Ladislav Sutnar (1897-1976) proslul jako česko-americký designér, který přispěl do dějin světového designu mnoha ikonickými díly produktového a grafického designu. Jeho malířská tvorba je téměř neznámá a výstava, na kterou vás dnes zve Uměleckoprůmyslové museum v Praze, je první samostatnou výstavou Sutnarovy americké malby od jeho smrti.

Malování bylo přirozenou součástí jeho designérské práce již ve dvacátých letech, patřil k základním členům spolku Umělecká beseda, s nímž pravidelně vystavoval. Z několika desítek obrazů, které namaloval v Československu, se však dochovalo jen žalostné torzo. V USA začal intenzivně malovat až ve svých pětašedesáti letech poté, co byl penzionován. Malování a psaní se stalo jeho vášnivou životní náplní posledních patnácti let života.

Ladislav Sutnar: Venus, 1965 – 69

Svůj zájem o ženský akt poprvé představil v grafickém albu The Strip Street v roce 1963. Od roku 1964 nazýval své rozměrné obrazy, malované akrylovými barvami na sololitu, Venuše. Předcházely jim detailní geometrické studie, koláže, pastely, pečlivě propracovanou kompozicí reagoval na soudobou uvolněnou americkou malbu.

Ladislav Sutnar: Venus, 1970 - 76

V roce 1969 vystavil Venuše pod utopickým manifestem Joy-Art, jehož pozitivní vitalismus, humanismus a futurismus odkazuje k ideovým programům raných avantgard dvacátých let.

Záměrně se tak konfrontoval s mladou mediálně úspěšnou generací malířů zejména pop artu, kteří stejně jako on převzali mnohé prvky z americké reklamy a komerční vizuální kultury. Zatímco oni je použili ke kritice konzumní společnosti, Sutnar je zapojil do utopické vize „šťastnější a lepší budoucnosti“, v níž bude lidstvo zbaveno tíže materiálních starostí a obdařené dostatkem volného času. Tak si představoval 21. století a Joy-Art formuloval jako jeho umělecký mainstream, bytostně zdravý a šťastný, veselý a humánní. Akční, komunikující, hravé Venuše jsou ikonou Sutnarovy civilizační utopické vize.

Ve své době se Sutnarovi nepodařilo získat pozornost prestižních amerických galerií. V povědomí byl totiž zařazen jako špičkový designér, geometricky artikulovaná malba a utopický obsah Venuší vybočovaly ze soudobého amerického umění.

Tato výstava a doprovodná publikace chtějí ukázat Sutnarovy americké Venuše jako jedinečný, nezařaditelný a přitažlivý fenomén.

 

Další obrazy Ladislava Sutnara jsme pro vás přichystali do speciální redakční fotogalerie.

 

Monografii Ladislav Sutnar: Americké Venuše / U. S. Venus vydalo nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s UPM; poprvé souhrnně zpracovává Sutnarovo americké malířské dílo:

Monografie Ladislav Sutnar: Americké Venuše [ U.S.Venus]
texty: Tomáš Pospiszyl, Iva Knobloch, Karel Císař, Magdaléna Juříková, úvod Helena Koenigsmarková
grafická úprava: Štěpán Malovec
jazyková verze: česká s anglickým resumé
rozsah: 215 stran, 214 reprodukcí

Publikace poprvé zpracovává zajímavou a málo známou malířskou tvorbu designéra Ladislava Sutnara (1897-1976). Monografie je členěna do tří konvolutů.

V první části jsou prezentovány texty jednotlivých autorů, které se zabývají tématy, podstatnými pro interpretaci Sutnarovy malby – moderna, avantgardní utopie, pop-art a soudobé americké umění, soudobá reklama, vizuální design a erotičnost.

Následuje chronologický sled reprodukcí Sutnarových obrazů, k nimž se podařilo dohledat názvy a určit dataci na základě autorovy archivní dokumentace, darované Radoslavem L. Sutnarem do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Poslední část publikace je věnována vybraným ukázkám autorovy archivní dokumentace, která dokládá peripetie jedinečného životního a uměleckého osudu Ladislava Sutnara-malíře.

Monografie je doplněna faktografií podávající výčet malířské tvorby v pražském i newyorském období autorova života a ukazuje jeho malířskou tvorbu jako přirozený a integrální postoj ke světu a společnosti.

Grafická úprava Štěpána Malovce propojuje Sutnarovo malířské dílo s jeho interpretací i autorovými životními osudy v autentický, živý knižní celek, jehož přebal tvoří plakát jedné z nejtypičtějších amerických Venuší - ikon moderní civilizace.

Související publikace Ladislav Sutnar v textech (Mental Vitamins, editorka Iva Knobloch), která vyšla v péči nakladatelství Kant a Uměleckoprůmyslového musea v Praze, obsahuje četné Sutnarovy texty o volné tvorbě.

Vystavené obrazy pochází z majetku syna Radoslava L. a Elaine F. Sutnarových a Galerie Zlatá husa v Praze.

Ladislav Sutnar: U.S. Venus [Americké Venuše]
Kdy: 30. června - 11. září 2011
Kde: Galerie Rudolfinum Praha – malá galerie
Kurátorka: Iva Knobloch
Text: UPM