"Vypadat" asi není úplně přesně to slovo, ale i keramika, která má přijít do styku s pitím, jídlem a též tedy s našimi ústy, musí držet určitou "štábní kulturu" a vyhovět přísným předpisům. Musí splňovat určité výrobní a hygienické požadavky a limity a nesmí nám do těla zkrátka poslat nic škodlivého. Jak tedy taková bezpečná keramika vypadá?

Co dobrá keramika nesmí

Povrchy, povlaky, případně dekory výrobků musí být bez porušení, odolné proti praskání, odlamování, odprýskávání a otěru. Musí mít funkční a mechanické vlastnosti odpovídající předpokládanému použití.

V případě, že jsou určeny pro použití za horka nebo i jako varné či pečicí nádoby, musí tyto odolávat doporučené teplotě podle způsobu použití a i působení potravin.

klasická kameninová forma na bábovku Vrtule z dílny mago

U hrnečků, talířů či jiných nádob nesmí vlivem vyšší teploty docházet k popraskání glazury a k tvorbě prasklin, do nichž by mohly zatékat zbytky nápojů či potravin, nebo by mohlo docházet k vyluhování nežádoucích látek z keramického podkladu (hlíny).

porcelánový hrnek modelovaný z plátů, s platinou - heda design

(Existují samozřejmě i nezávadné praskliny. Dokonce praskliny, co jsou přímo zákazníky velmi vyhledávané. Jedná se především o živcové glazury, seladony a některá shina. Glazur je samozřejmě více druhů, tyto "zdravé" glazury mají pukliny ovšem "uvnitř" své struktury. Navíc se jedná o glazury hrnčířské, používané především na kamenině. Tedy pálené na vysoké teploty, většinou dosti přesahující 1200 °C.)

Paní Miska - pálené v peci kúrenej drevom na cca 1320 °C , vonkajsia strana - shino glazura. Křak

U pečicích nádob nesmí docházet k průsaku tuků a olejů přes glazuru.

Zapékací mísa s víkem - Eliška Kovandová

Výrobky z keramiky určené pro styk s potravinami musí být s ohledem na jejich použití vyrobeny tak, aby umožňovaly řádné čištění a aby po celou dobu své životnosti odolávaly čisticím, příp. dezinfekčním prostředkům a postupům.

točené jídelní soupravy dua Vanda&Valerie

Keramické výrobky určené pro styk s potravinami musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za normálních nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin nebo pokrmů v množství, které by mohlo ohrozit lidské zdraví, způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršit (ovlivnit) organoleptické vlastnosti potravin.

SMOKE šedý, šálek, keramický hrníček, hrnek, platina - bisqit

Konvička Hranečník, čajová konvička z kameniny - Keramika Strom

Dodržujete značení?

Keramické výrobky určené pro styk s potravinami při uvádění na trh musí být označeny v souladu s Nařízením EP a Rady č.1935/2004, článku 15.

Výrobky, které jsou určené pro styk s potravinami a ještě nejsou s potravinami ve styku, musí být označeny:

  • slovně ''pro styk s potravinami", nebo konkrétním označením jejich použití - čajová souprava, kávová souprava, konvička na čaj, lékovka, džbán na pivo, tác na pečivo apod.
  • symbolem znázorněným v příloze č.II, Nařízení nebo vyhlášce č.38/2001 Sb., příloha č.2

Pokud nebude výrobek určen pro styk s potravinami a spotřebitel by mohl použití keramického výrobku zaměnit a použít pro styk s potravinami, musí být výrobek označen ''určeno pouze pro dekoraci".

Tedy i například tácy nebo misky, které jsou určeny pouze k dekorativním účelům, musí být řádně odlišeny od výrobků určených pro styk s potravinami.

To samozřejmě neplatí pro vázy na květiny, kde je způsob použití asi všem jasný. :)

Dále musí být výrobky určené pro styk s potravinami označeny:

  • jménem nebo obchodním jménem a v obou případech adresou nebo sídlem výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za jejich uvádění na trh (to na Fleru zajišťuje veřejně viditelné sídlo v profilu prodejce)
  • odpovídajícím označením nebo identifikací, která umožní sledovatelnost materiálu nebo předmětu na trhu (výrobní číslo, katalogové číslo, číslo šarže apod.)
  • a pokud je to nezbytné, konkrétními pokyny, které mají být dodržovány při jejich bezpečném a vhodném užívání.

