O základních principech serigrafie jste se ve Fler MAGu mohli dočíst v předchozím článku pod názvem Umělecký sítotisk. Když už víme jak a co vše k vytvoření serigrafie potřebujeme, nechme se inspirovat umělci a výtvarníky, kteří si tuto uměleckou sítotiskovou techniku oblíbili. Někteří nejen oblíbili, ale stali se sítotiskovými průkopníky na poli uměleckém a určitě stojí za to, si jejich tvorbu připomenout.

Jindřich Havlík - serigrafie (2011)

Jak poznáte serigrafii?
Na detailu fotografie tisku vidíte jednotlivé vrstvy tištěných barev. Rozdíl mezi serigrafií a digitálním tiskem poznáte pouhým hmatem. Vrstvy sítotiskových barev na potištěném papíře vás "propojí" se serigrafií.

Pustit se do psaní článku o serigrafii a nezačít Andy Warholem, to snad ani nejde.

Andy Warhol - Mick Jagger 1975

Hledáme začátek

Počátky moderního uměleckého sítotisku začínají ve Spojených státech amerických i v Evropě v období mezi dvěma světovými válkami. Mezi průkopníky serigrafie patří Antony Velonis, který v roce 1938 zasvěcuje do této techniky další umělce. Přispěl zásadní měrou k rozšíření a rozvoji serigrafie po celém světě.

Antony Velonis - Half -Ton Fish (1938), "6:30 P. M." (1938)

V roce 1940 zakládá dvanáct umělců skupinu Silk Screen Groups. Následně v roce 1942 vzniká oficiální umělecký termín - Serigrafie. Vznikají další výtvarné skupiny National Serigraph Society, Print Club, které sdružují umělce - tiskaře, pořádají putovní výstavy a představují serigrafii celému světu.

Serigrafie v Evropě

V západní Evropě se vyvíjí umělecký sítotisk především ve Francii a západním Německu. Novou grafickou techniku rozvíjí řada umělců. Vznikají první diskuze o tom, zda je serigrafie skutečnou originální uměleckou technikou. Hlavně v těch případech, kde se používají nové fototechnické metody a umělci tisknou i tisícové náklady, protože poptávka veřejnosti rychle narůstala. Vznikají tzv. multiply - vysokonákladové tisky bez signování a značení grafik. Problém s multiply vyřešili umělci sami. Stejně jako u litografie se stanovil limit - náklad 200 ks tisků z jedné originální serigrafie.

Willi Baumeister - serigrafie

Richard Hamilton - Bathers (1967)

Dorr Bothwell - Sign and Portents (1947)

Ve Francii, Německu a Anglii vznikají v 50. a 60. letech významné sítotiskové dílny, které přispěly ke zkvalitnění technologie sítotisku. Výtvarníci vzájemně spolupracují a experimentují.

Lars Gunnar Nordström - Komposition (1956)

 

Šedesátá léta a pop art

Nástup serigrafie v tomto období byl spjat s tvorbou uměleckých osobností, které jsou spojeny s novým směrem pop art. I přesto, že pop art vznikl v Anglii, američtí tvůrci techniku uměleckého sítotisku dovedli k dokonalosti. Přispěli hlavní měrou k tomu, že se serigrafie stala jasnou uměleckou technikou a byla přijata mezi grafické techniky.

Roy Lichtenstein - M-Maybe (1965), Blonde (1978)

Roy Lichtenstein - The Living Room

Andy Warhol - Marilyn Monroe, všem dobře známý obraz v různě barevně tištěných variacích, a tady něco pro hračičky.

Umělecký sítotisk si osvojili i umělci a malíři, kteří se ve své tvorbě věnovali nejen příbuzným grafickým technikám, ale i užité malbě. Zde můžete vidět příklady některých serigrafií:

Victor Vasarely - Pengo Z (1975)

Viktor Vasarely - Stripes C (1989)

LeRoy Nieman - Fencing at Munich Olympics (1972)

Eyvind Earle - Alamo Pintado (1975)

Arman Pierre Fernandez - Hydra (1979)

Will Barnet - Interlude (1982)

Marco Spalatin - Quantum (1989), Akumal (2001)

 

Současná serigrafie

Žijeme v moderní době. Dnešní umělci, kteří pracují s uměleckým sítotiskem, používají ke svému vyjádření kromě vlastního rukopisu i fotografie, skenery a počítače, kterými lze získat a upravit snímek. Princip sítotisku je ale vždy zachován, stejně tak hranice 200 ks tisků z jedné originální sítotiskové šablony.

Přesto si serigrafie zachovává svou tradiční tvář. Umělci vytváří a tisknou serigrafie z vlastní kresby, předlohy pro osvit kreslí ručně nebo štětcem přímo na sítotiskovou šablonu.

Jerzy Nowosielski - Study of an Unknown Lady (1997)

Kendrick Kidd - serigrafie

Andis Applewhite - Secret (2008)

Andis Applewhite - Bearing Bridges (2008), Vir (2007)

Loi"c Doudou - Serigrafie (2009)

Anne Laddon - Brownie Hawkeye, My Cycle

Tim Biskup - Asylum 4 (2008) - sedmdesátibarevný sítotisk

Tim Biskup

Robert Howsare - FuckHut II. (2012)

Paul Barron - My Other Gun is a Bike (2010)

Shepard Fairey - Hello Kitty (2010), Compassion (2010)

Shepard Fairey - Barack Obama "HOPE" poster

 

Česká serigrafie

Sítotisk do Čech dovezl pan Tomáš Baťa, který ho využíval pro reklamní a průmyslové účely. Široké využití sítotisku ale přišlo až po 2. světové válce, kdy si američtí vojáci potiskovali vojenskou techniku písmeny a číslicemi. K tomu jim sloužila tzv. příruční sítotisková tiskárna ve tvaru kufříku. Šikovní čeští reklamní pracovníci si toho všimli a začali hned techniku sítotisku rozvíjet.

Mezi českými umělci najdeme řadu všestranných výtvarníků, kteří s technikou serigrafie pracovali a pracují, např. Jiří Kolář, Miloš Urbásek, Radoslav Kratina, Jan Kubíček. Mezi významné představitele poválečného abstraktního umění patří Dalibor Chatrný.

Dalibor Chatrný - Sítotisk (1973)

Dalibor Chatrný - Sítotisk (1963)

Miloš Urbásek - Série O (1973)

Radoslav Kratina - Kruhy, Barbora Heřmanová - Potok (2011)

Karel Malich - Serigrafie (2007), Serigrafie (2008)

Tip!
Serigrafie Karla Malicha si můžete osobně prohlédnout na jeho právě probíhající výstavě v Jízdárně Pražského hradu, které trvá od 1. 2. do 8. 5. 2013.

Juraj Jakubisko - Grácie (2002), Třetí milenium (2002)

Jan Tichák - Serigrafie (2011)

Pan profesor Tichák je mimo jiné lektorem na každoročním workshopu Serigrafie, který vždy na podzim pořádá Sítotiskový svaz ČR. I letos se na workshop těším, vždy je to příjemné setkání výtvarníků, kteří řádí mezi sítotiskovými barvami jako Warhol.

Tip!
Práce výtvarníků z minulých workshopů najdete na webu Sítotiskového svazu ČR v této fotogalerii.

Serigrafii najdete také na Fleru v kategorii Umění.