Dovoluji si zdůraznit možnost osobního odběru v Praze! V tom případě je to samozřejmě bez poštovného.
Profil uživatele
KB GALERIE
Prodávající
Praha
Registrace: 2.8.2010

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Kopie prodaných sošek nevyrábím!

Chci se zabývat originální tvorbou a ne jen něco replikovat.

Také nepřijímám objednávky typu: prosím šaty jako má tato, vlasy jako tato...

Zabíjí to invenci, mé Prodané zboží není katalog, já nejsem stroj a keramika není stavebnice Lega...

Děkuji za pochopení 

image

Jmenuji se Kateřina a vítám vás tu.

Zde rozhovor, ve kterém se o mně můžete dozvědět víc.

 

Každý kus je ručně modelovaný originál.

Jestli vás zajímá, jak sošky vznikají, dozvíte se to v této malé reportáži.

Kromě doručení Poštou nabízím po domluvě i možnost osobního převzetí v Praze !!!

VEŠKERÉ ZBOŽÍ V SHOPU JE SKLADEM, TEDY K OSOBNÍMU VYZVEDNUTÍ DLE DOMLUVY IHNED, POŠTOU HO ODESÍLÁM DO TÝDNE OD PŘIJETÍ PLATBY.

image

V magazínu FlerMAG můžete v rubrice Inspiromat najít moje inspirativní články o různých uměleckých a kreativních technikách a výrobcích.

Malé ohlédnutí za keramickou tvorbou v roce 2015:

 

Vaše

Kateřina B.

 

KB šperky, aneb můj druhý profil se šperky:

Pokud si zároveň objednáte keramiku i šperk, oboje pocestuje za jedno poštovné.

 

Způsob dopravy
Sošky zasílám prostřednictvím České pošty jako "křehkou" cennou zásilku. Objednávku odesílám do týdne od obdržení platby. Sošky jsou pečlivě balené v bublinkové folii v krabici příslušných rozměrů. UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY VĚTŠÍHO POČTU SOŠEK SE CENA POŠTOVNÉHO MŮŽE NAVÝŠIT - pokud se tak stane, budete předem upozorněni vnitřní poštou.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, a s tím, že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.fler.cz/kb-galerie webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu"). 

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.

2. Pokud se zákazník rozhodne objednávku zrušit, učiní tak bez zbytečného odkladu, pokud možno ještě před odesláním zboží prodejcem. Pokud k odeslání dojde, náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí nakupující.

3. Ve vlastním zájmu zákazník do objednávkového formuláře uvádí přesné a pravdivé údaje. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, zákazník neprodleně informuje prodejce prostřednictvím vnitřní pošty. 

5. Prodejce neakceptuje poznámky k objednávce, v nichž zákazník bez předchozí domluvy žádá zboží, které není skladem v dostatečném množství nebo zboží, které není v nabídce (např. jinou barvu, rozměr, materiál).

6. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, nebo v případě, že odeslání objednávky zabrání nenadálé okolnosti nebo "vyšší moc".

7. Zákazník má právo do 14 dnů od doručení zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Bližší informace najdete v kapitole Odstoupení od smlouvy.

9. Zákazník má právo zboží reklamovat. Bližší informace jsou v kapitole Reklamační řád.

10. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

11. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.

Možnosti platby, lhůty pro expedici

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech poplatků. Prodejce není plátce DPH. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Možnosti platby:

a) platba předem na účet prodávajícího na základě informací, které nakupující obdrží po přijetí objednávky

b) platba v hotovosti - při osobním převzetí zboží na základě předchozí domluvy prostřednictvím vnitřní pošty webových stránek.

Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty nebo je možno si je po předchozí domluvě vyzvednout osobně.

2. Není-li v popisu výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno zpravidla do sedmi kalendářních dnů od obdržení platby.

3. Za údaje o termínech dodání, které v automatizovaném rozhraní uvádí Fler.cz, a které jsou v rozporu s Obchodními podmínkami, prodejce neručí a nejsou pro prodejce závazné. 

3. Při výrobě na zakázku závisí dodací lhůta na vzájemné dohodě.

4. Ke každé dodávce zboží je připraven pod objednávkou k vytištění účetní doklad, který současně slouží jako dodací a záruční list. Na vyžádání je zasílán v písemné formě.

5. Pokud nakupujícímu zboží dopravované Českou Poštou dojde poškozené, neprodleně prodejce informuje a zásilku bezodkladně reklamuje na pobočce České Pošty (nejpozději do dvou pracovních dní od převzetí). K reklamaci je zapotřebí vzít celou zásilku včetně všeho obalového materiálu. Pokud tak neučiní, prodejce není povinen toto poškození uznat jako reklamaci.

6. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží za nepoškozené, hradí zákazník.

7. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky dohodnuty prostřednictvím vnitřní pošty.

3. Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu a to do 14 dnů od obdržení (viz Odstoupení od smlouvy).

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Tímto se objednávka stává závaznou pro obě strany.