Tyto údaje musí prodejce uvést tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné.

Testace a kontroly...

Mimo samotný prodej chodí samozřejmě i ke keramikům kontroly. Ti pak musí dozorovému orgánu při realizaci státního zdravotního dozoru předložit celou řadu zkušebních protokolů a zkoušek svých hotových výrobků, hlíny a glazur.

Pro zajímavost - pokud keramik vyrábí různé druhy výrobků, třeba čajové, kávové  i jídelní soupravy z identických materiálů (hlíny, glazury apod.), ke zkouškám dává pouze výrobky, které zastupují vyráběný sortiment. Tedy pokud je používán pouze jeden typ hlíny a jedna vnitřní glazura (i na ústní okraj výrobků) - dává se ke zkoušce jeden typ vzorku o zhruba pěti kusech. Pokud však používá pestřejší spektrum materiálů, testuje se každý z nich. Podobně, jako to mají výrobci mýdel a kosmetiky.

bohatě glazovaná keramická mísa od slavkyleon

Jak na to v naší flerovské praxi?

Pro drtivou většinu keramiků je Fler maloobchodem, kde jde o prodej výrobku přímo spotřebiteli. Na to předpisy pamatují a nejsou tak utažené, jako ve velkoobchodě.

Povinné údaje proto snadno uvedeme:

  • na výrobku nebo jeho obalu
  • nebo na štítku či etiketě nějak připevněné k výrobku (nebo obalu)

Jméno, sídlo a zpracovatele totiž těžko můžeme z technických důvodů uvést přímo k našim výrobkům již ve výrobě, asi by to nebylo úplně krásné :).

Co když naším zákazníkem není přímo spotřebitel, ale například u nás na Fleru nakoupí organizace, která chce výrobky prodat dál na charitativní akci? Pak musí být ke všem výrobkům určeným pro styk s potravinami (a na všech úrovních obchodní činnosti) přiloženo písemné prohlášení, potvrzující, že výrobky splňují hygienické požadavky stanovené příslušnými předpisy.

 

ranní hrnek s "bezpečnostní ryskou" a talíř aby se Ti rohlík nepřetočil :), pomůcky pro bezpečné snídání všech notorických spáčů od luckyvo

Jak vidíte, dobří keramici nejsou jen skvělí designéři, ale i technici a technologové. Provozování keramiky v dnešní době vyžaduje - řekl bych - "renesanční" lidi. Musíme prostě být "multioboristi" a znáti potřebné z geologie, termiky, technologie pecí a pálení, chemie či mineralogie. Jako každý živnostník pak ovládat umění administrace, ekonomiky, marketingu a reklamy. Je nutné být dobrým logistikem, fotografem, ba dokonce i spisovatelem...
...no a nakonec snad i může člověk být ten keramik, hrnčíř, modelář... potter :-)

Keramici vám vyrobí i krásné jídelní tácy - tento květinový je od Hill.

Jak jako zákazník poznám dobrou jídelní keramiku?

Pokud si nejste jistí, jestli je váš vysněný kousek ozdoben bezpečnými barvami nebo vám do jídla "nepřibalí" trochu těch použitých glazur, vždy se před nákupem zeptejte jeho autora. Ten, který to s keramikou myslí vážně, nebude mít jistě problém proces osvětlit a případné papíry dodat.

Keramikům na Fleru pak doporučuji psát články a blogy a stále tak upozorňovat zákazníky, že poctivé řemeslo vyžaduje vždycky něco navíc.

Jak vidíte, není úplně jednoduché keramikem býti. Ve své tvorbě nezohledňujete jen svůj nápad nebo touhu, ale především zdraví zákazníka a bokem ještě celou řadu předpisů. Kdo ale propadl hlíně, nebude to brát jako omezení a vždy se se zákazníkem o procesu vzniku rád otevřeně pobaví. A tak si přejme, aby se v našem keramickém řemesle dbalo na řemeslnou čest.

 

Konvice pramen z kapradí, hrnčíř

 

Úvodní foto: na kruhu točená porcelánová dóza od Ema Mamisu