Tento blog by měl sloužit jako databáze, ve které mohou zájemci najít všechny důležité informace týkající se aktivit klubu Zvířata v nesnázích (dříve Zvíře v nouzi). Budou tady pěkně po ruce údaje o akcích právě probíhajících i těch, které už byly ukončeny nebo které teprve plánujeme. V tomto blogu najdete i reakce, které nám přišly od jednotlivých obdarovaných útulků. (Ten, kdo má raději spíše samotná fakta, najde je v této stručnější verzi blogu.)

Na začátku představíme samotný klub ZVN a vysvětlíme důvody jeho vzniku. Protože většina zvířecích útulků, především těch soukromých neustále bojuje s financemi, hledají se stále nové způsoby, jak získat peníze na jejich činnost. Obce a města, která by se měla o opuštěná zvířata starat, dělají často (až na pár světlých výjimek) hluché a slepé, případně hledají důvody proč není možné pomoci - kvůli nedostatku financí a podobně. A tak se musejí útulky starat samy a získávat zdroje jak to jen jde.

V poslední době útulky hodně využívají metody „dárek za příspěvek“, kdy za určitou finanční částku nabízejí příznivcům nějaký - obvykle rukodělný dárek. Protože se nám zamlouvá tento princip, kdy útulky nenatahují jenom dlaň, ale dávají také něco dárcům na oplátku, jeví se nám Fler jako příhodné místo, kde je možné najít jak další tvůrce ochotné věnovat svoje výrobky ve prospěch potřebných zvířat, tak i kupce, prostřednictvím kterých se tato pomoc může realizovat. Proto také vznikl na Fleru v dubnu roku 2009 klub Zvíře v nouzi, v rámci kterého prodejci darují některý svůj výrobek ve prospěch zvířat a v případě, že se tento výrobek prodá, peníze z něj pak putují na určenou akci.

Koncem dubna po debatě o podobě fungování klubu jsme tedy zahájili historicky první dobročinnou akci s názvem PRO KOČKU.

 

 

Před začátkem této akce jsme ještě nestanovovali konkrétní útulky jako jsme to pak dělali v následujících akcích. Abychom zjistili jestli a jak to všechno bude vlastně fungovat, nejprve jsme se připojili k projektu Pytel občanského sdružení Na pomoc kočkám. Necelý měsíc po založení našeho klubu jsme k naší velké radosti nashromáždili peníze na první pytel granulí, který pak byl následně sdružením nakoupen a odeslán do útulku OS Kočky sobě Svitavy.

I dál se nám dařilo a tak jsme v průběhu května až června nashromáždili dost financí a nakoupili jsme krmivo pro  pro útulek Svoboda zvířat Plzeň a Brněnský Max. Posléze jsme ještě zareagovali na tehdejší SOS útulku Felix Grey a přispěli jim částkou 2.000 Kč na povodňové škody. Poslední útulek, kterému jsme přispěli, bylo OS Opuštěné kočky Polička, o kterém jsme se dozvěděli z článku o postřelené kočce Májence. Všechny obdarované útulky nám zaslaly své reakce, které jsme vystavili ve speciálních blozích (Kočky sobě, Svoboda zvířat, Brněnský Max, Felix Grey, Opuštěné kočky).

 

Bilance 1. akce Pro kočku byla tato:

Trvání akce: 25.4. – 31.7.2009

Prodáno celkem 87 výrobků v hodnotě 11.891 Kč.

Peníze byly rozdělené takto:

1) 1.422 Kč - nákup granulí - OS Kočky sobě Svitavy

2) 1.324 Kč - nákup granulí - Svoboda zvířat Plzeň

3) 1.585 Kč - nákup granulí - Brněnský Max Brno

4) 2.000 Kč - peněžní dar - Felix Grey Rakovice (Písek)

5) 5.560 Kč - peněžní dar - Opuštěné kočky Polička

 

O následujících akcích klubu poreferujeme už stručněji.  Druhá akce s názvem PRO KONĚ byla věnována již konkrétnímu příjemci a to koňskému útulku Bianka Dvůr Králové, který se stará o hendicapované, týrané a staré koníky.

 

 

Shrnutí 2. akce Pro koně:

Trvání akce: 1. 7. - 31.10.2009

Prodáno celkem 99 ks zboží v hodnotě 12.411 Kč

Reakci obdarovaného útulku si můžete přečíst v tomto blogu.

 

Před třetí akcí klubu jsme v diskuzi debatovali o tom, kterým zvířatům a kterým útulkům věnujeme akci tentokráte. Nakonec jsme zvolili výběr pomocí ankety. V hlasování členů klubu získaly nejvíce hlasů útulky Tibet Marefy u Bučovic, záchranná stanice Veveruška Slapy nad Vltavou a psí útulek Maršovice u Benešova. Proto jsme se dohodli, že třetí bude akce PRO PSA a bude věnována už zmíněným útulkům Tibet a Maršovice s tím, že posléze v následující akci se budeme věnovat veverkám. Ještě dodáváme, že všechny útulky si prověřujeme z několika zdrojů, abychom si byli jisti, že peníze přijdou skutečně do povolaných rukou.

 

 

Shrnutí 3. akce Pro psa:

Trvání akce: 15.10.2009 – 31.1.2010

Prodáno celkem 249 ks zboží v hodnotě 25.284 Kč

Celková částka bude rozdělena rovným dílem mezi útulky Tibet Marefy a Maršovice u Benešova. Reakce obou zúčastněných útulků najdete v tomto blogu.

 

Čtvrtá akce klubu Zvíře v nouzi dostala název PRO VEVERKU a byla věnována záchranné stanici Veveruška Slapy nad Vltavou. Stanice potřebovala získat finanční prostředky na výstavbu nové veverčí voliéry. Podrobnosti o veverčí akci si můžete přečíst také zde.

 

 

Shrnutí 4. akce Pro veverku:

Trvání akce: 15.1. – 15.5.2010

Prodáno celkem 158 ks zboží v hodnotě 15.264 Kč

Reakci ze záchranné stanice najdete ZDE.

 

Pátou akcí, ve které jsme se přibližně po roce vrátili zpátky ke kočkám byla akce PRO KOČKU II.  Věnována byla OS Kočky sobě Svitavy a Kamile Pernické z Čeladné. Blog s dalšími podrobnostmi o akci je k dispozici tady.

 


Shrnutí 5. akce Pro kočku II:

Trvání akce: 15.5. – 30.9.2010

Prodáno celkem 228 ks zboží v hodnotě  26.683 Kč. Reakce obou útulků, mezi které byla tato částka rozdělena najdete zde.


V šesté akci nazvané Pro záchranné stanice jsme se věnovali ZS Bublava a ZS Vendolí. Více informací o akci Pro záchranné stanice si můžete přečíst v tomto blogu.


 

Shrnutí 6. akce Pro záchranné stanice:

Trvání akce: 15.9.2010 – 15.1.2011

Prodáno celkem 294 ks zboží v hodnotě 28.000 Kč

 

V sedmé akci Pro psa II. jsme se věnovali útulkům Dášenka a Skřivany.  


Shrnutí 7. akce Pro psa II.:

Trvání akce: 1.2. – 15.6.2011

Prodáno celkem 176 ks zboží v hodnotě 17.920 Kč

 

V osmé akci PRO ježka jsme pomáhali útulku Ježek v nouzi, Všeradice u Berouna.


Shrnutí 8. akce Pro ježka:

Trvání akce 15.6. - 30.9.2011

Prodáno celkem 95 ks zboží v hodnotě 10.130 Kč


1.10.2011 byla zahájená nová akce PRO KOČKU III. Pomáhat budeme útulkům Brněnský Max a Kočičí naděje. Informace o akci v tomto blogu. Nabídku zboží najdete zde, jako vždycky bude doplňovaná průběžně po dobu celé akce.

 

Pokud Vás naše povídání zaujalo a pokud byste se k nám chtěli připojit, budete samozřejmě srdečně vítáni. Zapojit se můžete vícero způsoby, budete-li chtít být přímo v centru dění, rádi Vás přivítáme v řadách klubu Zvířata v nesnázích. I v případě, že bojujete s časem, nemusíte se bát, že nebudete stíhat aktivity klubu. Není totiž nezbytně nutné průběžně sledovat klubovou diskusi, důležité informace rozesíláme všem členům klubu hromadnou poštou. Není ani nutné vytvářet pro klubové akce speciální zboží, nemáte-li času nazbyt, stačí nabídnout některé zboží z Vaší stávající nabídky.

V případě, že už nechcete vstupovat do dalšího klubu, ale přesto byste se rádi zapojili do některé akce, je to samozřejmě možné. Stačí napsat vnitřní poštou, který výrobek chcete na akci věnovat. A konečně pomoci zvířatům můžete také tak, že nakoupíte některý z výrobků.

Jestliže jste dočetli až sem, pak Vám děkujeme za pozornost i trpělivost. Zároveň bychom rádi poděkovali všem, ať už členům klubu tak i Fléristům mimo náš klub za podporu, ochotu, nasazení i obětavost, s jakými se do našich akcí zapojujete a umožňujete tak pomáhat zvířatům v nouzi. Srdečně děkujeme!

 

Tento blog je průběžně aktualizován a jsou do něj postupně vkládány nové informace. Poslední aktualizace 1.10.2011.

 

Za klub Zvířata v nesnázích

Zuzanita

(P. S. Navštívit můžete také náš samostatný účet ZVN)