Po minulém kole na téma Ptačí říše se šperkaři, zapojení ve výzvě In-spirare, najednou ocitli v naprosto jiné oblasti. Také hýří barvami a tvary, ale jsou v ní pouze obrazy. Zato obrazy velice slavné - od pana malíře Gustava Klimta. A dostat do šperku alespoň část jeho tvarosloví, rebelie či geniality, to byl tentokrát úkol opravdu hodně náročný. Zajímá vás výsledek? ;)

TÉMA KOLA:
Malíř Gustav Klimt

Vytvořte jakýkoliv šperk inspirovaný některým z jeho obrazů, ať již vás inspirovala barevnost nebo část výřezu z jeho obrazu.
K popisu šperku vložte fotku obrazu, kterým jste se inspirovali, a napište pár vět, čím vás tento obraz zaujal (linie, barevnost, téma, ...) a proč.

Jako vždy se tohoto tématu zúčastnily členky čtyř Fler klubů s rozličnými technikami.

 

Rakouský malíř Gustav Klimt

... se narodil 14. července 1862 v Baumgartenu u Vídně jako druhý ze sedmi dětí chudého českého zlatníka a rytce Ernsta Klimta a jeho ženy Anny, rozené Finsterové.

Otec připravoval své syny na zlatnické povolání, ale Gustav projevoval výrazné kreslířské nadání a ve čtrnácti letech úspěšně absolvoval přijímací zkoušku na vídeňskou uměleckoprůmyslovou školu. Zároveň studoval malířství v ateliéru Ferdinanda Laufbergera a po jeho smrti pokračoval u profesora Bergera. Roku 1877 začal na stejné škole studovat i jeho bratr Ernst a to byl začátek jejich vzájemné spolupráce.

Spoluzakládal slavnou Vídeňskou secesi, což bylo sdružení rakouských výtvarných umělců.

Je také považován za jednoho z průkopníků symbolismu. Symbolismus je umělecké hnutí, jež mělo za cíl zobrazovat věci, které nelze racionálně popsat (nálady, emoce, myšlenky, city, ...).

Jedním z takových obrazů je Klimtova Květinová zahrada

Obraz byl zakoupen v roce 1910 přímo z výstavy spolku Deutsch-böhmischer Künstlerbund v pražském Rudolfinu německým odborem Moderní galerie (předchůdkyně dnešní Národní galerie v Praze) za tehdy velmi vysokou cenu 8 tisíc korun. Na jaře roku 1968 došlo k výměně deseti obrazů s mnichovskou Galerií Lodi a tento obraz byl mezi nimi. Protože celá akce proběhla mimořádně rychle, veřejnost se o ní dozvěděla, až když obrazy byly vyvezeny z Československa. V tisku potom proběhly články zpochybňující důvěryhodnost okolností celé transakce.

Díky císařově přízni získal Klimt zakázku na vytvoření obrazu představujícího interiér císařského divadla, za který posléze dostává císařské ocenění. Oficiální kritika Klimta opěvovala i zatracovala. Zatímco výzdoba stropů a lunet ve vídeňském Burgtheatru mu vynesla nejvyšší uznání císaře Františka Josefa v podobě Zlatého kříže za zásluhy, malby na strop auly univerzity ve Vídni byly naopak vnímány jako pornografické.

Klimtova tvorba se stále více odlišovala od akademismu jeho kolegů. Začal tvořit samostatně a jeho obrazy byly plné nevšedních prvků dekorativních linií, geometrických vzorů, křivek, spirál spletených vlasů a rostlinných motivů. Detaily vytvářely pocity dekadence, tajemného a erotického napětí, zacházely s barvou naprosto svobodně.

Klimt se zabýval malováním rozměrných alegorií a obrazů s mytickými tématy. Jeho hlavním předmětem byla samotná osobnost ženy. Maloval je ve všech pózách, emocích, až v jakýchsi citových extázích. Z obrazů Gustava Klimta září podobizny krásných žen, často ve zlatavé barvě. Maloval krásná ženská těla i rozkládající se kostry, ztvárnil věčný koloběh milování a umírání a vynesl na povrch sexualitu.

Gustav Klimt dostal zakázku na vytvoření obrazu představujícího interiér císařského divadla, za který v roce 1870 dostává císařské ocenění. (Viz svet-umeni.cz/gustav-klimt.)

Přítelkyně

Judith

Zlatá Adéla

Portrét Adély Blochové-Bauerové I. (1907), ovlivněný raně středověkým byzantským stylem.

Gustav Klimt, bratr Ernst a kamarád Franz Matsch pracovali na společných projektech. V roce 1890 se Klimt podílel na výzdobě schodiště v Kunsthistorickém museu ve Vídni. V roce 1892 umírá Ernst, a tak další zakázku má Klimt jen s Franzem Matschem - malby na zdi a stropě Velké haly Vídeňské university (Filosofie, Lékařství, Právo). V těchto dílech Klimt zcela zřetelně a okázale představil nový svět Nietzschova podobenství a Freudova podvědomí.

zdroj: Wikipedia

Klimt společně s několika dalšími umělci založil v roce 1897 uměleckou skupinu Vídeňská secese a stal se její vedoucí osobností. Vídeňská secese měla hlavní podíl na vývoji a rozvoji secese jako stylu života po celé Evropě. Zanikla rozchodem umělců v roce 1905. V témže roce maluje Klimt své první krajinomalby.

Kostel v Casserone /1913/

Pole květin

Asi nejslavnější obraz - Polibek

Vodní hadi

V roce 1911 získal v Římě první cenu za obraz Život a smrt.

Klimt si svým avantgardním uměním vysloužil četná ocenění, např. Zlatý řád meritu v roce 1888 za přínos do světa umění z rukou císaře Františka Josefa a Velkou cenu Antverp v roce 1895 za dekorace pro zámecké divadlo Esterházyů v Totisu v Maďarsku. Svými obrazy Klimt způsobil mnohé skandály a vyvolal vlny nenávisti ze stran kritiků.

Klimtovou celoživotní družkou byla Emilie Flögeová, která mu trpělivě odpouštěla jeho pletky s ostatními ženami. Klimt byl otcem nejméně čtrnácti dětí, jejich matkami byly často jeho modelky.

V roce 1917 byl Klimt zvolen čestným členem Akademií umění ve Vídni a v Mnichově. Zemřel ve Vídni 6. února 1918 a zanechal po sobě více než tři tisíce dokončených (a bezpočet nedokončených) děl. 

Určitě vás už zajímá, jak tedy promítly zdejší šperkařky jeho dílo do svých výrobků.

Pojďme na to.

Jako vždy máte neomezený počet hlasů

 #fler-anketa:3920#

 

 

PS: Ztracený obraz G. Klimta...

Shodou okolností zhruba před měsícem proběhla v tisku zpráva, že zahradník v galerii moderního umění Ricci Oddi v severoitalské Piacenze našel pytel, do něhož byl zabalen obraz Portrét dámy, který z galerie zmizel během rekonstrukce v roce 1997. 

Představitelé galerie se k nálezu odmítli vyjadřovat, dokud nebude ověřena pravost obrazu. Místní noviny nicméně přišly s informacemi, podle nichž byla na zadní straně plátna nalezena razítka, která tam byla umístěna při zápůjčce do jiné galerie. To by podle agentury AP naznačovalo, že se doopravdy jedná o ztracený portrét z pozdního období tvorby rakouského secesního mistra...

 

A jaké bude příští téma In-spirare? Africké masky!

 

 

Úvodní foto: Autor: Gustav Klimt – 1. The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202. 2. Neue Galerie New York, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=153485

Zdroje: Lidovky.cz
Wikipedie
https://www.geops.cz/