Ať už na Fleru nakupujete nebo prodáváte, téměř určitě jste si všimli kategorie Jídlo a floristika. Potraviny jsou totiž zbožím, které při prodeji přes internet vzbuzuje hodně otazníků, a je to logické. Jde přece jen o zdraví. Proto bychom v článku rádi podali základní přehled toho, co musí prodejci potravin na Fleru splnit.

Každý, kdo prodává jakékoliv potraviny, má dvě základní povinnosti:
a) mít živnostenské oprávnění
b) být zaregistrovaný u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nebo u místně příslušné Krajské veterinární správy v případě potravin živočišného původu

K živnostenskému oprávnění se jistě nemusíme dlouze rozepisovat – kdo to s prodejem handmade myslí vážně, měl by ho vlastnit.

Registrace u SZPI je jednoduchá. Na stránkách inspekce si stáhnete a vyplníte formulář a odešlete ho. Stejně tak najdete na webu SZPI přesné pokyny, co musí taková „výroba“ potravin splňovat.

Pokud se rozhodnete potraviny nabízet, měli byste si tyto pokyny důkladně prostudovat. Ve stručnosti zde vybíráme pouze základní teze:

  • Prodávající nabízející potraviny formou internetového obchodu musí zaručit bezpečnost a jakost potravin včetně nároků na skladování a balení potravin.
  • Potraviny dodané zákazníkům nesmí být prošlé, musí být řádně označeny, neměly by mít poškozené obaly atp.
  • Ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce musí být potraviny chráněny proti jakékoli kontaminaci, která by mohla způsobit, že potraviny nebudou vhodné k lidské spotřebě, budou poškozovat zdraví nebo budou kontaminovány takovým způsobem, že by bylo nemyslitelné očekávat, že by se mohly v takovém stavu konzumovat.


K veškeré potravinové produkci se vztahují rozličné jakostní vyhlášky, které stanoví požadavky na jednotlivé komodity. Legislativa kolem potravin je prostě celkem věda.  Například chcete-li prodávat sušené houby z našich luhů a hájů, musíte vlastnit osvědčení o znalosti hub, které prokazuje vaši odbornou způsobilost. Tato osvědčení vydávají na základě testů příslušné Krajské hygienické stanice, které vypisují také termíny k jejich vykonání.

Pokud máte nezodpovězené otázky, obraťte se na Fler tým, konkrétně Katku, která vám poskytne plné znění pokynů pro prodejce potravin včetně seznamu zákonů. Spoustu informací a pomocnou ruku také najdete na webu SZPI.


Podmínky prodeje potravin na Fleru

Protože chceme, aby bylo nakupování na Fleru pro zákazníky bezpečné, bude Fler tým  kategorii s potravinami nyní bedlivě sledovat, kontrolovat povinné živnostenské oprávnění a registraci u SZPI a také bude trvat na uvedení složení každého potravinového produktu v nabídce.

Pro snadnější orientaci bude nyní každý prodávající, který ve svém prodejním profilu potvrdí čestné prohlášení o splnění podmínek daných zákonem, označen novým certifikátem s názvem Fler certifikát řádného prodejce potravin.

Na závěr chceme podotknout, že ručně vyráběným potravinám daných kategorií na Fleru fandíme a chceme jejich bezpečný prodej podporovat a rozšiřovat.