Co je sítotisk
Sítotisk je v zásadě jednoduchá tisková technika. Její princip spočívá v tom, že se těrkou protlačuje barva skrz průchodná místa v obrazové šabloně, které se říká síto. Takové síto je vlastně dřevěný nebo hliníkový rám, na kterém je napnuta syntetická sítovina. Propustnost barvy se řídí velikostí ok v sítovině. Takový rám s obrázkem vyvolaným na sítovině pak přiložíte třeba na tričko a barvu jednoduše protlačíte gumovou těrkou. Pokud bychom chtěli sítotisk pojmenovat jako tiskovou techniku, nazvali bychom ho – průtiskový způsob tisku.

Můžete se také setkat s názvy jako serigrafie nebo šablonový tisk.
Trocha historie

Sítotisk byl vynalezen na Dálném východě. Japonci a Číňané napínali na rámy sítovinu z pravého hedvábí a potiskovali tak hlavně látky. Později hedvábí nahradily tkaniny ze syntetických materiálů nebo kovových drátků. V USA se tato technologie velmi rozvinula ve dvacátých letech a odtud ji po 2. světové válce americká armáda přivezla do Evropy. Do Československa tuto techniku jako první přímo z USA přivezl Tomáš Baťa. Sítotisk se používal především v reklamě, průmyslu a užité grafice. Určitě nejvýznamnějším tiskařem se stal Andy Warhol se svými pop-art barevnými plakáty a obrazy s Marilyn Monroe. V poslední době je tento způsob tisku velmi oblíbená moderní grafická technika, protože se výborně hodí k rychlému tisku při větších sériích.
Předtisková příprava šablony - motiv

Pro jednoduchý domácí sítotisk na textil je do začátku dobré osvojit si kvalitní výrobu šablony a nacvičit si zručnost při vlastním tisku. Pro základ je vhodné naučit se nejdříve jednobarevný tisk jednou barvou, třeba černou. V našem případě doporučuji k těmto účelům a do začátku zakoupit si zde na Fleru akční balíček od sítotiskové firmy Sitaservis – Materiál pro sítotisk.
Důležité je zvolit si správný motiv, který chcete tisknout. Můžete si připravit vlastní kresbu, grafický motiv zpracovaný v počítačovém programu nebo i fotografii. Důležité je, aby obrázek byl čitelný a jednobarevný, nejlépe černobílý, kresba lihovým fixem či rastrovaný obrázek. 

Výroba sítotiskové šablony


Napínání síta
Pro kvalitu samotného tisku je nutná pečlivá příprava síta. V domácích podmínkách vám pro napnutí sítotiskové šablony postačí dřevěný rám, sítovina a nastřelovací sponkovačka. Sítoviny pro sítotisk se vyrábějí v různé jakosti a hustotě. Zvolená hustota ovlivňuje také propustnost barev a kvalitu tisku. Velká oka dobře propouští pastózní barvy na textil a hustá sítovina je naopak vhodná pro potisk nesavých materiálů jako je papír, kov a PVC. Silné vrstvy barev, a tedy vysoká propustnost, jsou žádány při potisku savých materiálů, zejména při potisku textilu.Sítovinu ustřihneme o něco větší než je rám a postupně napínáme a nastřelujeme na rám, stejně jako malíř napíná plátno na rám budoucího obrazu. Velmi důležité je co největší možné napnutí sítoviny. Když si uvědomíme, že ve výrobě tuto sítovinu stejnoměrně napínají pneumatické napínáky, bude nám jasné, že je třeba vynaložit hodně sil.
Odmaštění sítoviny

Takto natažený rám se sítovinou musíme nejdříve odmastit. Pro tento účel existují speciální chemické přípravky. Odmaštění je velmi důležité, aby později při nanášení emulze dobře přilnula na síto, a tím mělo síto i dlouhou životnost při tisku. Odmaštěné síto a dřevěný rám z obou stran pečlivě vysušíme.


Nanášení emulze
Na čisté síto je třeba rovnoměrně nanést světlocitlivou emulzi, po jejímž zaschnutí je síto připravené k osvitu. Síto pak spolu s připraveným motivem osvítíme speciálním zdrojem světla. Pro dokonale ostré kontury je lepší použít bodový zdroj světla.Připravíme si tedy ovrstvovací nerezové korýtko a fotocitlivou emulzi. S tímto druhem emulze pracujeme vždy ve fotokomoře nebo temné místnosti. Emulze je velmi citlivá na světlo a pro zdárné vytvoření šablony je tma podmínkou. Většinou lze emulzi koupit ve dvou složkách, které spolu den předem smícháte a necháte 24 hodin stát, aby se emulze zbavila bublinek. Druhý den ji můžete použít. Existuje několik druhů emulzí. Záleží na tom, jakými barvami budete tisknout. Pokud zvolíte ekologicky šetrnější barvy ředitelné vodou, musíte si zakoupit emulzi vodě odolnou,  použitelnou pro tento druh barev. Stejně tak pro barvy ředidlové existuje emulze k tomu určená. Můžete použít i speciální emulzi vhodnou pro oba typy barev. Každá z těchto emulzí má svoje výhody i nevýhody. Vodě odolná je myslím nejšetrnější i vzhledem k volbě barev.Do korýtka si nalijeme emulzi. Korýtko přiložíme přímo na vypnutou sítovinu. Tahem směrem nahoru stejnoměrně nanášíme emulzi. Natahujeme z obou stran. Poslední tah korýtkem by měl být z té strany, kde se tiskne, kam se klade barva.Rovnoměrnost nanesení emulze si můžete zkontrolovat, když se skrz rám podíváte v šeru. Uvidíte tahy korýtkem a jeho stopu okraje. Případné nestejnoměrnosti, můžete opravit znovu projetím korýtka. Nyní se musí emulze zasušit. Ve výrobě (v sítotiskových firmách) slouží k sušení natažených sít speciální boxy se stálou teplotou. Nám postačí fén v bezpečné vzdálenosti od síta. Rám otáčíme, aby se emulze pečlivě zasušila na všech částech sítoviny.


Přenos motivu na fólii
Mezitím co se nám suší emulze na sítu, zapracujeme na přenosu svého motivu na fólii, kterou budeme potřebovat pro následný osvit. Je to jednoduché. Pokud máme kresbu lihovým fixem na papíře, zakoupíme si vhodnou fólii a motiv na ni přeneseme přes kopírku. Pokud máme motiv zpracovaný v grafickém programu, jednoduše ho na speciální fólii vytiskneme laserovou tiskárnou.Důležité je, že když se podíváme skrz fólii na světle, měla by všechna černá místa být 100% černá a všechna místa, kde není kresba 100% průhledná.


Vlastní osvit síta

Pro osvit potřebujeme halogenovou žárovku 500W, průhlednou tabuli skla, knížky na zatížení, černý papír, sítotiskový rám s rovnoměrně nanesenou a zasušenou emulzí, motiv na fólii.

Na kvalitní osvit má vliv hned několik faktorů – síla zdroje světla, vzdálenost bodu světla od síta, síla nánosu emulze, kvalitně zpracovaný černý motiv na fólii. Ve výrobě se síta osvěcují pomocí speciálních osvitových jednotek, kde je síto s fólií pevně uchyceno ve vakuovém kopírovacím rámu. V domácích podmínkách nemáme ani osvitovou jednotku, ani vakuový rám. Pracujete tedy každý, jak si co doma v provizorních podmínkách vyrobíte. Já osvěcuji v koupelně.Na sklo si položím fólii s motivem. Na ní si vyměřím, jak umístím síto s emulzí. Zakryji papírem a zatížím knihami. Musí se docílit co nejtěsnějšího kontaktu fólie a sítoviny. Pokud se vám bude fólie od síta odchylovat nebo vznikne mezera, světlo vám motiv špatně osvítí a ten pak bude neostrý a rozmazaný.


Doba osvitu
Čas je velmi důležitý. Nelze přesně určit jak dlouho máte na síto svítit. Záleží hlavně na síle zdroje osvitu, vzdálenosti, druhu, síle a stáří emulze. Doporučuji v tomto případě udělat si osvitovou zkoušku. Já někdy svítím 500W halogenem 6 minut, někdy 8 minut a někdy taky jen 4 minuty. Chce to vyzkoušet.Po osvitu sundám knihy, fólii. Síto ve vaně nejdříve pokropím z obou stran studenou vodou a nechám chvilku odpočinout. Díky vodě emulze na neosvícených místech nabobtná a bude se lépe vyplachovat.Pak proudem vody vypláchnu emulzi ze všech neosvícených míst. To jsou ta, která černými místy zakrýval motiv na fólii. Těmi světlo neprochází na světlocitlivou vrstvu síta. Tato vrstva se dostatečně nevytvrdí, a po osvitu ji tedy lze vymýt. Osvícená místa síta poté nepropouštějí ani vodu ,ani později barvu, zatímco motiv je propustný. Síto opět dobře zasušíme fénem. V sítotiskových provozech se celý proces vymývání, a tam kde se pracuje s vodou, odehrává v tzv. vyvolávací vaně.Takto připravené síto už prochází pouze drobnými úpravami jako je retušování, abychom dosáhli stoprocentně kvalitního tisku bez chyb. Retušujeme opět emulzí, ale v tomto případě štětcem. Vykryjeme tak ručně všechny chybičky, zasušíme fénem a opět osvítíme, ale už bez fólie a zátěže.
Kvalitně vyvolané síto poznáte tak, že by se při vyplachování strana, která se pokládá při tisku na tričko, pod prsty neměla mazat jako mýdlo. Pokud se maže a smeká, byl osvit krátký a chce to prodloužit osvitový čas aspoň o minutu. Ve výrobě se síta proplachují tzv. vodní wapkou, doma mi stačí upravený konec sprchy.

 


Závěrem
Existuje však ještě celá škála postupů přípravy síta pro tisk. Můžeme se setkat s malbou litografickou tuší nebo křídami přímo na síto, se šablonami ze staniolu a tenkých hliníkových fólií, či dokonce s potištěným pauzovacím papírem nahrazujícím fólii s motivem - pro osvit síta. Výběr vhodného technologického postupu závisí na druhu požadovaného tiskového výsledku, a také na zkušenosti tiskaře, hlavně však samozřejmě na technickém vybavení. V umělecké oblasti využití sítotisku, ale i u jednotlivých tiskových zakázek, kde není kladen důraz na přesnost, se také využívá technika přímé malby vykrývacím roztokem na síto nebo se šablona vyřezává z papíru, který se při tisku pouze připevní na sítotiskový rám.

Výhodou sítotisku je velký nános tiskové barvy, neomezené možnosti volby potiskovaného materiálu a efektivnost i při nižších tiskových sériích.

Sítotisková šablona je připravena a v příštím díle už budeme tisknout.

Děkujeme prodejci Svatka Tewa za článek.