Tentokrát přicházíme po delší pauze... Tak nějak se ten život převrátil vzhůru nohama, šperky šly stranou a my jsme se - stejně jako vy - věnovali všemu možnému, jen ne tvorbě. Ale i tak tam někde hluboko v hlavě čekala MASKA. Masky jsou oblíbené, pomáhají nám získat jinou identitu, sebevědomí, protože pod masku není vidět. Dovolí nám vyzkoušet si věci, na které bychom si v běžném životě netroufli, neboť v anonymitě masky je to jednodušší.

Ale to je naše evropské pojetí masky. Samozřejmě existuje i jiný účel masky a o ten nám tentokrát v meziklubové výzvě In-spirare jde. Dokážeme vytvořit šperk nebo výjimečný kousek na téma "Africké masky"?

Quenn Mother Pendant Mask Iyoba. Zdroj: Pinterest.com

Takže ta maska, co čekala tam někde vzadu v hlavě, byla jiná...

Byla to maska, kterou lze vyjádřit jakoukoliv část života od narození až po smrt a jakoukoliv emoci, co nás tíží nebo naopak uvolňuje z napětí a stresu. Byla to AFRICKÁ MASKA - téma rozsáhlé jako život sám.

Festival masek FESTIMA

Festival masek FESTIMA. Zdroj: matzuri.com.

Jako vždy se nad tímto tématem sešly členky čtyř různých klubů se svými technikami, aby ukázaly, že i tak speciální věc, jakou je africká maska, lze převést do šperku.

Téma je náročné pro všechny šperkaře, toto je hlavně pro odvážné - bylo totiž zpracováno mnohými výtvarnými technikami, ale šperkařinou jen v malé míře. Takže jsme šli cestičkami, jež nejsou moc prošlapané, a vy můžete posoudit, jak jsme to tentokrát zvládli. 

Tradiční africká maska má vždy tvář a většinou bývá stylizovaná. Je to tvář buď lidská, nebo zvířecí a vyjadřuje podstatu této bytosti, ne přesnou kopii vzhledu. Jsou na ní zdůrazněné rysy a vlastnosti, jež mají hrát hlavní roli v rituálu nebo tanci.

 Festival masek FESTIMA. Zdroj: matzuri.com.

Není v mých silách popsat zde podrobně téma, jež se prolínalo a ještě prolíná celým životem původních obyvatel Afriky, téma, jež je nedílnou součástí jejich života. Takže to, co zde uvedu, bude jen malý zlomek a omlouvám se všem, co by se rádi dozvěděli podstatně víc.

Minimalistická maska sloužila k napravování provinilců - používala se v noci. Zdroj: chairish.com.

 

Rituální a ceremoniální masky

...jsou základním rysem tradiční kultury národů části subsaharské Afriky, což je oblast zhruba mezi Saharou a pouští Kalahari. Historie těchto masek sahá hluboko do minulosti a je spojená s animismem, což je víra v existenci duchů a duší coby jediných živých bytostí. Těla živých bytostí i neživé předměty jsou pouhými schránkami pro přebývání těchto bytostí.

 Mapa oblastí, v nichž se používají masky. Zdroj: wikimedia.org.

V tradiční africké společnosti má maska nezastupitelnou roli. Je součástí řady přechodových rituálů především v oblasti západní a střední Afriky, pomáhá s důležitými životními změnami. Má funkci komunikační, výchovnou, soudní, střeží minulost a prosperitu celé společnosti a v neposlední řadě dokáže také léčit či předcházet mnohým chorobám.

S vystoupením masek je spojena řada rituálů s pevně stanovenými pravidly a to nejen závazných pro zhotovitele, ale i pro tanečníky v maskách a přihlížející publikum.

Rozmanitost masek a použitých materiálů. Zdroj: pinterest.com.

Maska je nadána zcela zvláštní mocí. Dokáže změnit identitu nositele, který se tak stává dávno zemřelým předkem nebo mocným duchem člověka či zvířetem.

Masky bývají pamětí kmene, připomínají důležité předky, upozorňují na nedostatky současného společenství a připomínají různá tabu, jež je potřeba dodržovat pro zdárný chod společenství.

 

Zvířecí maska. Zdroj: pinterest.com.

Vstup do světa dospělých

...je pro Afričany nejdůležitějším okamžikem jejich života, masky jsou proto neoddělitelnou součástí iniciačních slavností, při nichž se mladí Afričané stávají dospělými. Tento proces je spojen s řadou odlučovacích a přijímacích rituálů, které jsou doprovázeny jednotlivými typy masek.

Masky používají většinou muži a v mnoha případech na ně ženy nesmějí ani pohlédnout. Také se dědí z otce na syna.

 

Iniciační tanec mladých mužů. Zdroj: pinterest.com.

Výroba masek

...podléhá přísným pravidlům. Většinou se výrobě věnuje tradicí určený člen společenství, který pracuje na odlehlém místě mimo vesnici a při své práci nesmí být nikým rušen.

Výběr materiálu je po celé generace předem stanovený. Některé masky se vyrábějí z lehkého dřeva, jiné pouze z tvrdého. Strom se může kácet jen v určitou denní dobu, aby měl v sobě maximum životní síly, a ta přejde prostřednictvím masky i na tanečníka, který v ní vystupuje.

Maska krokodýla. Zdroj: pinterest.com.

Někdy je k výrobě masek použit i jiný materiál – keramika, tkanina nebo kov.

Stejně tak jsou stanovena pravidla pro tvar a použití znaků a barev, které smí zhotovitel použít, protože mají důležitou komunikační roli. Členové společnosti tak bez jediného slova vysvětlení poznají roli a sdělení masky.

Pokud chce autor masky zařadit nějaký nový prvek do konkrétní masky (barva, tvar, předmět, …) musí jeho záměr souznít s celým společenstvím, jež tento prvek chápe stejně a rozumí mu.

Dogonský tanečník. Zdroj: matzuri.com.

Ale jako ze všeho na tomto světě, tak i z afrických masek se stává dobrý obchod. Afriku navštěvuje spousta turistů a tak se pro ně vyrábí masky, ale ty už s těmi původními nemají mnoho společného.

Současné africké masky. Zdroj: answersafrica.com.

Tak doufám, že jste se dozvěděli něco málo nového a teď už ke zbrusu novým výrobkům, které jsme na téma "Africké masky" vyrobili.

Byli bychom rádi, abyste svým hlasem vypíchli ty, které se vám nejvíce líbí a samozřejmě vám nejvíce evokují zadání, tedy Africkou masku.

Děkujeme!

#fler-anketa:4089#

 

 

 

 

Úvodní foto: www.matzuri.com/festima-festival