Tak trochu mi to připadá jak Sophiina volba. Proč? Povíme vám příběh jednoho zdejšího klubu a dvou afrických dětí. Jmenují se Susan a Simon a my v klubu "Adopce na dálku Susan a Simona" jsme jejich adoptivní příbuzní...

Když byl v roce 2008 založen Fler, bylo nás tady jen pár. Panovala tu úžasná atmosféra a velké nadšení, a tak jsme si my, podobně smýšlející prodejci (a přidali se i někteří nakupující), založili klub a vzali pod svůj patronát dvě děti z Afriky, Simona a Susan. Oběma již 8 let platíme školné.

Prvních pár let bylo vše v pořádku, nadšení zúčastněných přetrvávalo, nebyl problém dětem školné platit. Jenže potom někteří prodejci odešli, jiným se změnila finanční situace, někteří ztratili o "naše" děti zájem, a tak jsme se dostali tam, kde jsme teď. Několik lidí z klubu je podporuje pravidelnou částkou, pár lidí nárazově a i když nás je zdánlivě v klubu hodně, ve skutečnosti je nás málo. Jsme v situaci, kdy se rozhodujeme, které z dětí dál podporovat a které nechat uprostřed studia bez prostředků…

Kterému z dětí máme dát šanci? 

A nebo - zvládli bychom za pomoci dalších obětavých lidí udržet na studiu obě děti?

Hledáme vás. Lidi, "fléráky", kterým stejně jako nám nebude osud Simona a Susan lhostejný.

Pokud se přihlásíte do našeho klubu "Adopce na dálku Susan a Simona", dáme vám nahlédnout do jejich života.
Sami se rozhodnete, co, jak a zda vůbec dál.

Přispět můžete také přímo na transparentní účet 2400815267/2010.

Pro "naše" děti jste všichni nadějí.
Děkujeme

 

Susan

Dívka je v 7. třídě, základní školu dokončí příští rok. Poté pravděpodobně nastoupí na 4leté studium nějaké střední školy, částka se tedy v roce 2018 zvedne.

            při adopci                                                                  v současnosti

  

Simon

Ten nyní studuje vyšší odborný účetnický kurz ATD (Accounting Technicians Diploma), a to od letošního roku. Tento kurz má celkem 3 úrovně a měl by trvat max. 3 roky, tedy do konce roku 2018. Po jeho absolvování by pak mohl pokračovat navazujícím studiem na vyšší úrovni CPA (Certified Public Accountant), tedy samostatný účetní. Nicméně již s diplomem ATD si může najít nějaké juniorské účetnické zaměstnání a teoreticky pokračovat v dalším studiu při zaměstnání. Tedy platí, že podporu by potřeboval alespoň do konce roku 2018.

                        při adopci                                                    v současnosti

                               

Děti se dobře učí, posílají dopisy a kopie vysvědčení a byla by škoda jednoho z nich přestat podporovat.

Budeme rádi, když se stanete platnými členy našeho klubu nebo svůj zájem pomoci projevíte jiným způsobem.

 

"Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži."

(Antoine de Saint-Exupéry)

 

Za všechny členy klubu děkuje Dag.