In-spirare a pokračování meziklubových hrátek čtyř různých klubů nad jedním tématem se tentokrát inspirovalo stavbami. A mohly to být kostely, brány, kapličky, jednotlivé stavby nebo detaily z nich - třeba kostelní okno, gotické zdobení, staré fresky, iónské sloupy... Pojďte se podívat na čerstvou várku 25 šperků a na to, jak odlišně jde jeden podnět vnímat čtyřmi různými technikami. Jak promítly šperkařky stavby do svých výrobků?

A protože nelze popsat krátkým textem širokost všech architektonických stylů, máme pro vás alespoň užší výběr zajímavých zdobných prvků staveb. Možná, že je v těchto nových špercích objevíte ;-)

Brána

...je stavební prvek, umožňující průchod obrannou linií do nitra opevněného celku. Má zpravidla bezpečnostní charakter. Právě proto, že brána je hlavním komunikačním prvkem, oddělujícím nebezpečný a divoký svět „vně“ a relativně bezpečný a civilizovaný svět „uvnitř“, nabývá také význam symbolický a reprezentativní. Branami byla opatřována většina druhů starověkých a raně novověkých opevnění, nacházely se tedy u hradů, paláců, klášterů atd. Tyto brány se také objevují na některých erbovních znacích měst.

Známá je třeba Matyášova brána Pražského hradu.

Klenba

...je samonosná, vzhůru vypouklá stavební konstrukce, která se užívá na zastropení a zakrytí prostoru. Podobně jako oblouk využívá toho, že váha klenby se přenáší na její podpory, a to ve svislém i vodorovném směru. Tyto klenby jsou typické hlavně pro gotickou architekturu.

Diamantová klenba

  Vějířová klenba

Palmová klenba

Síťová klenba

Oblouk

...je „dvourozměrná“ klenba, bývá součástí kleneb a má s nimi mnoho společného.

Monumentální kamenné oblouky, brány a mosty se stavěly převážně ve starověkém Římě obvykle s (půlkruhovou) klenbou. Románský styl vystřídaly lehčí a často bohatě profilované gotické konstrukce. Renesance se vrátila k římským vzorům, okna i dveře jsou zpravidla obdélníkové, s kamenným ostěním. Také barokní sloh přináší rozmanité tvary kleneb. V 19. století nastoupila funkcionalistická architektura, která začala objevovat možnosti oblouků železobetonových a ocelových.

Římský obloukový most

Gotický oblouk

A v neposlední řadě jemné akcenty

...různé ornamenty jako akanty, arabesky, draperie, fabiony a další, které celou stavbu zjemňují a působí jako šperky. Často se stavitelé inspirují rostlinnou říší, například u akantů.

akanty

kartuše

feston

palmeta

ornamenty

 

Tolik opravdu jen maličkatý nástin toho, z čeho jsme čerpaly. Pojďte se podívat na výsledek :)

Hlasovat můžete neomezeně a dlouho :)

Potěší nás, když kromě pár hlasů připojíte pod článek i své pocity ze šperků.
Našli jste v nich konkrétní architektonické hrátky?

#fler-anketa:3263#

 

 

Zdroje: Wikipedia.org