Menu
--
Profil prodejce Colorful Gina Domů
Profil uživatele
Colorful Gina
Prodávající
Kutná Hora
Registrace: 11.7.2012

Dobrý den,

odjakživa ráda tvořím a ze všeho nejvíc mě baví šít, vyšívat a háčkovat. Jako malá jsem se chtěla stát módní návrhářkou, ale postupem času jsem se více začala zaměřovat na návrhy kostýmů pro film, Cosplay či LARPové akce. Miluji tvorbu kostýmů - fantasy, historických, tanečních i jiných. Je to úžasně kreativní práce a to mě baví. I pokud potřebujete zazářit třeba jen na nějaké kostýmované párty, pak mě bez ostychu kontaktujte a společně vymyslíme něco úžasně originálního!

Zároveň se zajímám o alternativní módní styly jako je lolita fashion z Japonska či fairy kei. Proto se chci věnovat i vytváření oblečení v duchu princezen a roztomilých doplňků, které k tomu patří.

Pokud máte vlastní představu ať už kostýmu nebo alternativního kousku garderoby, velice ráda s Vámi budu spolupracovat. Při volbě materiálu máte možnost si zvolit zda chcete ušít z nových látek anebo být ohleduplnější k přírodě a zvolit recyklovaný materiál. Při znovu využití materiálů je cena kostýmu samozřejmě několika násobně nižší. Takže ušetříte nejen přírodu, ale i svou peněženku.

Zrovna tak si můžete prohlédnout můj obchůdek a vybrat si již z hotových kousků. Stydlivý úsměv Přeji příjemné prohlížení!

 

Hello, 

I used to always do something hand made. Most of all I love sewing, embroidering and crocheting. At the moment I am interested in alternative fashion styles like lolita or fairy kei. That is why I would like to design more things for princesses such cute hairpieces and others what belong to this.

Moreover I love making costumes - fantasy, historical, for dancing etc. It is so creative work and I enjoy it a lot. If you need to be a star at the costume party for example, don't hesitate to contact me and we will make out something super original!

 

 

Pár kousků, co jsem již vytvořila:

Here are some pieces I have made:

 

Fialový korzet s květinami

Sukýnka s mašlí do vlasůKvětované šaty s kloboučkem a krajkové šaty

 

Kostýmy/ Costumes:

Asuna_odColorfulGina

beruška_colorfulGina

Regency01regency02

regency03regency04

requel03

requel01

requel02

 

Způsob dopravy
Doporučená zásilka České pošty s možností sledování, dopis/plastová obálka (podle velikosti příp.balíček).
Obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) platí pro nákup zboží od prodejce Colorful Gina, v internetovém obchodě https://www.fler.cz/colorful-gina. OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Platné od 1.6.2018.

2.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím probíhá odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího. Objednávka i její přijetí probíhají prostřednictvím systému v internetovém obchodě www.fler.cz. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím.

2.2 Uskutečněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP, které jsou veřejně přístupné a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Prodávající zasílá fakturu za zboží elektronicky na vyžádání.

3.Kupní cena a její úhrada

3.1. Kupní cena je uvedena u každého zboží jako cena za zboží a částka za poštovné a balné (dále jen poštovné). Tyto dvě položky (cena za zboží a poštovné) tvoří kupní cenu, se kterou kupující odesláním objednávky v plném rozsahu souhlasí.

3.2. Kupující je povinen do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy uhradit kupní cenu zboží (pokud není uvedeno jinak, např. platba na části). Platba probíhá bezhotovostně bankovním převodem. Všechny údaje potřebné k platbě jsou kupujícímu přístupné po uzavření kupní smlouvy (tj. po přijetí objednávky prodávajícím). V případě, že kupující kupní cenu v této lhůtě neuhradí, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, což probíhá zrušením objednávky v systému elektronického obchodu www.fler.cz.

4.Dodání zboží

4.1. U každého zboží v nabídce prodávajícího je uvedená dodací lhůta. Dodací lhůta se může u jednotlivého zboží lišit. Prodejní informace jsou nadřazeny dodacím lhůtám uvedeným u jednotlivého zboží.

4.2. Zboží zasílá prodávající prostřednictvím České pošty. Drobnější zboží, které je možné zaslat v obálce, je odesíláno jako doporučený dopis, objemnější zboží jako doporučený balík. Požaduje-li kupující jinou formu zaslání zboží, musí se na tom smluvní strany předem dohodnout. V takovém případě se také upravuje cena poštovného podle požadovaného způsobu zaslání.

4.3. Zboží je prodávající povinen řádně zabalit.

5.Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

5.1. Kupující má právo podle zákoníku do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. K odstoupení od smlouvy dochází v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno „Oznámení od odstoupení od smlouvy“ interní poštou internetového obchodu www.fler.cz.

5.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to bez známek užívání či opotřebení.

5.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu peněžní částku bezhotovostním převodem, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto ustanovení se vztahuje pouze na zboží, u kterého je uvedena dodací lhůta „k dodání ihned“. Zboží s jinou dodací lhůtou je vyráběné na zakázku pro konkrétního kupujícího (viz čl. 4 těchto OP) a v takovém případě není kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.Reklamační řád

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Neoprávněná reklamace nemá žádný vliv na délku a běh záruční doby.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím, pokud není u konkrétního zboží uvedená jiná jakost. Nevztahuje se na běžné opotřebení a vady vzniklé užíváním zboží či na vady vzniklé nešetrnou a nesprávnou manipulací se zbožím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vnějšími vlivy.

Reklamace

6.1. V případě, že se na zboží objeví vada, kterou kupující považuje za záruční vadu, upozorní na ni písemně přes interní poštu internetového obchodu www.fler.cz prodávajícího s uvedením jejího popisu, je-li to možné, pak i s fotografií vady. Účelem této komunikace je předcházet zasílání zboží k reklamaci, ačkoliv se o nejedná o záruční vadu a úsporu nákladů kupujícího.

6.2. Dohodnou-li se strany na tom, že se jedná o záruční vadu, nebo trvá-li prodávající na skutečnosti, že se jedná o záruční vadu, pak kupující odešle řádně zabalené zboží spolu s kopií dokladu o koupi na adresu prodávajícího. Byla-li faktura vystavena v el. podobě, není nutné kopii dokladu přikládat. Jakékoliv škody či jiné náklady vzniklé v důsledku přepravy zboží, jdou k tíži kupujícího, který je řeší s příslušnou přepravní společností.

6.3. Po obdržení reklamovaného zboží prodávající zboží prohlédne a jedná-li se o záruční vadu, provede nápravu, v opačném případě reklamaci odmítne a vrátí zboží kupujícímu.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího interní poštou internetového obchodu www.fler.cz.

6.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

6.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

6.6. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

6.7. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

6.8. Vzhledem k tomu, že zboží dodávané prodávajícím má charakter jedinečnosti, tzn. každý kus je originálem, nelze v mnoha případech vadnou věc nahradit věcí novou. V takovém případě je výměna věci možná jen na základě dohody smluvních stran. Právo na volbu odstoupení od smlouvy zůstává kupujícímu zachováno.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
853122
16.12.2019 Poslední šance si něco objednat k Vánocům! ;-) Když objednáte dnes, tak stihne balíček přijít.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím