Profil uživatele
Evintage
Eva Černošková | prodávající
Olomouc
Registrace: 8.11.2015

Vítám Vás na svém druhém profilu, kde nabízím vintage bižuterii, dekorační a sběratelské předměty, velmi zachovalé oděvy a oděvní doplňky, hlavně takové, které by dnes jako retro móda mohly najít nové uplatnění. Většina těchto věcí vznikla nebo byla pořízena mezi lety 1968 – 1980. Najdete tu i knihy, příručky, návody, které mají vztah k hand made, tvoření, k umění, nebo sběratelství a hobby. Ovšem jednu kategorii tvoří i mé autorské výtvory současnosti, které vznikly od radosti také a na prvním profilu se už trochu ztrácí ...

Zboží zasílám dobře a pečlivě zabalené jako doporučený dopis, nebo balík, dopis, cenné psaní apod. Podrobnosti najdete přímo u popisu věci, podle hmotnosti, velikosti upravím poštovné podle tarifu.

Podrobnosti o mě, o balení a odesílání (foto krabiček), najdete na mém prvním, hlavním profilu, kde najdete cínované šperky: evacernoskova

Způsob dopravy
Česká pošta: doporučený dopis, balík, cenné psaní, podrobnosti uvedeny u zboží
Obchodní podmínky

Mým základním kritériem pro realizaci kupní smlouvy mezi mnou a kupujícím je oboustranně vstřícný zájem, přátelské a korektní jednání stran a oboustranné dodržení vzájemných dohod, vše v souladu s platnou legislativou, která se týká internetového obchodování.

PLATBY:

Platby ze Slovenska (EUR) přijímám na druhý účet u Fio banky určený pro příjem měny Euro, tj. bez poplatků.

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu : www.fler.cz/evintage a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i nakupujícího. Nakupující svým nákupem a uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

1.2. Prodávajícím je Eva Černošková, IČ : 18498272, neplátce DPH.

 2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Objednávka provedená kupujícím je považována za návrh kupní smlouvy a samotná kupní smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy prodejce objednávku potvrdí a odsouhlasí. Objednávka odeslaná kupujícím, odsouhlasená a potvrzená prodejcem, se považuje za závazně uzavřenou kupní smlouvu s tím, že nakupující souhlasí s obchodními podmínkami prodejce.

Prodávající může objednávku odmítnout ze závažných důvodů (zboží není skladem apod.), své stanovisko neprodleně oznámí nakupujícímu a dohodne s ním vhodné řešení směřující k uspokojení jeho požadavků.

2.2. Prodávající považuje všechny údaje, které kupující vyplnil v objednávkovém systému, za pravdivé a úplné (jméno kupujícího, adresa pro fakturaci a adresa pro doručení zboží, pokud je jiná než fakturační).

2.3. Všechny osobní údaje, data a informace, které se shromažďují v rámci prodeje zboží z e-shopu www.fler.cz/evintage, se považují za důvěrné v souladu s platnou legislativou a nebudou poskytnuty třetím osobám. Jejich vyplněním dává nakupující souhlas s jejich archivováním a užitím pouze pro účely uzavření kupní smlouvy, její administrativy a vedení účetnictví.

 3. PLATBA A DOPRAVA

3.1. Úhradu objednaného zboží provede nakupující předem na účet prodejce podle pokynů v objednávkovém formuláři, kde jsou uvedeny všechny pokyny k provedení platby. Lhůta pro platbu je 5 pracovních dní. Po této době bude nakupující vyzván k provedení úhrady a lhůta bude prodloužena o další 3 dny. Poté, pokud nedojde k úhradě, prodávající odstoupí od kupní smlouvy a zakázka bude stornována. Prodávající příjem platby potvrdí na objednávkovém formuláři e-shopu. O všech krocích a průběhu plnění kupní smlouvy je nakupující průběžně informován elektronicky u objednávky i na svůj osobní e-mail.

Zboží na dobírku v e-shopu www.fler.cz/evintage  zakoupit nelze.