Zboží na zakázku

Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků kupujícího. 

Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou - tou budou posléze individuálně dohodnuty všechny další podmínky spojené s touto zakázkou.

Prodejce není povinnen zakázku přijmout.

Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy (dle § 1846 Občanského zákoníku).

2. Zákazník musí o odstoupení od smlouvy předem informovat prodejce a to do 14 dnů od převzetí zásilky.

3. Zákazník zašle nepoškozené zboží zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy informoval prodejce o odstoupení od smlouvy.

4. Zákazník zboží pošle zpět prodejci prostřednictvím stejného poštovního tarifu, jakým mu byla zásilka doručena (včetně případného připojištění a případně připlacení služby "Křehké") a bude zabalena stejně pečlivě a za použití minimálně stejného množství obalového materiálu. 

5. Prodejce vrátí nakupujícímu bez zbytečného odkladu kupní cenu a náklady na balné a poštovné spojené s nákupem - a to nejpozději do 14 dnů od převzetí vráceného zboží. Pokud k převzetí vráceného zboží nedojde ve lhůtě odpovídající zvolenému poštovnímu tarifu, vrací prodejce nakupujícímu výše specifikovanou částku po té, co nakupující předloží ověřitelný doklad o odeslání zboží. Pokud se obě strany nedomluví jinak, vrací nakupující platbu na účet, z něhož ji nakupující poukázal.

6. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

7. V případě, že zboží bude poškozené, může být vracená částka ponížená o náklady nutné na uvedení zboží do původního stavu. Pokud zboží bude poškozeno způsobem, který vylučuje možnost vrácení do původního stavu, vrací prodejce kupujícímu pouze balné a poštovné spojené s dodáním zboží.

8. Pokud vznikne podezření, že výše uvedené neopravitelné poškození zboží vzniklo při přepravě zaviněním České Pošty, prodejce se zavazuje zásilku reklamovat u České Pošty a v případě kladného vyřízení reklamace po té bezodkladně nakupujícímu vrátit kupní cenu zboží. V případě, že reklamace u České Pošty bude zamítnuta, není prodejce povinen vracet nakupujícímu platbu za nevratně poškozené vrácené zboží.

Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platnými právními předpisy.

1.Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců, respektive 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží kupujícím.

2.Záruka se vztahuje na vady materiálu, výrobní vady, funkční vady. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží. Nevztahuje se na vady způsobené třetí stranou, např. Českou Poštou, ty si zákazník podle bodu 5 Dodacích podmínek prioritně řeší s Českou Poštou a teprve po skončení tohoto reklamačního řízení může zboží předložit k reklamaci prodejci. Zákonná záruční lhůta se v tom případě prodlužuje o dobu, po kterou trvalo reklamační řízení u České Pošty.

3.Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

4.V případě uplatnění reklamace si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Zákazník volí způsob přepravy tak, aby maximálně vyloučil nebezpečí dalšího poškození výrobku. Pokud se dá reklamované zboží pokládat za "křehké", je nakupující povinnen připojit k reklamovanému zboží popis nebo fotografii závady, aby v případě poškození zboží díky přepravě šlo odlišit původní vady od nově nabytých.

5.Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět kupujícímu vrátí. O výsledku vyřízení reklamace (uznání nebo odmítnutí) vyrozumí prodávající zákazníka předem (dopisem nebo e-mailem).

6.V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Postup při reklamaci:

1.Informujte prodejce o reklamaci e-mailem nebo telefonicky. Jde-li o křehké zboží, specifikujte závadu, kvůli níž zboží reklamujete. Chcete-li zboží reklamovat osobně, domluvte si termín a místo předání.

2.Zboží zabalte způsobem vylučujícím nebezpečí dalšího poškození a zašlete zpět s použitím vhodného poštovního tarifu a služeb, které by opět měly minimalizovat nebezpečí dalšího poškození. 

3.Pokud jste důvod reklamace nesdělili předem, připojte ho k zásilce.

4.Vaše reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Ochrana osobních údajů Abyste mohli využít služeb tohoto obchodu, potřebuje prodejce znát některá vaše osobní data. Respektuje vaše soukromí, a tak se snaží množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější, data chrání před zneužitím. Při práci s osobními daty prodejce vychází ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje Od vás jako od zákazníka prodejce při nákupu požaduje tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou doručovací adresu, e-mailovou adresu, vhodné je i telefonické spojení. Tyto údaje jsou nezbytné k vaší identifikaci, ke komunikaci s vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, je navíc třeba fakturační adresa, IČ, popř. DIČ.

Údaje o vaší činnosti Údaje o vašich nákupech, reklamacích a další vaší činnosti v tomto internetovém obchodě mají důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Váš souhlas Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Platí od 1. 1. 2014  

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
818730
12.7.2019 Další slečny přicestovaly do mého obchůdku, a tentokrát mnoho z nich inspirovaných sluníčkem a letní náladou: https://www.fler.cz/zbozi...
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím