Vecičky ponúkam aj inde, dostupnosť aktualizujem ručne, preto nemusia skladové zásoby vždy sedieť, o čom Vás samozrejme informujem správou. Ďakujem za pochopenie!
Profil uživatele
TvoreNina
Nina Kanjaková | prodávající
Bratislava
Registrace: 13.10.2016

Cena poštovného spolu s balným je 90 CZK cez Zásielkovňu.

Pokiaľ viete o lacnejšom poštovnom, dajte mi vedieť a samozrejme sa tak balíček pokúsim poslať, ďakujem!

Kuriér DPD 9 € = 243 CZK.


Rada šijem-kadečo. Nemám na to žiadnu školu, jednoducho to raz prišlo a už to išlo-alebo skôr šilo. Šijem (si) záclony, obrusy, obliečky, deky, obaly na indexy, tričká, šaty, mikiny, bundy, kabáty aj kabelky. Na stroji aj ručne, vo dne aj v noci. Každý, koho tento koníček pohltil mi dá za pravdu, že je to vlastne choroba. Taká pekná choroba, pri ktorej vás niečo núti prehŕňať sa v látkach, usporiadavať nite podľa farby, plánovať si, čo zase kúpiť no a hlavne potom z toho niečo pekné ušiť. Niekedy len tak na kochanie sa, niekedy na úžitok :)

Zaujímam sa o odevnú tvorbu, úžitkový textil, doplnky, patchwork. Všetko, do čoho sa dá pichnúť ihla.

Momentálne ma zamestnáva štúdium farmácie, ktoré je náročné a preto treba pri ňom vedieť dobre oddychovať-áno, najlepšie pri zvuku jemného pradenia šijacieho stroja. Čím viac sa učím, tým viac musím potom samozrejme oddychovať :) No a výsledok už uvidíte u mňa v galérii.

Způsob dopravy
Do ČR posielam cez Zásielkovňu na výdajné miesto Zásielkovne
Obchodní podmínky

V prípade akejkoľvek otázky, želania alebo problému ma čo najskôr prosím kontaktujte vnútornou poštou. Dúfam, že všetko vyriešime.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)


1. Informácie o predávajúcej

Predávajúcou v internetovom obchode https://www.fler.cz/tvorenina je Nina Kanjaková so síldom Na pasekách 8, 83106 Bratislava, IČO 50282328 zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 110-247396. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170

2. Cena a poštovné. Informácie o platbe a doprave

Celková cena tovaru je uvedená bez DPH, predávajúca nie je platcom DPH. Cena poštovného, ktorá zahŕňa aj balné sa zobrazuje pri každom výrobku samostatne. Pri výrobe tovaru na zákazku alebo podľa želania zákazníka kupujúci uhradí celú sumu výrobku vopred. Po potvrdení objednávky je kupujúci povinný uhradiť celú cenu objednávky vrátane poštovného. Kupujúci je povinný prevziať od dopravcu (Slovenská/Česká pošta) len tovar s nepoškodeným vonkajším obalom. Pokiaľ je zásielka evidentne poškodená vinou dopravcu, odporúčam tovar neprebrať a okamžite u dopravcu reklamovať, pretože prevzatím tovaru kupujúci súhlasí so stavom preberaného tovaru.


3. Zloženie
Materiálové zloženie je uvedené pri konkrétnom výrobku. Výrobky obsahujú etikety, na ktorých sa uvádza zloženie a spôsob údržby.