3.2. Zboží je obvykle odesláno do 24 hodin od přijetí platby na účet, nejpozději do 3 dnů, jako doporučený dopis nebo balík, event. cenné psaní, prostřednictvím České pošty, podle platných tarifů. Cena poštovného je uvedena v objednávce potvrzené prodávajícím předem. Jiný způsob dodání zboží je zákazník povinen předem dohodnout s prodávajícím prostřednictvím flér pošty.

3.3. Zboží se považuje za dodané a převzaté doručením na adresu, kterou nakupující uvedl v objednávkovém formuláři. Za bezdůvodně nevyzvednuté zboží se neposkytuje žádná finanční náhrada, pokud se prodejce a kupující nedohodnou jinak.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ze strany nakupujícího – vrácení zboží do 14 dnů

4.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží a zboží bez udání důvodu v této lhůtě vrátit. Vrácení zboží je povinen předem oznámit prodejci, písemně nebo i telefonicky, a to zároveň s identifikací – tj. číslo objednávky, číslo faktury, cenu zboží a variabilní symbol. Podmínkou přijetí zboží zpět je skutečnost, že zboží nebylo používané, opotřebené nebo poškozené. Prodávající nepřevezme zboží zaslané na dobírku. Zboží musí být vhodně zabaleno tak, aby bylo prokazatelně chráněno před poškozením a odesláno/vráceno na vlastní náklady kupujícího a zodpovědnost.

4.2. Kupující bere na vědomí, že pokud vrátí zboží poškozené, neúplné nebo částečně spotřebované, vzniká prodejci vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodejce oprávněn jednostranně zpočíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo vrácenou cenu za zboží ponížit o částku, kterou zboží ztratio touto skutečností.

4.3. Vrácení kupní ceny za zboží bude prodejcem nakupujícímu provedeno nejpozději ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od prokazatelného převzetí zaslaného zboží. Převzetí zboží zpět prodávající kupujícímu potvrdí elektronicky nebo telefonem (sms). Vrácení celé kupní ceny bude provedeno stejným způsobem, jakým kupující za zboží zaplatil, tj. na účet nakupujícího, ze kterého zboží zaplatil.

4.4. Podle této zákonné úpravy nelze vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů, které bylo zhotoveno na zakázku nebo upravené na přájí nakupujícího.

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1. Prodávající plně zodpovídá za to, že zboží nemá jiné vady nebo poškození, než je uvedeno v popisu zboží na stránkách e-shopu. Prodejce ručí za to, že popis zboží, fotografie a všechny skutečnosti, které se zboží a jeho vlastností týkají, jsou v dostatečné míře vyfotografovány a podrobně popsány slovně u každého výrobku. Kupující má možnost se předem dotázat na všechny skutečnosti, které potřebuje znát před nákupem („dotaz na zboží"). Objednáním zboží dává kupující najevo, že si zboží prohlédl a souhlasí s nákupem.

5.2. Vzhledem k charakteru prodávaných výrobků v e-shopu www.fler.cz/evintage, kdy se jedná o zboží používané v minulosti, opotřebené a částečně i poškozené (antikvární, staré), nelze uplatnit reklamaci na škody vzniklé nesprávným používáním a zacházením se zbožím.

5.3. Oprávněná reklamace se uplatňuje předem, písemně přes vnitřní poštu flér u prodejce. Písemné sdělení musí obsahovat podrobný popis závady a návrh na řešení situace. Náklady na zaslání zboží hradí kupujícímu prodejce, pokud uzná reklamaci za oprávněnou. Prodejce je povinen uhradit nejnižší nutně vynaložené náklady, které kupující vynaložil na zaslání reklamovaného zboží.

5.4. Kupující i prodávající jsou povinni chránit odesílanou zásilku druhé smluvní straně před poškozením přepravou. Pokud jedna nebo druhá strana zjistí, že obal je poškozený přepravou a hrozí-li poškození zásilky, je povinen ihned sepsat protokol o poškození zásilky neprodleně u České pošty a postupovat podle Reklamačního řádu České pošty.

5.5. Standardní Záruční doba se na staré, antikvární a použité zboží nevztahuje. Na nové zboží platí záruční doba 2 roky. Záručním listem je faktura, která je zaslaná spolu se zbožím a slouží zároveň jako dodací list.

ZÁVĚR

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2019  pro e-shop  www.fler.cz/evintage

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím