Že to skláři v Česku nemají nijak lehké, asi víte. O to více člověka potěší, když zjistí, že existují nadšenci, kteří se rozhodnou vybudovat zbrusu novou huť. O jedněch takových, rodině Effmertových, si můžete přečíst v dnešním rozhovoru.

Řekněte nám na úvod něco o sobě.
Pod nešťastně zvoleným nickem jieff je na Fleru více lidí, které spojuje Skelná huť u Hluboké. Je to malá dílna, kde se tvoří vinutky nad kahanem a hutní sklo v peci.
Huť postavil a dal do chodu Jaroslav Effmert, který, ač není sklář, tomuto řemeslu propadl. Dokonce už umí vyrobit i nějaké ty skleněné drobnosti, jako jsou na Fleru oblíbení ptáčci, těžítka a bonbony. Do složitějších kousků se pouští jeho syn Marek Effmert. Zatím ho ale stále lákají daleké země, a tak sbírá zkušenosti od sklářských mistrů v Holandsku, Španělsku, Švédsku, Itálii a USA. Když není Marek po ruce, na huti se střídají i jiní zkušení skláři. A tak je náš sortiment velice různorodý a pestrý.


Jak jste se dostali k tvoření?

Život je jedna velká náhoda, a tak i elektrikáře může ke sklu dohnat třeba láska k Novohradským horám a historii sklářství v Čechách. S celou rodinou jsme hodně jezdívali na výlety do Novohradských hor. Jednou jsme s dětmi z letního tábora vykopali sklářskou pec na Stříbrné huti. Na vykopávky, které jsme potom zastřešili a opatřili cedulkou s výkladem, se můžete sami jet podívat. Od té doby Jaroslava sklo přitahovalo čím dál více, až ho napadlo si takovou skelnou huť postavit. Trvalo to dlouho, ale nakonec stojí nedaleko Českých Budějovic zbrusu nová huť, kde se snažíme staré sklářské řemeslo znovu oživit.

Věnujete se tvorbě profesionálně? Kolik času jí věnujete?
Kromě spánku a krátkých dovolených vlastně pořád.

Řekněte nám něco o technice, kterou tvoříte. Proč to u vás vyhrála?
Sklo foukáme a tvarujeme od volné ruky, při použití různých druhů nářadí a sklářských technik. Každý kousek vyžaduje jinou techniku a postupy, návštěvníci naší huti se mohou s některými technikami sami seznámit a leccos si i vyzkoušet.

Popište nám typický průběh tvůrčího procesu, který vede ke vzniku nového výrobku.
Sklo, utavené ve sklářské peci, nabíráme na píšťaly a předem rozmyšlené návrhy realizujeme od volné ruky nebo za pomoci dřevěných forem.

Čí názor na vaši tvorbu je pro vás důležitý? Máte někoho takového?
Martin Janecký, William Morris, Bertil Vallien, Lino Tagliapietra.

Doporučte Fler tvůrce, které máte rádi.
Ze skla třeba Olli, Luci.e.

Kdybyste měli upozornit na jeden svůj výrobek z Fleru, který by to byl a proč?
Vtipně zpracované poslední kapky z píšťaly.

Používáte své výrobky, nebo jste kovářovy kobyly?
Skla máme doma spousty, bohužel je to křehký materiál, tak se musí často doplňovat!

Čemu se rádi věnujete ve volném čase, když netvoříte?
Cestování, sportování a rodině a zvířatům.

Jak vypadá váš ideální den?
Všechno šlape tak, jak má.

Jaké máte pracovní plány pro příští týden a jaké pro příští rok?
Někdy je lepší moc neplánovat!