínkami, souhasí s nimi a byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky nakupujícím.

2.2. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu.

2.3. Nakupující má právo požádat prodávajícího o stornování objednávky do 24 hodin od jejího odeslání. Učiní tak vnitřní poštou.

2.4. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, použitý materiál) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání kupujícího za dodržení zde stanovených podmínek (viz bod 6 - Výroba zboží na zakázku).

2.5. O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na zadanou adresu.

2.6. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout (např. v případě opakované špatné obchodní morálky nakupujícího, v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání zboží či pro vulgární nebo jinak nepřijatelnou komunikaci).

2.7. Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

2.8. Platbu bankovním převodem kupující uhradí do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích je kupující informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky je prodávajícím zasílána upomínka vyzývající k uhrazení objednávky. Nereaguje-li nakupující na tuto výzvu a uplyne-li uvedená lhůta pro odeslání platby, prodávající provede stornování objednávky.

2.9. O průběhu vyřizování objednávky je kupující informován v sekci Můj Fler/Události a elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

2.10. Prodávající garantuje cenu zboží uvedenou v katalogu zboží v době objednávky. Ceny zboží vyráběného na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v bodě 6.

2.11. Zboží je odesíláno vždy až po připsání platby na účet prodávajícího, a to do 3 pracovních dnů od této události. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

2.12. Účetní doklad (fakturu) nakupující obdrží spolu se zaslaným zbožím, ve výjimečných případech (rychlé odeslání zboží ihned po připsání platby na účet) může být faktura dostupná pouze v elektronické podobě v sekci Nákup/Objednávky na Fler.cz. Tento doklad slouží zároveň jako dodací a záruční list.


3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. Netýká se však zboží vyrobeného na zakázku (viz bod č. 6) ani zboží upraveného dle požadavků kupujícího, jedná-li se o změnu nevratnou (např. zmenšení prstýnku).

3.2. Vrácené zboží musí být nepoškozené, nesmí jevit známky užívání nebo opotřebení. Pokud bylo zabaleno v dárkové krabičce, vrací se zpět včetně ní.  Zboží musí být zabaleno tak, aby se zabránilo  možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.

3.3. Kupující je povinen o vrácení zboží předem uvědomit prodávajícího prostřednictvím vnitřní pošty.

3.4. Prodávající vrátí zákazníkovi odpovídající částku (cena zboží včetně poštovného a balného směrem od prodávajícího ke kupujícímu) do 3 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží.

3.5. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.


4. Dodací podmínky

4.1. Zboží je prodávajícím zasíláno prostřednictvím České pošty jako doporučené nebo cenné psaní za paušální částku 49 Kč pro ČR a 150 Kč pro SR. Tato částka zahrnuje i balné. Prodávající má právo poštovné upravit dle hmotnosti balíčku. O případném snížení nebo navýšení ceny poštovného je zákazník uvědoměn vnitřní poštou.

4.2. Zboží je odesíláno do 3 pracovních dnů od připsání peněz na účet prodávajícího.

4.3. Dodání zboží do Slovenské republiky není navýšeno o poplatky za mezinárodní převod peněz, vyšší je pouze poštovné.


5. Reklamace

5.1. Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců. Tato doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. 

5.2. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má kupující právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.

5.3. Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

5.4. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebené jeho používáním.

5.5. Postup při reklamaci: kupující kontaktuje prodávajícího vnitřní poštou a popíše závadu, popř. ji doloží fotografií. Prodávající zběžně posoudí oprávněnost reklamace. Dohodne-li se prodávající s nakupujícím na opravě nebo vrácení zboží, kupující jej řádně zabalené odešle na vlastní náklady na adresu prodávajícího. V případě konečného potvrzení oprávněnosti reklamace má nakupující nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Prodejce po prozkoumání  reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka vnitřní poštou. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

5.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“


6. Výroba zboží na zakázku

6.1. Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků nakupujícího.

6.2. Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

6.3. Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

6.4. Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou s kupujícím dle potřeby konzultovány. Pokud dojde ke shodě, je nakupující seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

6.5. Prodávající může požadovat zálohu ve výši ceny použitého materiálu (zejména je-li speciálně kvůli zakázce objednáván a kupován drahý materiál) nebo do výše poloviny konečné ceny výrobku. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno zboží s ilustrační fotografií a konečnou cemou výrobku. V popisu výrobku bude uvedeno, kolik Kč činí záloha a kolik doplatek, nakupující bude žádán nejprve o zaplacení zálohy. Po vyhotovení objednaného zboží prodávající dodá fotografie výrobku a vyzve objednávajícího k uhrazení doplatku.

6.6. Záloha za zboží vyrobené na zakázku je nevratná.

6.7. Bude-li prodávající speciálně za účelem výroby zboží na zakázku vynakládat prostředky navíc (např. poštovné za objednaný materiál), promítnou se tyto náklady do konečné ceny výrobku. O konečné ceně výrobku bude kupující předem informován.

6.8. Konečná cena výrobku se od předem dohodnuté ceny nesmí lišit o více než 5%.

6.9. Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

6.10. Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží vykazuje vady nebo nesplňuje předem dohodnutá kritéria, je možné uplatnit reklamaci. Ta se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 5.


7. Ochrana osobních údajů

7.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 
8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

8.2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2014.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
814090
16.6.2019 Dnešní novinky: přívěsek s labradoritem, amonitem, serpentinitem a modrým sklem, prstýnek s granátem a náušnice s chalcedonem.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím