Chcete začít prodávat na Fleru, budete to mít ale jenom jako „vedlejšák“. Jaké budete mít povinnosti a kolik budete platit daně? Kde se projeví, že je podnikání vedlejší činnost? 

Co je to hlavní nebo vedlejší činnost?

Každý podnikatel musí být přihlášený k dani z příjmu, k zdravotnímu a sociálnímu pojištění. I když je zároveň zaměstnanec nebo státní pojištěnec.

Více viz článek Podnikání pro začátečníky.

 

Zdravotní a sociální pojištění rozlišují podnikání na hlavní a vedlejší činnost.

Neznamená to, že musíte porovnávat, čím si vyděláte více – jestli zaměstnáním nebo podnikáním.

Funguje to tak, že pokud splňujete podmínky, které vyjmenovává zákon, můžete brát své podnikání jako vedlejší činnost a využívat výhody, které to přináší.

Když se ani v jednom bodě nenajdete, musíte se řídit pravidly pro hlavní činnost.

Naušnice PLUS MÍNUS od notasheep

 

V čem je vedlejší činnost výhodná?

- aktualizováno pro rok 2019!

Proč se vůbec o vedlejší činnost zajímat? K čemu to je dobré?

Jednoznačnou výhodou je, že podnikatel s vedlejší činností platí zdravotní a sociální pojištění podle toho, kolik si vydělal. Při malém zisku bude platit málo, nebo vůbec.

Oproti tomu podnikatel s hlavní činností platí zdravotní a sociální pojištění vždy, bez ohledu na zisk. Už od prvního dne podnikání, i když si ještě nic nevydělal. A to minimálně 2 208 Kč měsíčně na zdravotní pojištění a 2 388 Kč na sociální pojištění (částky pro rok 2019).

Proto se hlavně v počátku podnikání, když se teprve rozjíždíte, podívejte, jestli nesplňujete některou z podmínek podnikání jako vedlejší činnosti.

Finančně je výhodnější začít podnikat postupně, při práci nebo například při rodičovské. Pokud nepotřebujete do podnikání skočit rovnýma nohama, začněte s ním pozvolna včas. Dokud splňujete podmínky pro vedlejší činnost. Díky tomu jste trochu hájeni a můžete platit menší odvody pojištění.

Při vyšším zisku se rozdíly mezi hlavní a vedlejší činností stírají. Jakmile vám skutečně vypočtené pojištění vyjde vyšší než to minimálně určené, platíte při hlavní i vedlejší činnosti stejně.

 

Kdy je podnikání vedlejší činnost?

Podnikání můžete mít jako vedlejší činnost, když splníte některou z podmínek:

 • máte zaměstnání (podrobněji v samostatné kapitole)
 • jste na mateřské dovolené u svého zaměstnavatele (NE mateřská vypočítaná z podnikání)
 • jste na rodičovské dovolené, pobíráte rodičovský příspěvek
 • pečujete o dítě do 7 nebo dvě děti do 15 let (pozor, tento důvod platí jen pro zdravotní pojištění, podrobněji v samostatné kapitole)
 • studujete a je vám do 26 let
 • pobíráte starobní nebo invalidní důchod
 • další méně obvyklé důvody najdete v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a v zákoně o důchodovém pojištění

 

fotoalbum od hakybaky

 

Podnikání při zaměstnání

Zdravotní a sociální pojištění mají pro kombinaci podnikání + zaměstnání různá pravidla.

Pokud máte alespoň minimální mzdu 13 350 Kč v roce 2019 (12 200 Kč v roce 2018), odchází z vaší mzdy zdravotní i sociální pojištění a vaše podnikání je vedlejší činnost. Splníte tak podmínku vedlejší činnosti pro zdravotní i sociální pojištění.

Máte-li mzdu nižší, trochu se to komplikuje. Zdravotní pojištění je přísnější a požaduje platbu zdravotního pojištění ze zaměstnání alespoň z minimální mzdy. Sociální pojištění má mírnější pravidla. Stačí, když máte jakoukoli mzdu, ze které se odvádí sociální pojištění. Může to být i pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti se mzdou 3 000 Kč a více. Tak se může stát, že z hlediska zdravotního pojištění budete mít podnikání jako hlavní činnost, ale z hlediska sociálního pojištění jako vedlejší.

Platbu zdravotního pojištění z minimální mzdy můžete u svého zaměstnavatele odvádět i při nižší mzdě, tím si zajistíte podnikání jako vedlejší činnost z pohledu obou pojištění. Ukážeme si to na příkladech:

Příklady:

 • zaměstnání s částečným úvazkem na pracovní smlouvu, mzda je 15 000 Kč → podnikání je vedlejší činnost pro zdravotní i sociální pojištění
 • zaměstnání s částečným úvazkem na pracovní smlouvu, mzda je 10 000 Kč a z této částky je odváděno zdravotní i sociální pojištění → podnikání je vedlejší činnost pro sociální pojištění, ale hlavní činnost pro zdravotní pojištění (zdravotní pojištění ze zaměstnání není z minimální mzdy)
 • zaměstnání s částečným úvazkem na pracovní smlouvu, mzda je 10 000 Kč, ale zaměstnanec se se svým zaměstnavatelem domluvil, že mu bude srážet zdravotní pojištění z minimální mzdy (z 13 350 Kč) → podnikání je vedlejší činnost pro zdravotní i sociální pojištění
 • zaměstnání na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč, ze kterého se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění → podnikání je hlavní činnost z hlediska zdravotního i sociálního pojištění 

TO-DO blok PAPER-MINT od JiL

 

Podnikání při mateřské, rodičovské, studiu, důchodu apod.

Pokud jste na mateřské nebo rodičovské dovolené, studujete (do 26 let) nebo pobíráte invalidní nebo starobní důchod, jste státní pojištěnci.

Potom je pro vás podnikání vedlejší činností a máte úlevy z plateb zdravotního a sociálního pojištění. Budete platit jen podle zisku.

Jak si prodloužit vedlejší činnost po rodičovské

Jestliže vám skončilo pobírání rodičovského příspěvku, můžete si vedlejší činnost ještě prodloužit, alespoň pro zdravotní pojištění.

Stačí si na zdravotní pojišťovně vyřídit „péči o dítě do 7 let nebo dvě děti do 15 let“.

Pro zdravotní pojištění bude vaše podnikání nadále vedlejší činnost a máte stále výhodnější režim pro placení zdravotního pojištění.

Pozor ale u sociálního pojištění. To “péči o dítě” neuznává jako důvod pro uznání vedlejší činnosti, proto je v tomto případě pro sociální pojištění vaše podnikání hlavní činnost.

Další nevýhodou je, že u péče o dítě je nutná tzv. “celodenní péče o dítě“. Při ní nesmí školkové dítě zůstávat ve školce po obědě (povolená doba je omezená na 4 hodiny denně), školák nesmí chodit do družiny.

Proto se vyplatí prodloužit pobírání rodičovského příspěvku na maximum – do 4 let. U pobírání rodičovského příspěvku totiž není omezeno, jak dlouho bude dítě starší než 2 roky ve školce. Navíc je podnikání vedlejší činností pro zdravotní i sociální pojištění, takže můžete ušetřit na platbách pojištění. 

ÚČET, PROSÍM! od Little Rock Star

 

Jak se platí zdravotní a sociální pojištění

V průběhu prvního roku nemusíte platit žádné zálohy. Doplatíte vše až po konci roku podle toho, jaký jste měli zisk.

V dalších letech budete platit zálohy podle toho, jaký vám vyšel v minulém roce zisk.

Při zaměstnání nemusíte platit zálohy na zdravotní pojištění ani v dalších letech, vždy doplácíte až najednou po podání přehledu za uplynulý rok. Jestli nechcete mít velký doplatek, můžete klidně zálohy průběžně platit.

Při nízkém zisku nemusíte sociální pojištění platit vůbec, ani doplatek za uplynulý rok, ani zálohy na další rok. Hranicí je v roce 2019 zisk nižší než 78 476 Kč (v roce 2018 to bylo 71 950 Kč) za celý rok podnikání. Tento limit se krátí za každý měsíc, kdy jste nepodnikali. Dejte si na to pozor při zahájení podnikání, nebo když ho přerušujete nebo obnovujete.

Po konci každého roku si vypočítáte zisk, z něj platbu zdravotního a sociálního pojištění. Porovnáte se zaplacenými zálohami a doplatíte zbytek, nebo si necháte vrátit přeplatek.

 

Sazby zdravotního a sociálního pojištění

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění se platí 13,5 % z vyměřovacího základu (z poloviny zisku).

Při podnikání jako hlavní činnosti je minimální měsíční platba 2 208 Kč (částka pro rok 2019).

Sociální pojištění

Sazba sociálního (důchodového) pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu (z poloviny zisku). Můžete se přihlásit i k nemocenskému pojištění, ale to není povinné.

Kdo má podnikání jako hlavní činnost, musí zaplatit každý měsíc minimálně 2 388 Kč (částka pro rok 2019).

 

Příklady výpočtu pojištění při hlavní a vedlejší činnosti

Martina má zisk z podnikání 100 000 Kč, pobírá rodičovský příspěvek do 4 let.

 • zdravotní pojištění - vedlejší činnost -> 13,5 % z poloviny zisku = 6 750 Kč
 • sociální pojištění - vedlejší činnost -> 29,2 % z poloviny zisku = 14 600 Kč
 • celkem zaplatí na pojištění 21 350 Kč

Mirka má zisk z podnikání 100 000 Kč, rodičovský příspěvek jí skončil ve třech letech. Syn chodí ze školky po obědě domů. Má na něj nahlášenou "péči o dítě".

 • zdravotní pojištění - vedlejší činnost -> 13,5 % z poloviny zisku = 6 750 Kč
 • sociální pojištění - hlavní činnost -> 29,2 % z poloviny zisku, alespoň 12krát minimální platba = 28 656 Kč
 • celkem zaplatí na pojištění cca 35 000 Kč

Michala má zisk z podnikání 100 000 Kč, rodičovský příspěvek už nepobírá. Synovi jsou 3 roky a chodí do školky na celý den.

 • zdravotní pojištění - hlavní činnost -> 13,5 % z poloviny zisku, alespoň 12krát minimální platba = 26 496 Kč
 • sociální pojištění - hlavní činnost -> 29,2 % z poloviny zisku, alespoň 12krát minimální platba = 28 656 Kč
 • celkem zaplatí na pojištění cca 55 000 Kč

Jak je vidět, s nižším ziskem se vyřízení vedlejší činnosti finančně hodně vyplatí.

Petra má zisk z podnikání 500 000 Kč a pobírá rodičovský příspěvek.

 • zdravotní pojištění - vedlejší činnost -> 13,5 % z poloviny zisku = 33 750 Kč
 • sociální pojištění - vedlejší činnost -> 29,2 % z poloviny zisku = 73 000 Kč
 • celkem zaplatí na pojištění 106 750 Kč

Pavla má zisk z podnikání 500 000 Kč, podnikání má jako hlavní činnost.

 • zdravotní pojištění - hlavní činnost -> 13,5 % z poloviny zisku, alespoň 12krát minimální platba = 33 750 Kč
 • sociální pojištění - hlavní činnost -> 29,2 % z poloviny zisku, alespoň 12krát minimální platba = 73 000 Kč
 • celkem zaplatí na pojištění cca 106 750 Kč

Pozn.: Celkové roční částky budou ve skutečnosti o pár korun nižší kvůli zaokrouhlení záloh.

Při vyšším zisku je tedy jedno, jestli máte podnikání jako vedlejší nebo jako hlavní činnost. Zaplatíte stejně.

brož "Hard worker" od LopLop

 

Jste v jiné situaci?

Chcete poradit, jestli bude podnikání hlavní, nebo vedlejší činnost?

Napište do komentářů, odpovíme nebo doplníme vaši situaci do článku.

Tužka

 

Autorka je účetní a lektorka. Píše web pro začínající podnikatele www.vysvetlovnik.cz.