4. Reklamačný poriadok. Reklamácia tovaru a odstúpenie od zmluvy
4.1. Záručná doba
Záručná doba je zo zákona 24 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa, kedy zákazník prevzal tovar.
4.2. Výrobok obsahujúci vady
Za vady, ktoré má výrobok pri prevzatí zákazníkom zodpovedá predávajúca, pokiaľ nie sú tieto vady spôsobené vinou dopravcu. V prípade použitého výrobku nezodpovedá predávajúca za vady vzniknuté jeho použitím ako bežné opotrebovanie a vady vzniknuté nedodržaním odporúčaní na používanie a ošetrovanie výrobku. Zákazník má právo, aby bola vada na tovare bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak vadu nie je možné odstrániť a vada bráni riadnemu používaniu tovaru, zákazník má právo na výmenu tovaru alebo môže odstúpiť od zmluvy. V prípade uplatnenia reklamácie kupujúci oznámi svoj zámer predávajúcej cez poštu na stránke www.fler.sk, tovar doručí na adresu uvedenú v 1. bode, pričom splní náležitosti obsiahnuté v bode 4.5. Prepravné a balné náklady na zaslanie tovaru späť predávajúcej znáša kupujúci. Od doručenia reklamovaného tovaru plynie lehota 30 dní na vybavenie reklamácie zo strany predávajúcej, pričom vyjadrenie predávajúca zašle kupujúcemu poštou na stránke www.sashe.sk. Prepravné a balné náklady na zaslanie tovaru späť kupujúcemu znáša v tomto prípade predávajúca.
4.3. Nekompletná objednávka alebo dodania neobjednaného tovaru:
Pokiaľ kupujúci neobdrží všetky súčasti objednávky do 14 dní od odoslania tovaru kupujúcou alebo mu je doručený neobjednaný tovar, je povinný kontaktovať predávajúcu cez poštu na stránke www.fler.sk. Neobjednaný alebo nekompletný tovar kupujúci zašle späť na adresu predávajúcej uvedenú v 1. bode, pričom splní podmienky uvedené v bode 4.5. Prepravné a balné náklady na zaslanie tovaru späť predávajúcej znáša v tomto prípade predávajúca, ak kupujúci preukáže ich výšku príslušným dokladom.
4.4. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má možnosť odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. V prípade uplatnenia odstúpenia od zmluvy kupujúci oznámi svoj zámer predávajúcej cez poštu na stránke www.fler.sk, tovar doručí na adresu uvedenú v 1. bode, pričom splní náležitosti obsiahnuté v bode 4.5. Prepravné a balné náklady na zaslanie tovaru späť predávajúcej znáša kupujúci. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu, ak bol tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa). Formulár na odstúpenie od zmluvy predávajúca nevyžaduje.
4.5. Podmienky reklamácie a odstúpenia od zmluvy
Podmienkou na reklamáciu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy je tovar doručený spolu s originálom dokladu o kúpe (faktúrou) na adresu predávajúcej uvedenej v bode 1, v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote do 14 dní. Kupujúcemu odporúčam zabaliť a poslať tovar tak, aby nedošlo k jeho znečisteniu a poškodeniu.

5. Vlastnosti a zaobchádzanie s výrobkom

5.1. Vlastnosti výrobku
Materiály použité na výrobu môžu byť horľavé. Udržujte výrobky v bezpečnejnej vzdialenosti od možných zdrojov zapálenia.
Výrobky nie sú určené pre deti, môžu obsahovať malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté alebo vdýchnuté malými deťmi. Výrobok používajte na vlastnú zodpovednosť pod dozorom dospelého.
5.2. Spôsob údržby. Používanie a ošetrovanie výrobku.
Pri údržbe výrobku sa riaďte pokynmi na etikete umiestnenej na výrobku. Kabelky nepreťažujte neprimeranou záťažou. Ošetrujte len jemne navlhčenou handričkou. Zabráňte styku s vodou, benzínom, riedidlami, rozpúšťadlami, olejmi, tukmi. V prípade zamočenia výrobky ho utrite do sucha, pokiaľ je výrobok stále vlhký, odporúčam vyplniť ho savým materiálom (bavlnená utierka, papier) a nechať voľne vyschnúť.
V prípade nedodržania týchto pokynov a vzniku vady nemusí byť uznaná reklamácia výrobku.

6. Alternatívne riešenie sporov
Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (vnútornou poštou na stránke www.fler.sk alebo emailom na tvorenina@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúca vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúca porušila jeho práva. Ak predávajúca odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcou, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. Ochrana osobných údajov
Predávajúca vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať a nakladať s nimi výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
Osobné údaje spracované za týmto účelom sú: meno, priezvisko, titul, adresa doručenia-ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát, telefónne číslo.
Predávajúca prehlasuje, že si osobné údaje nebudete vynucovať a ani podmieňovať získanie osobných údajov hrozbou odmietnutia objednávky či dodania tovaru.
Predávajúca vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
-opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
-likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
-likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voč spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu.
Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Tieto obchodné podmienky sú vypracované podľa zákonov platných pre Slovenskú republiku, posledná úprava 2.11.2016

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
749884
22.9.2018 ☼ pridala som nové moderné detské deky vzor hviezda https://www.fler.cz/zbozi...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím